پایان نامه درباره حقوق متهم/معايب سيستم دادرسي اتهامي

معايب سيستم دادرسي اتهامي

1-مبتني‌ كردن تعقيب بر شكايت شاكي از عيوب مهمي است كه اين سيستم دارد. زيرا در بسياري از موارد جرايمي اتفاق مي‌افتد كه ممكن است شخص شاكي به جهت ترس يا به دلايل ديگري، اقامه دعوي نكند. فلذا بسياري از جرايم بدين جهت از ديد قاضي پنهان مي‌مانند و مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرند. به همين جهت در سال‌هاي اخير در كشورهاي تابع نظام دادرسي اتهامي مثل انگلستان، آمريكا و غيره يك قاضي را به عنوان سلطنتي مشخص نموده‌اند كه در مورد جرايم عمومي وظيفه تحقيق را به عهده دارد. البته تشكيلاتي كه پيش‌بيني شده مانند تشكيلات دادسرا نمي‌باشد كه به تعداد مورد نياز قاضي داشته باشد، بلكه اين قاضي سلطنتي دستور تعقيب را صادر مي‌كند و نقش اساسي براي تعقيب و جمع‌آوري دلايل را، قاضي تحقيق يا پليس ايفاء مي‌كند. بنابراين در نظام فعلي اتهامي كه در رأس آن قاضي سلطنتي وجود دارد، تا حدودي نقش دادستان در سيستم دادرسي مختلط را انجام مي‌دهد.

2- اينكه الزامي وجود ندارد، قاضي از ميان متخصصين امور حقوقي انتخاب شود، از معايب عمده نظام دادرسي اتهامي بوده كه البته در سال‌هاي اخير اين روش اصلاح شده است چرا كه انجام امر قضاوت از عهده همه افراد برنمي‌آيد، همان‌گونه كه ذكر شد اين شيوه تعديل شده است و قضات از ميان تحصيلكرده‌هاي رشته حقوق برگزيده مي‌شوند، لذا اين ايراد در حال حاضر وارد نيست.

3- ايراد ديگر اين نظام ترافعی بودن دادرسي است، چرا كه اين امر موجب اطاله دادرسي خواهد شد، شاكي و متهم در مقابل همديگر قرار دارند و اگر وكيل داشته باشند، غالباً وكلاي دوطرف به مجادله مي‌پردازند. چرا كه در اين سيستم آزادي نسبي در اين زمينه وجود دارد.[1]

بند دوم: محاسن سيستم دادرسي اتهامي

1-اولين حسن علني بودن دادرسي است. زيرا حضور افراد در دادگاه‌ها موجب مي‌شود كه جلو قضاوت‌هاي نادرست گرفته شود و همچنين اينكه طرفين بتوانند قاضي را تحت تأثير قرار دهند. ممانعت بعمل مي‌آورد. وقتي افراد ديگري در دادگاه حضور داشته باشند. به نوعي بر امر دادرسي نظارت مي‌كنند و قاضي كمتر به خودش اجازه مي‌دهد كه با موضوع دعوي به صورت ساده‌اي برخورد نمايد، البته علني بودن دادگاه بدين معنا است كه همه افراد بتوانند بر مسئله نظارت داشته باشند اما در مجموع حركت‌هاي احتمالي ناصحيح را محدود مي‌سازد.

2- مهم‌ترين حسن نظام دادرسي اتهامي، ترافعی بودن دادرسي است يعني هم شاكي و هم متهم در اقامه دعوي و دفاع، از آزادي كامل برخوردار هستند و براي دفاع از حقوق خويش، در هر يك از مراحل دادرسي، مي‌توانند نسبت به معرفي وكيل اقدام نمايند. چون دادن حق انتخاب وكيل به طرفين امر كيفري بخصوص متهم يكي از راه‌كارهاي تضمين حق دفاع متهم مي‌باشد.[2]

گفتار دوم: سيستم دادرسي تفتيشي

از ديدگاه تاريخي اين سيستم با پيدايش رژيم‌هاي استبدادي مثل ايتاليا در زمان حكومت موسوليني و آلمان در زمان حكومت هيتلر و اتحاد جماهير شوروي (سابق) به وجود آمد. مشخصات اين سيستم دادرسي اصولاً عكس مشخصاتي است كه در سيستم اتهامي مطرح شده كه ذيلاً به آنها اشاره مي‌نماييم.

