یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته – دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

<![CDATA[ عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای […]

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

تکه ای از متن پایان نامه :

در این جا نیز همانند فصل دوم مد هایی را مطالعه می کنیم که دارای پاریته ی فرد  باشند . معادلات میدان های طولی را برای سه ناحیه به صورت زیر می نویسیم :

برای ناحیه ی  :

(۶-۳) :

(۷-۳):

در ناحیه ی  داریم :

(۸-۳) :

با در نظر داشتن روابط (۳۲-۲) و (۳۴-۲) می توان میدان های الکتریکی و مغناطیسی مماسی را برای سه ناحیه به صورت زیر نوشت:

(۱۲-۳) :

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

(۱۵-۳):

(۱۶-۳) :

با در نظر داشتن ارتباط ی (۴۶-۲) نقاط مرزی را که در ذیل آمده می باشد را بدست می آوریم:

(۱۸-۳) :

با در نظر داشتن روابط بالا می توان دترمینان ماتریس ضرایب برای بدست آوردن ارتباط ی پاشندگی تشکیل داد.

۱-۱      بدست آوردن ارتباط ی پاشندگی

برای اینکه بدانیم موجبری که طراحی کردیم می تواند امواج آهسته را به وجودآورد نیاز به ارتباط ی پاشندگی و رسم نمودار آن داریم لذا بایستی دترمینان ماتریس ضرایب را تشکیل دهیم .

با در نظر داشتن نکات گفته شده میتوان ماتریسی به فرم ارتباط ی (۴۷-۲) نوشت و دترمینان این ماتریس برابر ارتباط ی پاشندگی می باشد که آن را برابر صفر قرار می دهیم.

(۱۹-۳) :

در فصل بعد نمودارها ی این ارتباط رسم شده می باشد.

 

 

 

 

 

 

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

 یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

]]>