دسته بندي علمی – پژوهشی : ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول …

در این فصل ابزارها و نرم افزارهایی که در پیاده‌سازی الگوریتم مسیریابی پیشنهادی به کار رفته‌اند بررسی شده است.همچنین نحوه‌ی طراحی پروتکل مسیریابی و اجرای آن ارایه شده است. ۴-۱ … Read More

سامانه پژوهشی – ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر شبکه- …

یک ایستگاه اصلی وجود دارد. میزان انرژی هر گره در ابتدای قرار گرفتن در شبکه و شروع کار آن Ei است. برای محاسبه‌ی میزان انرژی مصرف شده توسط هر گره‌ی حسگر، … Read More

ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر شبکه

چون در شبکه‌های حسگر بی‌سیم افزونگی داده‌ی بالایی وجود دارد و ممکن است اطلاعات یکسانی از گره‌های مختلف به‌دست آید، بنابراین در برخی از گره‌ها می‌توان از تکنیک‌های اجماع داده … Read More

پژوهش دانشگاهی – مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست- قسمت ۵

مقدار میانگین از ولتاژ القاگر در زیر داده می‌شود:(۳-۵)به وسیله معادله () و استفاده از رابطه d+ برای Vout نتیجه می‌دهد.(۳-۶) =D. برای دانلود متن کامل این پایان نامه به … Read More

مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست

مروری بر گذشته و کارهای انجام شده در زمینه مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست ۲-۱ کارهای انجام شده در گذشته در زمینه مدلسازی دینامیکی و شبیه سازی … Read More