پایان نامه رشته مدیریت درباره : خرید آنی آنلاین

<![CDATA[

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

عمدتاً پس از تأثیرپذیری فرد از محرک‌های درونی یا بیرونی و در مدت زمانی بسیار کوتاه رخ می‌دهد (نظری و بغدادی، ۱۳۹۲).
بیش از شش دهه است که محققان حوزه‌های مختلف و به‌ویژه بازاریابی و روان‌شناسی، پدیده خرید آنی را مورد توجه قرار داده‌‌اند (برای نمونه کلوور، ۱۹۵۰؛ استرن، ۱۹۶۲؛ روک، ۱۹۸۷). این نوع رفتار خرید به عنوان یک موضوع مهم در حوزه رفتار مصرف‌کننده شناخته شده است. درک کامل تر عوامل موثر بر انگیزه و رفتار خرید آنی افراد و اساساً ماهیت این نوع از رفتار مصرف‌کننده، نشانه‌ها و اطلاعاتی را فراهم می‌آورد که می‌تواند برای بازاریابان، خرده‌فروشان، تجّار، آگهی‌دهندگان و حتی خود مصرف‌کنندگان مفید واقع شود (لیت کلی، ۲۰۰۲؛ به نقل از کشکولی، ۱۳۹۱).
خرید آنی به عنوان یک بعد مشخص و فراگیر سبک زندگی مصرف‌کننده، یک پدیده شایع در بازار است و به همین دلیل در کانون توجه فعالیتهای بازاریابی قرار گرفته است (گاردنر و روک، ۱۹۸۸؛ به نقل از میرابی و تهرانی، ۱۳۹۲). طبق پژوهش های انجام شده، خرید آنی، درصد قابل توجهی از خریدهای روزانه را به خود اختصاص می‌دهد. “تخمین زده می شود، دو سوم تصمیمات خرید، در داخل فروشگاه اخذ می شود. و علاوه بر این، برای برخی از رده‌های کالا، نرخ خرید آنی از این هم فراتر می‌رود. برای مثال، آدامس و آبنبات (۸۵درصد)، محصولات بهداشتی دهان و دندان (۷۵درصد) و محصولات آرایشی (۷۰درصد) (یانگ آ، ۲۰۱۲)”.

