پایان نامه درباره چابکی سازمان‌/فناوری اطلاعات و چابکی

ارتباط فناوری اطلاعات وارتباطات و چابکی

موسسات دولتی چابک، نرخ فزاینده ای ( تقریباً بیست درصد) در اجرای اقدامات تحولی نسبت به همتایان خود به دست می آورند. دولت هایی که در زمینه سرعت، انعطاف پذیری بیشتر و پاسخ گویی فراوان سرمایه گذاری می کنند به احتمال قوی به اهدافشان خواهند رسید زیرا عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فناورانه با سرعت هر چه تمام، به دولت ها و تصمیمات آنها تاثیر گذارده، شهروندان و بازرگانان به خدمات سریع تر و تخصصی تری نیاز داشته، و در نتیجه خط مشی ها می بایست سریعتر از گذشته تهیه و تدوین و اجرا شوند و مسلما با انجام این امور موسسه موفق به انجام رسالت و کسب اهداف سازمانی خود خواهد داشت.

معادله پیچیده و تحولات سریع صنعت و تجارت در عصر حاضر از یک سو و شرایط حاکم بر بنگاههای اقتصادی کشور، رویکرد توسعه صادرات و حضور در میدانهای بین المللی از سوی دیگر ایجاب مینماید تدابیر لازم جهت رقابت در عرصه جهانی اندیشیده شود . بر این اساس حرکت به سوی چابک سازی بنگاه ها ، به عنوان رهیافت جدید در مسیر تحول، ضروری و حیاتی تلقی می گردد. فناوری اطلاعات  به عنوان یکی از کارامدترین فناوری های مطرح شده از مهمترین اهرم های ایجاد قابلیت های تولید چابک به حساب می آید و با توجه به توسعه آن در امر تولید در ممالک غربی بدون بکارگیری آن چابک سازی سازمان میسر نخواهد بود.

سازمانهای چابک فراتر از انطباق با تغییرات می اندیشند و متمایل به استفاده از فرصت های بالقوه در یک محیط متلاطم و کسب یک موقعیت ثابت بخاطر نواوری ها و شایستگی های خود می باشند. سازمانهای چابک درباره ارضای نیازهای مشتریان نیز به گونه ای دیگر می اندیشند این سازمانها تنها محصولات خود را به فروش نمی رسانند، بلکه راه حل های برآوردن نیازهای واقعی مشتریان را به فروش می رسانند . این سازمانها معتقدند که محصولاتشان کال نیست و به منظور غنی سازی ارزش های دریافتی مشتریان از محصول و ایجاد ارزش افزوده برای آنان سعی در غنی سازی محصول خود دارند . این امر سبب غیر دسترس شدن موقعیت سازمان های چابک برای رقبا می شود.

این مطلب را هم بخوانید :  مذاکرات پیش از امضای کنوانسیون وین،پایان نامه حفاظت از لایه ازن

فناوری اطلاعات نقش زیادی در پشتیبانی و حمایت عملکردهای جاری سازمانهای معاصر دارد. امروزه چرخه زمانی این عملکردها کوتاه تر شده است. ریسک از دست دادن فرصت که تاثیر منفی روی کسب و کار می گذارد، افزایش یافته است  و با افزای نرخ تغییر در این شرایط ، نقش IT عمیق تر شده است.  با این وجود IT به تنهایی هزینه های ثابت را افزایش می دهد ، اما بدون آن نیز سازمانها به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی نداشته و بدون داشتن اطلاعات مورد نیاز شرکت ها نمی توانند به خوبی عمل کرده و از فرصت های رقابتی استفاده کنند. فناوری اطلاعات در شکل های متفاوتش (‌اینترنت، اینترانت، تجارت الکترونیک، کسب و کار الکترونیک و غیره) تسهیل کننده موثری است که می تواند مفهوم چابکی را پشتیبانی کند. از جمله مزایای که می توان برای فناوری اطلاعات ذکر کرد، افزایش توان تصمیم گیری، کاهش هزینه، کاهش چرخه زمانی، افزایش کیفیت و غیره می باشد. فناوری اطلاعات می تواند در تدارک اطلاعات مورد نیاز به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک برای نیل به چابکی سازمانها موثر باشد. حقیقت انست که نقش فناوری عمیق تر از آنست که تنها به عنوان یک ابزار مورد توجه قرار گیرد. ( فتحیان وشیخ،۱۳۹۰).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمان‌ها‌ ( مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی کرمانشاه، بزرگترین تولید‌کننده اوره در غرب کشور)