پایان نامه درباره حقوق متهم/معايب سيستم دادرسي اتهامي

معايب سيستم دادرسي اتهامي 1-مبتني‌ كردن تعقيب بر شكايت شاكي از عيوب مهمي است كه اين سيستم دارد. زيرا در بسياري از موارد جرايمي اتفاق مي‌افتد كه ممكن است شخص شاكي به جهت ترس يا به دلايل ديگري، اقامه دعوي…

Continue Reading

ويژگيهاي ماهوی ادله دیجیتال//پایان نامه ادله دیجیتالی

ویژگی ها ی ادله دیجیتال و استناد پذیری آن در فرایند کیفری در این قسمت به بررسی ويژگيهاي شکلی و ماهوی ادله دیجیتالی می پردازیم 2-2-1-  ويژگيهاي ماهوي ادله الكترونيك به دليل اينكه در يك محيط ديجيتالي وجود دارند؛ به…

Continue Reading

پایان نامه حماسه در شعر/:فرق اسطوره و حماسه

فرق اسطوره و حماسه: زمان اسطوره، زمان آغازین و پسین است، زمان حال یعنی زمان میان زمان‌های آغازین و پسین معمولاً در پهنه حماسه است. حماسه‌ها به عصر شکل گرفتن و استقرار اقوام سازنده حماسه‌ها باز می‌گردند. حماسه‌ها از جهت…

Continue Reading

پایان نامه برنامه‌ریزی لجستیک//مدل‌های برنامه‌ریزی لجستیک

مدل‌های برنامه‌ریزی  لجستیک  خدمت‌رسانی  به  مصدومان در زمینه مربوط به لجستيک مصدومان نيز مي‌توان به [36 ، 52 ،54] اشاره داشت که در آن فيدريچ و همکاران [52] در سال 2000 به بررسي تلفات پس از فاجعه و محاسبه تلفات…

Continue Reading

روشهاي توليد اعداد تصادفي:پایان نامه نوسانات سهام

روش هاي توليد اعداد تصادفي روش هاي توليد اعداد تصادفي در مجموع به دو گروه كلي قابل تقسيم بندي بوده اند كه اين دو گروه عمده عبارتند از: روش هايي كه براي توليد اعداد تصادفي نيازمند شناسايي تابع توزيع مربوطه…

Continue Reading

پایان نامه درباره انحلال قرارداد/:آثار فسخ در حقوق ایران

آثار فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون در كنوانسيون بيع بين‎المللي كالا مواد 81 الي 84 به اين امر اختصاص يافته است. مطابق مادة 81 كنوانسيون آثار فسخ بيع عبارت است از: پايان يافتن رابطة قراردادي و استرداد عوضين. که…

Continue Reading

مبنای فسخ/:پایان نامه فسخ قرارداد

مبنای فسخ مبنای فسخ قرارداد ممكن است، متفاوت باشد؛ یعنی این­كه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است كه یا به وسیلۀ توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیلۀ حكم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای…

Continue Reading

پایان نامه وامهای خوداشتغالی/:رویکرد تأمین مالی روستایی

دیدگاه بازار گرا از نظر بازار گرایان، بازارهای مالی شباهت زیادی به بازار رقابت کامل دارد و روستاییان کم درآمد و واحد های کوچک مقیاس موجود در مناطق روستایی، باید همانند سایر واحد های تولیدی و خدماتی با مراجعه به…

Continue Reading

مفهوم اصطلاحی حضانت//پایان نامه حضانت فرزندان

مفهوم اصطلاحی حضانت از کلمات فقها و حقوقدانان این گونه استنباط می شود که مهمترین فلسفه نگاهداری کودک، رعایت غبطه و مصلحت وی است; برای مثال یکی از حقوقدانان می گوید: کودک از زمان تولد به کسی احتیاج دارد تا…

Continue Reading

پایان نامه اجرای احکام مدنی:-توقیف دادرسی

طواری مربوط به توقیف و زوال دادرسی الف: توقیف دادرسی در آئین دادرسی مدنی کلمة توقیف گاه به معنای تعلیق و گاه به معنای انقطاع استعمال می‌شود[1]. توقیف زمانی به معنای تعلیق است که به دلیل حوادثی که هیچ گونه…

Continue Reading