پایان نامه رشته مدیریت : کشورهای پیشرفته

<![CDATA[

ر کاران کسب و کارمورد تایید قرار گرفته است. نظریه سیکل محصول علل تمرکز ابداعات را درکشورهای پیشرفته بخوبی توضیح می دهد. ابداعات درکشورهای پیشرفته و ثروتمند جهان متمرکز است و محصولات جدید نیز عموما ابتدا در همین کشور ها تولید می شود، در حالی که از نظر عوامل تولید , تولید این کالا ها می توانست درکشورمای دیگر انجام می شود , ‏اما فقط پس از گذشت زمانی معین, تولید کالاهای کالاهای جدید به کشورهای دیگرانتقال می یا بد. نظریه سنتی تجارت دراین مورد توجیهی به دست نمی دهد. تمرکز ابداعات درکشورهای غنی تر جای شگفتی ندا رد. چرا که ابداعات محصول مخارج در زمینه تحقیق و توسعه است. لذا این سؤال مطرح می شود که چرا مخارج تحقیق و توسعه در برخی کشور ها متمرکز است. یک دلیل احتمالی آن است که محیط برخی ازکشورها به دلیل وجود حقوق مالکیت معنوی برای دوره درازمدت ساختار مالیاتی مناسب , و غیره برای این امر مناسب تر باشد.
دلیل دیگراین است که تحقیق وتوسعه نیازمند مهارتهایی مشخص است که معمولأ برای کسب آنها باید از تحصیلات بالا برخورد ار بود. همچنین مستلزم دسترسی به تجهیزات تخصصی است که معمولا سرمایه بر است وکشورهایی که از نظر سرمایه غنی ترند از هر دو نظر در وضع مناسبتری قرار می گیرند. بالاخره آنکه معرف محصولات جدید به با زاری که مصرف کنندگان در آن از درآمد های بالا برخوردارند و به استفاده از کالاهای جدید خوگرفته اند, راحت تر است. با توجه به نکات فوق جای شگفتی نیست که چرا ابداعات درکشورهای پیشرفته تمرکز یافته اند.
‏ابداع محصول جدید کاری است پرمخاطره و این خطرات بیشتر از همه توسط بنگاههایی پذیرفته می شود که به طورنسبی غنی ترند ,بویژه اگر کالا از نوعی باشد که مورد علاقه مصرف کنندگان با درآمد بالا باشد. خطرات را می توان با انعطاف پذیری در سمت تولید کاهش داد که خود مستلزم نیروی کار ماهر و جریان خوب اطلاعات در زمینه واکنش مصرف کنندگان به محصول جدید است. به عقیده ور نون , این اطلاعا ت بر اثر نزد یکی به بازار به سهولت به تولید کننده انتقال می یا بد. این مسائل گویای آن است که می توان انتظار داشت ‏تولید در آغاز درکشورهای ثروتمندتر متمرکز شود.
‏بتدریج که خود محصول و ‏فرایند تولید آن به صورت استاندارد درمی آید و دوره ی برخورداری از حقوق مالکیت معنوی اخترع یا ابدع به سر می آید ,تولیدکنند گان کشورهای دیگر نیز در صدد ورود به بازار برمی آیند. البته این وضع زمانی تحقق می یابد که تولیدکنندگان جدید از نظر قیمت عوامل ‏تولید از مزیت نسبی برخورد ار باشند. اگر باز هم در فرایند تولید نیاز به نیروی کارکاملا ماهر وجود دا شته باشد وکالا هنوز آن قدر گران باشد که افراد دار ای درآمد بالا قادر به خرید آن باشند,رقابت برای ورود به بازار از سوی تولیدکنندگان کشور های پیشرفته صنعتی مطرح خواهد شد. در این حالت، شرکت اصلی ممکن است برای اجتناب از رقابت تازه وار دان به صنعت ,خود اقدام به تاسیس شعب در کشورهای دیگر کند و از این طریق از مزیتهای هزینه تولید ارزانتر ، برخورد ار شود. در فر دو حالت, صادرات کالا ازکشورهایی که در ابداع صورت گرفته کاهش خواهد یافت.
‏هرگاه تکنولوژی تولیدکاملا استاندارد شود، به نحوی که محصول را بتوان با بهره گیری از نیروی کار نیمه ماهر نیز تولید کرد و تکنولوژی تولید به طور کامل شناخته شده باشد و به صورت مجانی قابل اخذ باشد، می توان انتظار داشت که مکان تولید به کشورهایی انتقال یابد که در آنها نیروی کار بالسته فراوان است. در اینجا نیز تولید می تواند توسط شرکتهای تازه وارد داخلی یا ایجاد شعب شرکت اصلی درکشورهای دیگر سازماندهی شود. نظریه سیکل محصول , در واقع بدین طریق علل تمرکز ابداعات را درکشورهای پیشرفته تبیین می کند و نظریه واحدی را در مورد تجارت و FDI ‏ارائه می دهد.
۲_۳_۲_ نظریه کوردن در مورد تجارت و شرکتهای چند ملیتی
‏کوردن در ۱۹۷۴ ‏برای تحلیل نقش شرکتهای فراملیتی در چارچوپ نظریه تجارت، شرکتی را در نظر می گیر دکه چند نوع محصول برای فروش در بازار جهانی تولید می کندکه در هر بازار با توجه به وجود رقابت آزاد یا انحصار، با منحنیهای تقاضای متفاوتی مواجه است. این شرکت می تواند در هر کشوری تولید کند. او هشت فرض زبر را در ابتدا در نظر می گیرد و بتدریج همه آنها را بجز فرض اول حذف می کند. و بدین ترتیب پیامدهای آن را از نظر مکان یابی شرکتهای چندملیتی ارزیابی می کند. این فروض عبارتند از:

