بررسی نقش تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک دراهداف سازمان ها

امروزه شرکت های گوناگون با زمینه های کاری مختلف اعم از تولیدی، سرمایه گذاری، بازرگانی، خدماتی و غیره در حال فعالیت در محیطی پیچیده و در حال تغییرند. شرکت ها … Read More

بررسی نقش ریسک و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در رضایت¬مندی مدیران

دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیکی بین افراد و سازمان­ها مختلف از طریق دنیای مجازی بستر مناسبی را برای برقراری مراودات تجاری و … Read More

بهبود اجرای مدیریت زنجیره تامین در شرکت گاز استان گیلان

مدیریت زنجیره تامین نه تنها به بررسی راه های ترویج هزینه در سراسر کانال های عرضه کالا و خدمـات می پردازد، بلکه باید بین تقاضای روز افزون مشتریان برای ارائه … Read More

مطالعه تطبیقی جانشین های بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه

فصل دوم: چالش ها و ضرورت های تدبیر میانجیگری کیفری…………………………………………..38 گفتار اول: ضرورت های توجیهی تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………..38 بند اول: مزایا و معایب تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………………………40 الف: پیشگیری از تکرار … Read More

تحقيق دانشگاهی – تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری مطالعه موردی بیمارستان شهید انصاری شهرستان …

با مشتریان یکی از نگرانی های عمده است . از آنجا که آنها بخش عمده ای از زندگی کاری خود را با مشتریان می گذرانند نادیده گرفتن احساسات شخصی در … Read More

بررسی تاثیر ویژگی های تجاری اینترنت براعتماد مشتریان در شهرستان آران و بیدگل- قسمت ۱۰

انتظارات مشتری رضایت مشتریعملکرد های موسسه مدیریت منابع انسانیسیستم سه قسمتی رضایت مشتری ۲-۲۸- تأثیر رضایت و وفاداری مشتری – وفاداری مشتری کلید موفقیت تجاری است و مفهوم مشتری وفادار … Read More

بررسی تاثیر ویژگی های تجاری اینترنت براعتماد مشتریان در شهرستان آران و بیدگل- …

در طراحی یک وب سایت تجاری می باشند. (KQF) کیفی کل (سرو،رجیو،۲۰۰۳ مینگ،) های وفاداری عوامل حیاتی موفقیت در این تحقیق مدلی رتبه بندی شده از الکترونیکی و ساختاری جهت … Read More

جستجوی مقالات فارسی – بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان …

P= نسبت موفقیت در جامعه (برای حداکثر نمودن حجم نمونه ۵۰ p=q=)همچنین روش نمونه گیری در این تحقیق، روش نمونه گیری،طبقه بندی جهت دار می باشد.۳-۴- روش جمع آوری اطلاعاتابزار … Read More