یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته – دانلود پایانامه

<![CDATA[ عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای […]

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

تکه ای از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن شکل بالا مشاهده می گردد که به ازای  ،  در نمودار سوم بیشترین مقدار را دارد، یعنی .بعد از آن نمودار چهارم (نموداری که شعاع دی الکتریک آن افزایش یافته) و سپس نمودار اول بیشترین  را دارند.

 

 

 

 

 

توسعه ی کار

  1. می توان پژوهش نمود اگر به جای میله ی دی الکتریک دو لپه ای میله ای قرار داد که در آن ناحیه ی دی الکتریک به صورت کنجی تغییرکند، چه تغییری در تولید امواج آهسته به وجودمی آید.
  2. می توان بعد میله ی دی الکتریک دو لپه ای یک لا یه پلاسما کار گذاشت و امواج آهسته را مطالعه نمود.
  3. ثابت گذردهی دی الکتریک به صورت ناهمگن تابعی از مکان تغییر کند. که پیرو آن بدون شک به واسطه ی تغییرات مکانی ثابت گذردهی امواج آهسته تر ظاهر خواهند گردید
  4. می توان در راستای انتشار امواج به صورت یک در میان جایگاه گذردهی الکتریکی را عوض نمود که توصیف این سیستم بر اساس نظریه ی فلوکه میسر خواهد گردید.
  5. کلیه ی محاسبات انجام شده در این رساله و هم چنین کلیه ی موارد مطروحه در بالا برای موجبرهای بیضوی نیز به انجام نرسیده می باشد.

 

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

 یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

]]>