پایان نامه مدیریت درباره : بورس اوراق بهادار تهران

<![CDATA[

جاری

Level
+

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

+
۵٫۵۴۹۰۷۳-
۳٫۷۶۹۵۹۷-
۳٫۰۰۴۸۶۱-
۲٫۶۴۲۲۴۲-
۰٫۰۰۰۲
بدهی های غیر جاری
Level
+
+
5.806556-
3.769597-
3.004861-
2.642242-
0.0001
سود عملیاتی
Level
+
+
5.538823-
3.769597-
3.004861-
2.642242-
0.0002
سود انباشته
Level
+

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

+
۳٫۴۳۵۱۷۰-
۳٫۷۶۹۵۹۷-
۳٫۰۰۴۸۶۱-
۲٫۶۴۲۲۴۲-
۰٫۰۲۰۶
همان طور که در جدول(۴-۱) ملاحظه می‌شود از آنجای که سطح معنی داری(Prob) برای تمامی متغیرهای ما کوچکتر از ۰٫۰۵ است لذا فرض H0 رد می شود و فرضیه مقابل یعنی H1 پذیرفته میشود. یعنی متغیرهای ما دارایی ریشه واحد نیستند پس میتوان در سطح اطمینان ۹۵% بر پایایی متغیرهای تحقیق رای داد.
۴-۳- آزمونفرضیه ها
به منظور بررسی فرضیات(سوالات) تحقیق از آنجایی که نوع فرضیات رابطهای است وداده های ما کمی است از آزمون پیرسون استفاده شده است.
۴-۳-۱- سوال فرعی اول
سوال فرعی اول تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
سوال فرعی اول: آیا بین تامین مالی با تسهیلات مالی دریافتی شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۹-۱۳۸۰ رابطه وجود دارد؟
بین تامین مالی با تسهیلات مالی دریافتی شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۹-۱۳۸۰ رابطه وجود ندارد.
بین تامین مالی با تسهیلات مالی دریافتی شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۹-۱۳۸۰ رابطه وجود ندارد.
شکل ریاضی فرض آماری به صورت زیر است:
H0: ρ = ۰
۰ H1 : ρ≠
H0: ρ = ۰
۰ H1 : ρ≠

بین تامین مالی با تسهیلات مالی دریافتی شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۹-۱۳۸۰ رابطه وجود دارد.
بین تامین مالی با تسهیلات مالی دریافتی شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۹-۱۳۸۰ رابطه وجود دارد.

آزمون فرضیه
در جدول(۴-۲) نتایج محاسبه ضریب همبستگی بین تامین مالی با تسهیلات مالی دریافتی شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه گردیده است:

]]>