دسترسی متن کامل – بررسی سلامت سازمانی در کتابخانه های شهرداری اصفهان بر اساس مولفه های …

برون‌بری سلامت سایت برون‌بری دادهٔ شخصی پاک‌سازی اطلاعات شخصی FTP Backup Advanced Export تنظیمات  عمومی نوشتن خواندن گفت‌وگو رسانه پیوندهای یکتا Privacy and Cookie Policy HTTPS CloudFlare Convert to AlterSite … Read More

سامانه پژوهشی – ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر …

Set current value as the new pBest End For each particle : Find in the particle neighborhood, the particle with the best fitness Calculate particle velocity according to velocity equation … Read More

سامانه پژوهشی – ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر شبکه- …

یک ایستگاه اصلی وجود دارد. میزان انرژی هر گره در ابتدای قرار گرفتن در شبکه و شروع کار آن Ei است. برای محاسبه‌ی میزان انرژی مصرف شده توسط هر گره‌ی حسگر، … Read More

ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر شبکه

چون در شبکه‌های حسگر بی‌سیم افزونگی داده‌ی بالایی وجود دارد و ممکن است اطلاعات یکسانی از گره‌های مختلف به‌دست آید، بنابراین در برخی از گره‌ها می‌توان از تکنیک‌های اجماع داده … Read More

سايت مقالات فارسی – ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو- قسمت ۱۶

-۳/۴۳۲۰ ۱% ۰/۰۰۰۱ -۴۸/۸۶۶۶ آزمون فیلیپس پراون -۲/۸۶۲۱ ۵% -۲/۵۶۷۱ ۱۰% ۴-۳-۲٫ بررسی آماره های توصیفی با توجه به ویژگی های مطرح شده در توزیع سری زمانی لازم است پارامترهای … Read More

منابع مقالات علمی : ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو- قسمت ۱۰

۳-۵٫ فرضیات تحقیق فرضیاتی که در این پژوهش برای دستیابی به هدف های مذکور در نظر گرفته شده است به شرح زیر است: تفاوت معناداری در پیش بینی نوسانات قیمت … Read More

ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو- قسمت ۱۳

مندلبرت حرکت براونی را به این صورت تعریف نموده است که حرکت بروانی تابعی است بصورت B(t) که برای گام های زمانی ثابت tΔ تعریف شده و تمامی مقادیر جزئی … Read More

دسترسي به منابع مقالات : بررسی اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان

مشکلات اقتصادی مرتبط می دانستند، تایید کرد. همچنین یافتههای آنان نشان داد که تاثیر مشکلات اقتصادی بر کیفیت زناشویی، از طریق افزایش خشونت و کاهش گرمی و حمایت کنندگی در … Read More

مبانی واحکام فقهی اهانت به مقدسات ادیان آسمانی (زرتشت، یهودیت و مسیحیت) در …

شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی،تهران: ویستار، چاپ سوم، ۱۳۷۶، ج ۱٫شجاعی، محمد، اسماءالحسنی،تهران: سروش، ۱۳۸۲٫شریف کاشانی، حبیب‌الله، اسماء الله الحسنی، ترجمه محمد رسول دریایی، تهران: انتشارات صائب،۱۳۸۴ شیخ‌الاسلامی،عباس، جرائم مطبوعاتی (بررسی تطبیقی سیاست جنایت … Read More

مبانی واحکام فقهی اهانت به مقدسات ادیان آسمانی (زرتشت، یهودیت و مسیحیت) در فقه …

………………………………………….، در جستجوی راه از کلام امام، دفتر دوم (جنگ و جهاد). …………………………………………..، تحریر الوسیله، قم: مؤسسه دار العلم‏، چاپ اول،‏ج ۲٫امیر، علی، روح الاسلام، بیروت: دار العلم، ۱۹۷۷٫انصاریان، حسین، فرهنگ مهرورزی از دیدگاه … Read More