بررسی نقش گرایش کارآفرینانه شرکت در موفقیت محصول جدید صادراتی تحت سطوح مختلف …

: کارآفرینی مقوله ی بسیار مهمی است که بسیاری از کشورها ی توسعه یافته و در حال توسعه توجه جدی به آن مبذول داشته و می دارند. در این میان، … Read More

دسته بندي علمی – پژوهشی : تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری مطالعه موردی بیمارستان شهید انصاری شهرستان …

رنجبریان، بهرام؛ براری، مجتبی، ( ۱۳۸۸)، ” بازاریابی رابطه مند، رویکردی برای بهبود رضایت مشتری “، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال ۹، شماره ۲ ( پیاپی ۳۶)، صص ۸۲-۶۳٫ ساجدی فر، … Read More

پژوهش – بررسی تاثیر ویژگی های تجاری اینترنت براعتماد مشتریان در شهرستان آران و …

الکترونیک‌ ارتباطات، مدیریت‌ داده‌ها و خدمات‌ ایمنی‌ را یکپارچه‌ می‌سازد تا کاربران‌ تجاری‌ در سازمان‌های‌ گوناگون‌ بتوانند به‌ صورت‌ خودکار اطلاعات‌ را مبادله‌ کند.ولادیمیر زواس‌ در مقاله‌ خود به نام‌ … Read More

پژوهش – بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان …

بررسیهای علمی، اکتشاف و تجهیز معادن و استخراج آنها ایجاد شرکت های معدنی و صنعتی و مشارکت در آنها نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور تغییر ساختار شرکت های دولتی … Read More

سامانه پژوهشی – بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان …

توانایی احداث صنعت و معدن، توانایی تولید، توانایی ایجاد تغییرات جزیی در فرایندها و مشخصات محصولات، توانایی برقراری پیوند در درون شرکتها، میان شرکتها و بین شرکتها و زیر ساختار … Read More