خرید آنی، طیف وسیعی از محصولات را دربر می‌گیرد و شاید بتوان گفت هر محصولی ممکن است این‌گونه خریداری شود (یانگ آ، ۲۰۱۲). علاوه بر این، تحقیقات در حوزه رفتار مصرف‌کننده نشان می‌دهد که اکثر خریداران در خریدهای آنی درگیر می‌شوند و بیش از نیمی از خریداران مراکز فروش، خریدهای خوذ را به صورت آنی انجام می‌دهند (نیکولز و همکاران، ۲۰۰۱؛ به نقل از کشکولی، ۱۳۹۱) و بیش از یک سوم همه خریدهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌طور آنی اتفاق می‌افتد و این امر بیانگر آن است که خرید آنی برای خرده‌فروشی‌ها و سودآوری آن‌ها، اهمیت فراوانی دارد (بلنگر و همکاران، ۱۹۸۷؛ به نقل از کشکولی). از همین رو شناسایی و درک متغیرهای اثرگذار بر تمایلات و تصمیمات خرید آنی خریداران و در صورت امکان کنترل این متغیرها از طریق فعالیت‌های بازاریابی برای بسیاری از شرکت‌ها و به ویژه خرده فروشان، حائز اهمیت اساسی است.
عوامل متعددی در بروز رفتار خرید آنی موثرند که این عوامل را می توان به دو دسته کلی عوامل درونی (احساسات، تمایل به خرید آنی، تمایل به خرید لذت جویانه و…) و عوامل خارجی (محیط فروشگاه، تبلیغات، تخفیفات، قیمت و …) طبقه‌بندی کرد (داوسون و کیم،۲۰۰۹).
با بررسی ادبیات نظری موجود در زمینه خرید آنی، متوجه می‌شویم که تاثیر عوامل خارجی و محیطی به کررات مورد بررسی قرار گرفته است. بسیاری از فروشندگان نیز بر این امر صحّه می گذارند که عناصر طراحی محیطی یعنی متغیرهایی چون چیدمان، بو، رنگ، نورپردازی بر رفتار خرید مشتریان موثر است. از سوی دیگر با وجود آنکه ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎگون در ﺣﻮزه رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن داده‌اند ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ یکی از مهمترین ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ بر رﻓﺘﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن است (هاوکینز، ۲۰۰۱؛ به نقل از بابایی و احدی، ۱۳۸۹)، اما تاکنون پژوهشگران بویژه در کشور ما، ربط و نسبت خرید آنی با ویژگی‌های پایدار شخصیتی را مورد بررسی قرار نداده‌اند و اگر هم در پژوهشی، ویژگی‌های شخصیتی مورد بررسی قرار گرفته (برای نمونه محمودی، ۱۳۹۱) شکل پراکنده داشته و یا خصوصیات ناپایدار (مثل حالات خلقی و احساسات) مدنظر بوده است.
با توجه به گستره عظیم خرید آنی و کمبودی که در زمینه بررسی ویژگی‌های فردی احساس می‌شد، محقق بر آن شد تا پژوهش خود را بر تاثیر ویژگی‌های شخصیتی روی تمایل و تصمیم خرید آنی استوار نماید. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺼﺪ بر آن اﺳﺖ ﻛﻪ اثر پنج وﻳﮋﮔﻲ اصلی ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و درگیری ذهنی مصرف‌کننده با کالای معین (پوشاک) را روی تمایل به خرید آنی و نهایتاً روی تصمیم خرید آنی یک محصول معین (پوشاک) مورد بررسی قرار‌گیرد.
ﻳﻜﻲ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﺻﻠﻲ بسیاری از شرکت‌ها، در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﻛﺘﻴﻚﻫﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶﻓﺮوش و ارﺗﺒﺎط درازﻣﺪت ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی، میزان ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺗﺎﻛﺘﻴﻚﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮیان است. از این‌رو شناخت ویژگی‌های مشتریان یرای ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﻤودن اقدامات حائز اهمیت است. نتایج این تحقیق اطلاعات جدیدی را برای بازاریابان، فروشندگان و تولیدکنندگان پوشاک، فراهم می‌آورد تا درک بهتری از مشتریان و ویژگی های آنان پیدا کنند و در نتیجه این امکان برای آنان به وحود خواهد آمد که بتوانند استراتژی بهتری را برای دستیابی به مشتریان جدید، افزایش میزان خریدهای آنی و در نهایت افزایش سودآوری ایجاد نمایند.
این مهم می‌تواند از طریق بخش بندی بازار براساس نیازها و ویژگی های متفاوت خریداران پوشاک و تدوین استراتژی متناسب برای بخش‌های هدف، صورت گیرد. شایان ذکر است، حیطه ترفیعات، محمل مناسبی برای استفاده از نتایج این پژوهش خواهد بود، علی‌الخصوص از حیث ساخت آگهی‌های تبلیغاتی، اطلاعات مرتبط با عوامل درونی خرید آنی مصرف‌کننده، می تواند مفید واقع شود.
فرضیه‌های تحقیق:
