آموزش های ساده و آسان

فوت وفن‌های درمان مشکلات زناشویی بر اساس تصویر سازی ارتباطی

فوت وفن‌های درمان بر اساس تصویر سازی ارتباطی در این راه و روش از چندین فوت وفن عملی واسه رابطه حسی بین همسران و آموزش اونا با مهارت‌های ارتباطی جدید به کار گیری می شه(کلرک و‌هارمز،... متن کامل

روش­های آموزش- یادگیری در برنامه­درسی اجراشده

محتوای آموزشی برنامه­درسی اجرایی محتوای آموزشی طبق هدف­ها تهیه و تنظیم می­شه و این کار رو دوش دفتر برنامه­ریزی تالیف کتاب­های درسی وزارت آموزش و پرورشه و معلم مجبور نیس محتوا رو... متن کامل