1-در اين سيستم اصولاً اقامه شكايت برعهده‌ي شاكي نمي‌باشد. مخصوصاً در جرايمي كه جنبه عمومي دارند، تعقيب موضوع كيفري و تحقيق و جمع‌آوري دلايل به عهده قاضي تحقيق است.

2- در اين نظام دادرسي يك ارگان و سازماني به عنوان سازمان تعقيب‌كننده وجود دارد كه قضات آن وظيفه رسيدگي به جرايم و تعقيب متهم را برعهده دارند.

3- دادرسي در اين نظام به صورت كتبي صورت مي‌گيرد. يعني از همان مراحل شروع به تحقيق و تعقيب، هر اقدام قضايي كه در پرونده صورت مي‌گيرد، بايد به صورت مكتوب باشد. از جلب متهم تا صدور كيفرخواست و نيز صدور رأي بايد مكتوب و مندرج در پرونده باشد. در مرحله تحقيقات، هر اقدام قضايي از قبيل بازجويي، تحقيق محلي، ارجاع به كارشناسي، گزارش‌هايي كه ضابطين دادگستري ارائه مي‌كنند بايد در پرونده به صورت كتبي منعكس باشد ادعاي شاكي و دفاع متهم همه بايد به صورت كتبي باشد.

4- قاضي الزاماً بايد از ميان افراد تحصيلكرده و صاحب تجربه در علم حقوق انتخاب شود چرا كه قضاوت از ديدگاه اين نظام امري تخصصي و فني مي‌باشد، كه فقط از سوي تحصيلكرده حقوق برمي‌آيد نه از سوي افراد عادي يا ساير متخصصين در رشته‌هاي ديگر.

5- نحوه دادرسي در اين سيستم اصولاً سري است بنابراين اصل بر محرمانه بودن دادرسي است مگر در جايي كه خود قاضي تشخيص دهد كه دادرسي به صورت علني برگزار شود.

6- در نظام دادرسي تفتيشي، دادرسي به صورت غيرترافعی است. يعني اينكه اختيارات شاكي و متهم محدود به موارد قانوني است و اختيار و آزادي تام ندارند، زيرا قضات تحقيق وجود دارند كه وظيفه جمع‌آوري دلايل و ارائه به دادگاه را برعهده دارند، مقام‌هاي مزبور همانند داديار و بازپرس در نظام دادرسي مختلط مي‌باشند.

مطابق روشي كه در سيستم اتهامي، شاكي و متشاكي در مقابل هم قرار مي‌گرفتند، در سيستم دادرسي تفتيشي وجود ندارد، زيرا نقش اساسي برعهده مقام قضايي است كه در روز دادگاه حاضر مي‌شود و دلايل ارتكاب جرم را به محضر دادگاه ارائه مي‌كند.

در اين سيستم اصولاً طرفين حق معرفي وكيل ندارند. به خصوص متهم حق معرفي وكيل ندارد. زيرا سيستم مزبور مبتني‌بر شيوه استبدادي است و در جهت رعايت حقوق و آزادي‌هاي فردي نيست، چون هدف از دادرسي در اين نظام حفظ منافع حاكميت و نظام سياسي حاكم مي‌باشد.

7- در نظام تفتيشي غالباً هيأت منصفه نقشي ندارد. چون قضاوت يك امر حكومتي است و بايد صرفاً از سوي قضات منصوب از سوي حاكم صورت گيرد. بنابراين افراد ديگر مثل اعضاي هيأت منصفه نمي‌توانند در قضاوت مداخله نمايند.

8- اين نظام دادرسي مبتني‌بر ادله قانوني است، روش ارزيابي ادله قانوني توسط قاضي وجود ندارد، قاضي بايد بر مبناي ادله قانوني قضاوت كند و به عبارت ديگر قاضي حق استناد به دلايلي كه قانون‌گذار آنها را در شمار ادله احصاء نكرده، ندارد. لذا قاضي حق ندارد برخلاف ادله قانوني قضاوت نمايد. در جايي كه شهادت به عنوان ادله پذيرفته شده است، حتي اگر كتاب باشد، قاضي بايد به استناد آن رأي صادر نمايد و مسئوليتي از اين جهت برعهده‌ي وي نمي‌باشد.[3]

[1]– گلدوست جویباری، رجب، آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 4/12/1392، جنگل، جاودانه، 1393، ص26.

[2]– گلدوست جویباری، رجب، همان، ص27.

[3]– گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، جنگل جاودانه، ص30.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید