پایان نامه درباره داعش/:ریشه روانی بروز تروریسم

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نماییدریشه های روانی

این دسته تحلیل¬ها و نظریه پردازی¬ها در قلمرو جرم¬شناسی، وسیع¬ترین حیطه را به خود اختصاص داده¬اند. در این تحلیل¬ها  تروریست¬ها و گروه¬های تروریستی در سطح خرد مورد مطالعه قرار می¬گیرند. رویکردهای روان شناسانه به تروریست¬ها به عنوان افرادی که درگیر عملیات تروریستی هستند، پرداخته و تروریست¬ها به خودی خود برای مطالعات آن ها ارزشمند هستند.

نمی¬توان ادعا کرد که تروریست¬ها به لحاظ روانی افرادی عادی یا غیرعادی هستند اما می¬توان اظهار داشت گروه¬ها یا سازما¬ن¬های تروریستی اغلب شامل افرادی هستند که از نظر عاطفی پایدار نبوده و دارای انگیزه¬های متفاوتی برای ارتکاب اقدامات تروریستی اند؛ انگیزه¬هایی مانند انتقام، شهرت و یا کسب قدرت. صاحب نظران بر این باورند که روان¬شناسی فردی در تروریسم مطرح نیست و روان-شناسی گروه، سازمان و اجتماع مهم است و بزرگ¬ترین قدرت تحلیلی را در درک این پدیده پیچیده فراهم می¬آورد. لذا تروریست¬ها شخصیت و هویت خود را تحت تاثیر هویت جمعی از دست داده و به جای آن هویت جمعی می¬پذیرند. ( عبدالله¬خانی، ۱۳۸۶: ۷۱-۷۰)

برخی صاحب نظران تروریست¬ها را دارای نوعی شخصیت ضد اجتماعی و یا جنون روانی می-دانند، اختلالی که خود را با شکل بی¬تفاوتی در مقابل رنج کشیدن دیگران نشان می¬دهد. برخی کارشناسان تروریست¬ها را دارای نوعی شخصیت ضد اجتماعی و یا جنون جنایی- روانی می¬دانند و معقتدند چنین آسیب روانی باعث نقص در احساساتی همچون احساس گناه، همدردی، و پشیمانی در فرد شده و بنابر این آسیب زدن به دیگران برای او بسیار آسان¬تر از افراد عادی است. به نظر آنها، افراد ستیزه جو و کنش¬گرا و آنانی که بیش از حد معمول به سازوکار¬های روانی «برونی کردن» و «دونیمه سازی» متکی هستند، به وفور در میان تروریست¬ها یافت می¬شوند. ترکیب احساسات ناسازگار با سازوکارهای روانی «برونی کردن و دونیمه سازی» در این افراد سبب می¬شود آنها جذب گروهی از افراد همفکر شوند که معتقدند: «ما مسئول شکست خود نیستیم، آنها سبب مشکل ما هستند». طبق یافته-های پژوهشی رای کارادول  و اندروسیلک ، تروریست¬ها افرادی طبیعی هستند و اقدامات تروریستی معمولا به وسیله افراد منطقی و سالمی صورت می¬گیرد که انگیزه هایی ارزشمند دارند. (رهامی، علی نژاد، ۱۳۹۰: ۱۳۹-۱۳۶)

البته پژوهشی که مارتینز در سال ۲۰۰۴ انجام داد نشان داد همه تروریست¬ها به اختلال شخصیت روانی دچار نیستند ولی بیشتر افرادی که تروریست می¬شوند با افرادی که دارای این اختلال هستند، ویژگی¬های مشترکی دارند. او در نهایت این گونه نتیجه می¬گیرد که تروریست¬های دارای اختلال شخصیت ضد اجتماعی باید به عنوان مجموعه¬ای جدای از سایر تروریست¬ها در نظر گرفته شوند زیرا از ویژگی¬های متفاوتی برخوردارند. همچنین، تحقیق جرالد پست  نشان می¬دهد که بیشتر تروریست¬ها در زندگی شخصی، تحصیلی و شغلی خود موفق نیستند. با این حال، اکثر نظریه پردازان معتقدند تروریست¬ها هیچ آسیب روان شناختی در خور توجهی را از خود بروز نمی¬دهند. تحقیقات نیز کمتر بر خود شیفتگی متمرکز ¬شده و دلایل تجربی چندان محکمی نیز در تایید فراوانی این آسیب در میان تروریست¬ها وجود ندارد. (Randy, 2004:20)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

علل شکل گیری داعش در عراق در سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