دسترسی متن کامل – بررسی سلامت سازمانی در کتابخانه های شهرداری اصفهان بر اساس مولفه های …

برون‌بری سلامت سایت برون‌بری دادهٔ شخصی پاک‌سازی اطلاعات شخصی FTP Backup Advanced Export تنظیمات  عمومی نوشتن خواندن گفت‌وگو رسانه پیوندهای یکتا Privacy and Cookie Policy HTTPS CloudFlare Convert to AlterSite … Read More

ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول …

{set sensed data in data field,}If (data received from neighbors){set received data in data field}if(destination distance to base station is greather than source distance to base station){Increment move-control bit,}If ( … Read More

سامانه پژوهشی – ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر …

Set current value as the new pBest End For each particle : Find in the particle neighborhood, the particle with the best fitness Calculate particle velocity according to velocity equation … Read More

دسته بندي علمی – پژوهشی : ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر شبکه- …

سهولت در تعیین تعداد و مکان گره‌حسگرها خیر بلی خیر سهولت در ایجاد و یا تغییر پروتکل خیر خیر خیر مراحل راه‌اندای شبیه‌سازی کم کم زیاد مد نمایش به‌صورت گرافیکی … Read More

دسته بندي علمی – پژوهشی : ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول …

در این فصل ابزارها و نرم افزارهایی که در پیاده‌سازی الگوریتم مسیریابی پیشنهادی به کار رفته‌اند بررسی شده است.همچنین نحوه‌ی طراحی پروتکل مسیریابی و اجرای آن ارایه شده است. ۴-۱ … Read More

سامانه پژوهشی – ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر …

ایستگاه اصلی به تمام گره‌حسگرها دسترسی دارد: در این حالت الگوریتم به صورت مرکزی و در ایستگاه اصلی اجرا می‌شود، سپس مسیرها به گره‌حسگرها اطلاع داده می‌شود. با توجه به دسترسی … Read More

سامانه پژوهشی – ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر شبکه- …

یک ایستگاه اصلی وجود دارد. میزان انرژی هر گره در ابتدای قرار گرفتن در شبکه و شروع کار آن Ei است. برای محاسبه‌ی میزان انرژی مصرف شده توسط هر گره‌ی حسگر، … Read More

مقاله – ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول …

بسیار پایین کم بالا BCDCP ۲-۲-۴ پروتکلهای مبتنی بر حرکت در این دسته از پروتکلها ایستگاه اصلی و یا گره‌‌ها و یا هردو میتوانند حرکت کنند، بنابراین باید الگوریتم به … Read More

ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول …

مبتنی بر مکان[۶] SPIN, Directed Diffusion, Rumor Routing, COUGAR,ACQUIRE, EAD, Information-Directed Routing, Gradient-Based Routing, Energy-aware Routing, Information-Directed Routing دادهمحور[۷] LEACH, PEGASIS, HEED, TEEN, APTEEN سلسله مراتبی[۸] SEAD, TTDD, Joint Mobility … Read More

ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر شبکه

چون در شبکه‌های حسگر بی‌سیم افزونگی داده‌ی بالایی وجود دارد و ممکن است اطلاعات یکسانی از گره‌های مختلف به‌دست آید، بنابراین در برخی از گره‌ها می‌توان از تکنیک‌های اجماع داده … Read More