‏۲_۳_۲_۱_ شرکت مورد نظر در هرکشور با توابع تولید خاصی برای هریک از محصولات خود مواجه است که حداقل در آنها سه نهاده به کار می رود. این عوامل عبارتند از: سرمایه, دانش, و عوامل غیرقابل جابه جایی در سطح بین المللی که آن را نیروی کار می نا میم. چون دانش نوع خاصی از سرمایه است می توان گفت با دو نوع سرمایه متحرک سروکار دار یم, یکی “سرمایه متعارف”که هزینه انتظار و هزینه کالاهای سرمایه ای فیزیکی از طریق آن تامین می شود و دیگری “سرمایه انسانی “که به شکل دانش درمی آید.
۲ _۳_۲_۲_ سرمایه و دانش در درون شرکت در سطح بین المللی قابلیت جا به جایی کامل دارند.
۲_۳_۲_۳_ توابع تولید و عوامل ‏تولید در طول زمان تغییر نمی کند, یعنی تکنولوژی و فراوانی نسبی عوامل در طول زمان ثابت است.
۲_۳_۲_۴_ بازده ثابت به مقیاس در مورد همه توابع تولید صادق است.
۲_۳_۲_۵_ محدودیتهای دولتی و ‏مالیاتها مانند تعرفه ها و مالیات بر سود وجود ندا رد یا حداقل آنکه تصمیمات شرکتها را در زمینه
مکان یابی تحت تاثیر قرار نمی دهد.
۲_۳_۲_۶_ هزینه های حمل و نقل وجود ندا رد.
۲_۳_۲_۷_ توابع تولید برای هر محصول معین در همه مکانها یکسان است، یعنی تکنولوژی تولید در همه جا یکی است.
۲_۳_۲_۸_ در هر مکان,فقط یک عامل غیرقابل تحرک وجود دارد و ‏آن نیروی کار است که در همه کشورها مشابه است.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

‏ بر اساس مفروضات فوق ، بازده سرمایه و دانش درکل حوزه فرمانروایی شرکت یکسان خواهد شد و ‏با توجه به بازده ثابت به مقیاس, این امر موجب برابر شدن بازدهی نهایی نیروی کار در همه جا خواهد شد. لذا در همه مکانها گرایشی در جهت یکسان شدن هزینه های ‏تولید وجود خواهد داشت و اینکه چه چیزی در کجا تولید شود، اهمیتی نخواهد داشت تجارت می تواند متوقف شود، ولی چنین ضرورتی وجود ندا رد .
‏حال فرق هشتم را حذف می کنیم و حداقل، وجود دو عامل تولید غیر قابل جابه جایی را در نظر می گیریم: نیروی کار ماهر و نیروی کار غیر ماهر یا کار و زمین و فرض می کنیم که نسبت داده های عامل در تولیدمیان کشورها متفاوت باشد. در این حالت , ‏در دنیای هکشر _ اوهلین _ ساموئلسن ( H-O-S ‏) قرار خواهیم گرفت; بدین معنی که برای تولید محصولاتی که به نیروی کار ماهر بیشتر نیاز است، درکشورهایی تولید می شود که از نظر دسترمی به این عامل تولید در وضعیت بهتری قرار دار ند و محصولاتی که نیاز به نیروی کار غیر ماهر در آنها شدیدتر است در کشورهایی تولید می شود که از این نظر در وضعیت مطلوبتری قرار دا رند.
‏به طوری که ملاحظه می شود در این حالت فقط شدت نسبی عوامل غیر قابل تحرک حائز اهمیت است و در این مرحله مهم نیست که محصولات مورد نظر سرمایه برند یا مبتنی بر دانش حال, فرض هفتم را حذف می کنیم و توابع تولید را متفاوت در نظر میگیریم. باید به خاطر داشته باشیم که دانش را متحرک فرض کر دیم, لذا تفاوت در توابع تولید را باید در عامل دیگری بجز دانش جست وجوکرد. اگر تفسیروسیعتری از تابع تولید داشته باشیم، می توان تفاوت زیرساختهای فیز یکی و شرایط سیاسی (شامل امنیت) را منشاء تفاوت در تابع تولید دانست. بعلاوه ممکن است برخی از انوع دانش مثل شناخت از بازار داخلی، شناخت از قوانین و مقررات و رویه های اداری کشور میز بان وجود داشته باشد و بر توابع تولید تأثیرگذارد. در این حالت نکته مورد نظر جونز صادق خواهد بود; یعنی کشورهایی که در تولید همه محصولات کارآمدترند, نه در تولید برخی از محصولات عوامل متحرک را بیشتر به خود جذب خواهندکرد. لذا محصولا ‏تی را تولید و مادر خواهند کرد که برای تولید آنها از عوامل متحرک (سرمایه و دانش) با شدت بیشتری به کار رود.
حال, فرض شماره شش را حذف می کنیم و ‏هزینه های حمل و نقل را در تحلیل خود وارد می کنیم. اگر هزینه های حمل ونقل بسیار بالا باشد تجارت متوقف خواهد شد. تولید در هرکشوری برای تامین نیاز های داخلی آن کشور سازمان خواهد

‏ یافت. اما در حالتی که چنین وضعیت افراطی وجود ندا شته باشد, می توان گفت که تمایل به تمرکز تولید در نزدیکی بازار ها به وجود خواهد آمد. دراین صورت, اگر سلیقه ها در بین کشورها متفاوت باشد,تصمیمات مکان یابی تحت تأثیر این تفاوتها قرار خواهدگرفت، علاوه بر این تولید در بازار های بزرگ متمرکز خواهد شد.

 
 
‏حال,فرض پنج را حذف می کنیم. در این حالت، تعرفه ها ,‏محدودیتهای مقداری واردات, و ‏مالیات بر صادرات همان اثری را خواهند داشت که هزینه های حمل و نقل دا رند و موجب تشویق جایگزینی واردات به جای توسعه صادرات خواهد شد که به صورت عامل محدود کننده تجارت عمل خواهد کرد. در این حالت، تصمیمات مکان یابی ‏تحت تاثیر تفاوت در مالیاتها خواهد بود. حال, فرض چهارم را حذف کنید و وجود بازده فزاینده را در تحلیل
دخالت دهید. اگر فرض پنجم تا ‏ هشتم را حذف نکنیم, در حالتی که بازده فزاینده به مقیاس وجود دارد, شرکت فراملیتی هریک از محصولات خود را در یک کشور خاص ‏تولید خواهد کرد. هرگاه بازده های فزاینده تا حدی نسبت به محصولات مختلف شرکت, بیرونی به حساب آید و ‏نسبت به خود شرکت , درو نی باشد، و هرگاه برای تحقق اثرات بیرونی به نزدیکی مکانی نیاز باشد، در آن صورت شرکت فراملی همه فعالیتهای خود را در یک کشور متمرکز خواهد کرد. همینکه متفاوت بودن توابع تولید و گذاشت عوامل غیرقابل جابه جایی را وارد بحث کنیم، منحنیهای هزینه برای هریک از محصولات در بین کشور ها متفاوت خواهد شد و ملاحظات مورد بحث قبلی مطرح خواهد شد. به دلیل بازده های فزاینده, گرایش به این سمت خواهد بود که هریک از محصولات در بیش از یک یا چند کشور محدود تولید نشود.
‏اگر هزینه های حمل و نقل و محدودیتها ‏تجاری را در نظر بگیریم، اندازه بازار های داخلی برای محصولات مختلف حائز اهمیت خواهد شد. در غیاب صرفه های حامل از مقیاس,می توان گفت که به دلیل هزینه های حمل و نقل, کشور ها تمایل خواهند داشت که برای بازار داخلی تولید کنند و تجارت محدود خواهد شد. اما وقتی صرفه های حاصل از مقیاس وجود دا شته باشد, هزینه های حمل و نقل اثرات اضافی دیگری نیز خواهد داشت , بدین معنی که موجب خواهد شد کشور های دار ای بازار بزرگتر برای محصولات خاص که صرفه های حامل از مقیاس بیشتری دا رند، دار ای مزیت نسبی شده و صادرکننده این نوع کالاها شوند .
‏حال، فرض سوم را حذف می کنیم و امکان تغییر توابع تولید و داده های عامل در تولید را در طی زمان وارد تحلیل می کنیم. برای مثال, نظام آموزشی یک کشور یا تلاش آموزشی آن می تواند در طی زمان تغییر یا بد. یا در یک کشور, یادگیری از طریق انجام کار می تواند سریعتر از کشور دیگر باشد و از این طریق گذاشت سرمایه انسانی غیرقابل جابه جایی می تواند تغییر یا بد: نیروی کار غیر ماهر می تواند به نیروی کار ماهر تبدیل شود یا ‏توابع تولیدی که یک شرکت با آن مواجه است تغییر یا بد. در یک سطح نظری, اینکه تحول معینی را به صورت فزاینده عوامل تولید یا بهبود بخش تابع تولید در نظر بگیریم ممکن است اختیاری باشد. در هر دو حالت، این امر مستلزم مکان صنایع شرکت خواهد بود. بالاخره فرض دوم را حذف می کنیم و ‏این واقعیت را در نظر می گیریم که دانش (فنون تولید و توان مدیریت) در درون شرکت به طور ناقص قابل جابه جایی باشد. دانش می تواند به صورت سرمایه گذاری در کشور مادر شرکت فراملی تولید شود و ‏در خارج فقط با وقفه زمانی ‏صرف هزینه قابل انتشار باشد. لذا در طی زمان ,دانش در حوزه فرمانروا یی شرکت بهبود می یابد و بدین ترتیب باز هم مزیت نسبی تغییر می یا بد. این یکی از عناصر مطرح شده در رویکرد سیکل محصول ور نون است.
۲_۳_۳_ نواقص بازار و FDI
‏ نظریه سیکل محصول ا ین مسئله را حل نمی کند که چرا شرکتهای فراملیتی به جای واگذاری مجوز استفاده تکنولوژی به شرکتهای خارجی، خود اقدام به FDI ‏ می کنند. این مسئله با ارجاع به نظریه بنگاه بویژه توسط کیندلبرگر، ها یمر, وکیوز مورد تحلیل قرارگرفته است (سد رستن و رید، ص ۴۷۱)
چنین تبیین هایی بر مزیتهایی تمرکز یافته اند که شرکتها از آن برخوردارند. این مزیتها عبارتند از: دسترسی به تکنولوژی به ثبت رسیده ای که در انحصار شرکت است , مهار تهای مد یریتی که خاص گروه معینی از مدیران است , صرفه های حاصل از مقیاس در سطح کارخانه, مهار ‏تهای ویژه در باز اریابی, مالکیت علائم تجاری, و غیره. البته منابع بالقوه حاصل از این مزیتها باید بیش از عدم مزیتهای ناشی از استقرار شعب شرکت درکشررهای دیگر باشد. این عدم مزیتها می تواند به صورت مشکلات مربوط به ارتباطات ، عدم شناخت نهاد ها، آداب و رسوم، و سلیقه ها قبل از سرمایه گذاری شرکت در خارج باشد.

FDI ‏به شرکت اجازه می دهد که به طور کامل از مزیتهایی که به آن ‏تعلق دارد برخورد ار شود وکل رانت حاصل از کنترل و نظارت را به خود اختصاص دهد. در حالی که حق لیسانسی که شرکتهای خارجی آماده پرداخت آن هستند می تواند از رانتهای فوق کمترباشد. فروش ‏تکنولوژی به یک شرکت خارجی دکه راه حل دیگری محسوب می شود,نیز می تواند بازده کمتری از مجموع ارزش حال رانتهای حاصل از FDI ‏ دا شته باشد. در هر دو حالت، این وضع ممکن است بدان سبب رخ دهد که بنگاههای کشور های دیگرازنظرمدیریت این مزایا دچار عدم کارایی باشند یا ناشی از بی تجربگی آنها در زمینه استفاده از تکنولوژی جدید باشد. مدیریت و تکنولوژی غالبا مکمل یکدیگرند. نکته دیگری که موجب نگرانی شرکتهای مادر است همان احتمال افشا شدن تکنولوژی و بهره گیری رقبای آنهاست. کیوز استدلال می کند که این پدیده ها به سبب شکست بازار در مبادلات داراییهای غیرقابل لمس رخ می هد. چنین داراییهایی , بویژه دانش فنی , کالای عمومی محسوب می شوند. بدین معنی که استفاده از آن مو جب کاهش موجودی این داراییها نمی شود. همچنین این تکنولوژی ها را می توان با هزینه نهایی کمتری باز تولید کرد. مسئله دیگر آن است که خریدار بالقوه تمایل خواهد داشت قبل از خرید تکنولوژی از جزئیات آن مطلع شود. اما فروشنده تکنولوژی می داند که اگر قبل از انجام معامله کلیه اطلاعات را در اختیار خریدار قرار دهد، دیگر معامله ای صورت نخواهد گرفت. نکته سوم آن است که چنین معاملاتی با عدم قطعیت همراه است. بدین معنی که نه خریدار و نه فروشند, اطمینان ندا رند که وقتی این

]]>