فرضیه اول: ویژگی شخصیتی برون‌گرایی بر تمایل کلی به خرید آنی اثرگذار است.
فرضیه دوم: ویژگی شخصیتی وظیفه‌شناسی بر تمایل کلی به خرید آنی اثرگذار است.
فرضیه سوم: ویژگی شخصیتی باز بودن به تجربه بر تمایل کلی به خرید آنی اثرگذار است.
فرضیه چهارم: ویژگی شخصیتی سازگاری بر تمایل کلی به خرید آنی اثرگذار است.
فرضیه پنجم: ویژگی شخصیتی روان‌رنجورخویی بر تمایل کلی به خرید آنی اثرگذار است.
فرضیه ششم: تمایل کلی به خرید آنی بر تمایل به خرید آنی پوشاک اثرگذار است.
فرضیه هفتم: درگیری ذهنی با پوشاک بر تمایل به خرید آنی پوشاک اثرگذار است.
فرضیه هشتم: تمایل به خرید آنی پوشاک بر تصمیم خرید آنی پوشاک، اثرگذار است.
فرضیه نهم: ارزیابی هنجاری بر رابطه تمایل به خرید آنی پوشاک و تصمیم خرید آنی پوشاک، اثر تعدیلگری دارد.
اهداف تحقیق:
هدف اصلی
هدف‌کلی پژوهش پیش رو، بررسی تاثیر عوامل فردی و شخصیتی بر رفتار خرید آنی محصول معین (پوشاک) است.
هدف کاربردی
توسعه دانش کاربردی در حیطه رفتار مصرف‌کننده از طریق شناسایی و درک بهتر عوامل شخصیتی موثر بر رفتار خرید آنی.
قلمرو تحقیق
قلمرو مکانی- جامعه تحقیق
دانشجویان‌ دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی که در قلمرو زمانی تحقیق، مشغول به تحصیل می‌باشند، اعضای جامعه آماری تحقیق را تشکیل می‌دهند. قلمرو مکانی تحقیق نیز دانشکده‌های دانشگاه علامه طباطبایی می‌باشد.
قلمرو زمانی تحقیق
کار جمع‌آوری داده‌های این تحقیق اول مهرماه ۱۳۹۳ آغاز و دو هفنه به طول انجامید. هم
چنین کار تجزیه‌و‌ت
حلیل داده‌ها و تدوین گزارش نهایی از ابتدای دی‌ماه آغاز و تا ابتدای بهمن‌ماه به طول انحامید.
روش کلی تحقیق:
روش نمونه‌گیری و تخمین حجم نمونه
روش‌ نمونه‌گیری مورد استفاده، طبقه‌ای نسبی برمبنای مقطع تحصیلی می‌باشد. با توجه به تعداد دانشجویان دانشگاه، برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده می‌کنیم. با در نظرگرفتن سطح اطمینان ۹۵% حجم نمونه ۳۸۵ نفر بدست می‌آید که برای تعمیم مناسب‌تر نتایج نمونه به چامعه و کاهش و ریسک موارد پیش‌بینی نشده، ۴۰۰ پرسشنامه توزیع شد که در نهایت ۳۷۶ پرسشنامه قابل استفاده، مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت.
روش‌های گردآوری داده‌ها و ابزار مورد استفاده برای آن
برای گردآوری داده‌های ثانویه مرتبط با موضوع تحقیق از روش جست‌و‌جو در منابع کتابخانه‌ها و کتابخانه‌های دیجیتال و برای گردآوری داده‌های اولیه، از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده گردید.
مقیاس مورد استفاده
مقیاس مورد استفاده در این تحقیق جهت بررسی متغیر‌ها، طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد که ماهیتـاً یک مقیاس ترتیبی می‌باشد، اما مقیاس فاصله‌ای مصنوعی به آن نسبت داده می‌شود.
روش‌های تحلیل داده ها
در تجزیه‌و‌تحلیل پرسشنامه، هم به آمار توصیفی و هم به آمار استنباطی توجه شد. از آمار توصیفی برای توصیف خصوصیات جمعیت‌شناختی (سن، اشتغال، جنسیت و مقطع تحصیلی) استفاده گردید. برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ و برای سنجش نرمال بودن از آزمون کولموگروف- اسمیرونوف استفاده گردید. پس از اثبات نرمال‌بودن داده‌ها، اقدام به تحلیل عاملی تاییدی برای سنجش روایی سازه و سنجش برازش مدل کردیم. در نهایت نیز برای آزمون فرضیات مد نظر از مدل معادلات ساختاری و به طور اخص تکنیک تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نسخه ۲ نرم افزار اسمارت پی ال اس برای تدوین مدل معادله ساختاری و اس پی اس اس نسخه ۱۹ برای تی یک نمونه‌ای استفاده شده است.
متغیرهای تحقیق
متغیرهای مستقل: پنج ویژگی مهم شخصیتی (شامل برون‌گرایی، وظیفه‌شناسی، باز بودن به تجربه، سازگاری و روان‌رنجورخویی)، درگیری ذهنی فرد در پوشاک، تمایل کلی به خرید آنی، تمایل به خرید پوشاک
متغیر تعدیلگر: ارزیابی هنجاری
متغیر وابسته: تمایل کلی به خرید آنی، تمایل به خرید آنی پوشاک و تصمیم خرید آنی پوشاک.
مدل مفهومی تحقیق
تمایل کلی به خرید آنی
(GIBT)
تمایل به خرید آنی پوشاک
(CIBT)
تصمیم خرید آنی پوشاک
(CIBD)
ارزیابی هنجاری
(NE)
درگیری ذهنی
(PI)
روان‌رنجوری
(NO)
سازگاری
(AG)
باز بودن‌ به‌ تجربه
(OE)
وظیفه‌شناسی
(CO)
برونگرایی
(EX)
تمایل کلی به خرید آنی
(GIBT)
تمایل به خرید آنی پوشاک
(CIBT)
تصمیم خرید آنی پوشاک
(CIBD)
ارزیابی هنجاری
(NE)

این مطلب را هم بخوانید :
تحقیق با موضوعتوسعهی پایدار

درگیری ذهنی
(PI)
روان‌رنجوری
(NO)
سازگاری
(AG)
باز بودن‌ به‌ تجربه
(OE)
وظیفه‌شناسی
(CO)
برونگرایی
(EX)

شکل ‏۱۱: مدل مفهومی تحقیق
منبع: ترکیب و تعدیل سه مدل جونز و همکاران (۲۰۰۳)، ورپلنکن و هرابادی (۲۰۰۱)، روک و فیشر (۱۹۹۵).
شکل ‏۱۱: مدل مفهومی تحقیق
منبع: ترکیب و تعدیل سه مدل جونز و همکاران (۲۰۰۳)، ورپلنکن و هرابادی (۲۰۰۱)، روک و فیشر (۱۹۹۵).

پیشینه تحقیق:
محمودی (۱۳۹۱) در مطالعه‌ای با عنوان “تأثیرات اجتماعی، روان‌شناختی و ویژگی‌های محصول بر رفتار خرید تفننی مشتریان” که در بین مشتریان فروشگاه‌های شهروند در سطح شهر تهران انجام داد، سه دسته از متغیرهای درونی مشتریان (اجزای شناختی و عاطفی، گرایش به خرید تفننی و لذت‌بخش بودن خرید)، موقعیتی (نوع و قیمت محصول) و اجتماعی (ارزیابی هنجاری) را مورد بررسی قرار داد. یافته‌ها حاکی از آن بود که ارزیابی هنجاری، لذت‌بخش بودن خرید برای مشتری، گرایش مشتری به خرید تفننی، جزء عاطفی خرید تفننی و نوع محصول به ترتیب بیشترین تأثیر را در خرید تفننی دارند.
میرابی و تهرانی (۱۳۹۲) در پژوهشی با عنوان “عوامل تأثیرگذار بر رفتار خرید آنی (مطالعه موردی: خریداران پوشاک و البسه جدید در پاساژهای شهر کرج)، تاثیر هنجارهای اجتماعی و تبلیغات شفاهی(با میانجی‌گری دانش محصول) را روی رفتار خرید آنی و همینطور تأثیر خصوصیات مصرف‌کننده (هیجان و عزت‌نفس)را روی رفتار خرید آنی و قصد خرید مورد مطالعه قرار داده و دریافتند از میان عوامل فوق، هیجان، بیشترین تأثیر را روی رفتار خرید آنی دارد.
روک و فیشر (۱۹۹۵) در پژوهشی با عنوان “تأثیرات هنجاری روی رفتار خرید آنی” برای اولین باربه بررسی جنبه‌های هنجاری در خرید آنی پرداختند.آنان ضمن تعریف ارزیابی هنجاری مصرف‌کننده به عنوان قضاوت‌هایی درباره درستی و مناسب‌بودن خرید آنی، شواهد مفهومی و تجربیارائه دادند مبنی بر اینکه این ارزیابی‌ها رابطه بین تمایل و رفتار خرید آنی را مورد تعدیل قرار می‌دهد.
ورپلنکن و هرابادی در مقاله سال ۲۰۰۱ خود با عنوان “تفاوت‌های فردی در تمایل به خرید آنی: احساس، عدم تفکر” ضمن طراحی شاخص معتبری برای سنجش اجزاء شناختی و عاطفی مصرف‌کننده، طی دو مطالعه جداگانه به بررسی رابطه تمایل به خرید آنی با پنج ویژگی شخصیتی و همچنین رابطه برخی نیازها با تمایل به خرید آنی پرداختند. نتایج حاکی از آن بود که برون‌گرایی با هر دو جنبه شناختی و عاطفی مرتبط است. همچنین جزء شناختی با وظیفه‌شناسی، نیاز به ساختار و نیاز به ارزشیابی رابطه عکس دارد و در نهایت ایده‌ای که از نتایج فوق به ذهن متبادر می‌شود این است که تمایل به خرید آنی می‌تواند مبنای قدرتمندی در شخصیت داشته باشد.
جونز و همکاران (۲۰۰۳) در پژوهش خود با عنوان “ماهیت تمایل به خرید برای محصول معین”مفهوم تمایل به خرید محصول معین راارائه کردند و بدین‌طریق ادراکات قبلی در مورد تمایل به خرید آنی را تغییر دادند. در پژوهش‌های قبلی تمایل به خرید را صرفاً یک ویژگی فردی و کلی که برای همه طبقات محصول یکسان عمل می‌کند، در نظر می‌گرفتند. آنان ضمن مفهوم‌سازی، به بررسی‌های تجربی نیز پرداخته و دریافتند تمایل به خرید محصول معین، نسبت به تمایل کلی به خرید، پیشگوی مناسب‌تری برای رفتار خرید واقعی محسوب می‌شود. آنان همچنین، به اهمیت درگیری ذهنی مشتری در قبال محصول معین در تأثیرگذاری بر تمایل به خرید محصول معین پی‌بردند.
داوسون و کیم (۲۰۰۹) در مطالعه خود با عنوان “محرک‌های درونی و بیرونی حرید آنی آنلاین” به بررسی اثر دو دسته عوامل تأثیرگذار درونی و بیرونی بر رفتار خرید آنی آنلاین پرداختند. عوامل درونی شامل تمایل به خرید آنی و محرک‌های درونی (جزء عاطفی، جزء شناختی و ارزیابی هنجاری) و عوامل خارجی شامل فروش، ترفیع و پیشنهاد‌های است. نتایج بیان‌گر آن بودند که تمایل به خرید آنی، جزء عاطفی مصرف‌کننده و ارزیابی هنجاری با رفتار خرید آنی آنلاین، رابطه معناداری دارند.
شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق:
ﭘﻨﺞ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻬﻢ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
چندین دهه سپری شد تا در نهایت متخصصان و پژوهشگران حوزه شخصیت به یک همگرایی و انسجام در مورد ویژگی‌های شخصیتی دست یافتند و این هنگامی اتفاق افتاد که پنج بعد مهم شخیت معرفی گردید. این ابعاد حاصل دیدگاه نظری به‌خصوصی نیستند، بلکه نتیجه تحلیل‌هایی روی یکسری از اصطلاحات زبان طبیعی است که افراد برای توصیف خود و سایرین بکار می‌برند (جسوانی و داو، ۲۰۱۲). از ﻧﻈﺮ ﺑﺴﻴﺎری ازﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮیﻫﺎ و رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و درﻧﻬﺎﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺧﺮﻳﺪ آنها دارند (جان و رابینز، ۱۹۹۳؛ به نقل از بابایی و احدی، ۱۳۸۹). این ویژگی‌ها عبارتند از:
“ﺑﺮوﻧ‌‌ﮕﺮاﻳﻲ، ﺛﺒﺎت‌احساسی (یا در آن سوی طیف، روان‌رنجورخویی)، باز بودن در برابر ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮی (وﺟﺪاﻧﻲﺑﻮدن، وظیفه‌شناسی) و ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﻲﺑﻮدن (سازگاری، دمساز‌بودن) “
برون‌گرایی، اشاره به میزان علاقه و اعتماد به دیگران و راحتی در روابط با آنان دارد. افراد برون‌گرا، اجتماعی، جسور و خونگرمند.
سازگاری، اشاره به تمایل فرد به تمکین در برابر دیگران دارد. افراد سازگار افرادی یاریگر و قابل اعتمادند.
ثبات عاطفی (یا ویژگی مقابلش، روان‌رنجور‌خویی)، اشاره به توانایی فرد برای مقاومت در برابر تنش دارد.. افرادی که دارای ثبات عاطفی مثبت هستند، افرادی آرام، مطمئن و دارای اعتماد به نف

این مطلب را هم بخوانید :
توسعه محصول جدید

]]>

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *