بررسی نقش فروش الکترونیکی محصولات بیمه ای بر میزان افزایش رضایت مشتریان شرکت بیمه ایران

اکنون که در اقتصاد جهانی مشتریان بقای شرکت را رقم می زنند، دیگر شرکتها نمی توانند به انتظارات و خواسته های مشتریان بی تفاوت باشند. شرکت های بیمه یکی از … Read More

فايل دانشگاهی – بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان سازمان …

پژوهش ۸عنوان تحقیق: “ارزشیابی تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد شغل کارکنان بیمه ایران در سال ۱۳۸۲ “محقق: رضایی، اکبر،دانشگاه آزاد اسلامیتاریخ تحقیق: ۱۳۸۲فرضیه ها:فرضیه اول: دوره های … Read More