پایان نامه درمورد نقش پلیس:اقدامات ناظر به کشف جرم

اقدامات ناظر به کشف جرم
نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
در این بند پس از آشنایی با مفهوم کشف جرم، اقدامات ناظر به کشف جرم را که شامل جرائم مشهود و غیرمشهود است، مورد بررسی قرار می دهیم.

 

الف :  مفهوم کشف جرم

یکی از اقدامات پلیس در کاهش آسیب ها و خسارات ناشی از جرم و حمایت ازبزه دیده، کشف جرم است.کشف جرم یکی از مراحل مهم و حساس پی جویی انتظامی است.در جرائم مشهود اقداماتی برای کشف جرم وجود ندارد،هم متهم مشخص است وهم دلایل جرم در دست است، زیرا جرم توسط مأموران و یاحاضران مشاهده شده وجرم کشف شده محسوب می شود.یعنی جرائم مشهو فاقد مرحله کشف است،

زیرا وقوع جرم را افرادی دیده اند و بلافاصله اعلام کرده اند، یا مأموران ناظر بوده و متهم را دستگیرکرده

اند و یا این که بزه دیده از داخل منزل یا مغازه از مردم استمداد خواسته و کسانی که به کمک وی شتافته اندیا ضابطان،در حالی رسیده اندکه متهم درحال فراربوده ودر تعلق اسباب و وسایل و ابزارارتکاب

جرم به متهم جای تردید نیست ولی در جرائم غیرمشهود، برعکس جرائم مشهود، کشف جرم مرحله مهمی است و از اساسی ترین مراحل پی جویی است؛ زیرا در اغلب جرائم غیرمشهود، متهم معلوم نیست، حتی در جرائمی مثل قتل گاهی هویت مقتول هم مشخص نیست و لازم است شناسایی شود. در حقیقت وقوع جرم پیچیده است و نیاز به تحقیقات جامع ودر صورت لزوم انجام تحقیقات آزمایشگاهی و اخذ نظریه کارشناسی دارد.

اقدامات پلیس در جرائم غیرمشهود با دستور مقام قضایی آغاز می شود. در پی جویی انتظامی، کشف جرم از طریق فنون و شیوه های پلیسی مثل تحقیق از شهود، بازرسی منزل و بدنی افراد مظنون و دستگیری آنان، حفظ و بررسی صحنه جرم، جلوگیری از تبانی و… انجام می گیرد و در صورتی که کشف جرم از طریق فنون و روش های انتظامی عملی نشود، کشف جرم به مرحله جدید یعنی کشف علمی جرائم توسط متخصصان ذیربط می رسد که با بهره گیری از روش های علمی و علوم آزمایشگاهی مانندسم شناسی، زیست شناسی،شیمی، بیولوژی و… صورت می پذیرد.[۱]

 

ب : اقدامات پلیس در جرائم مشهود

بر اساس ماده ۱۸ق.آ.د.د.ع.ا : »ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم در خصوص جرائم مشهود، تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار وعلائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی راانجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند«.

بدین ترتیب در جرائم مشهود وظایف پلیس عبارتند از: .۱جلوگیری از فرار و اختفای متهم؛ .۲ دستگیری و جلب متهم؛ .۲حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم؛ ۴٫ انجام تحقیقات مقدماتی؛ .۵ تکمیل پرونده؛ .۶به اطلاع مقام قضایی رساندن.

 

۱ گل محمدی خامنه، علی،پیشگیری ازجرایم تهران ،تهران،معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی،اداره کل تدوین متون آموزشی، ۱۳۸۴،ص ۳۰٫

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم