پایان نامه درباره تولید ملی/: طبقه بندی اسباب بازیها

 طبقه بندی اسباب بازیها

برای اسباب بازیها طبقه بندی های گوناگونی پیشنهاد شده است. در حقیقت شیوه ای که هر مرجع برای طبقه بندی اسباب بازیها در پیش می گیرد بسته به نیاز و کاربردی است که از دسته بندی خود انتظار دارد و از جنبه ای که به اسباب بازی می نگرد. از همین روی هیچ طبقه بندی جهانی مورد توافقی در زمینه اسباب بازی شکل  نگرفته است. با این حال به شیوه های مختلف طبقه بندی اشاره می شود:

۲-۴-۳-۱-  طبقه بندی اتاق بازرگانی آمریکا :

اتاق بازرگانی آمریکا[۱]  اسباب بازیها را به شکل زیر طبقه بندی کرده است:

 

 1. اسباب بازی های خردسالان و پیش دبستانی
 2. عروسک ها
 3. خارج از خانه و ورزشی
 4. هنری و مهارتی
 5. بازی و معما
 6. وسیله نقلیه
 7. شخصیت های اکشن و تجهیزات مربوط با آنها
 8. تجملی
 9. سازه ای
 10. آموزشی و اکتشافی

 

تمام آمار آمریکا و اروپا که در صفحات آینده با آنها آشنا خواهیم شد مطابق این طبقه بندی به دست آمده است و معتبرترین طبقه بندی محسوب میشود.

 

۲-۴-۳-۲-  طبقه بندی شورای اسباب بازی :

شورای اسباب بازی که در سال ۱۳۸۱ تشکیل شد و مرجع ثبت ابداع و ابتکار و نیز مجوز دهنده واردات اسباب بازی در کشور است از طبقه بندی زیر استفاده می کند:

 1. گروه حرکتی مهارتی (ورزشی) : اسباب بازی هایی که موجب فعالیت و تحرک کودک و نوجوان می گردد و هدف آن پرورش و هماهنگی قوای جسمی است.
این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک،مقررات کنوانسیون نیویورک

 

 1. گروه آموزشی و کمک آموزشی :اسباب بازی هایی که کودک و نوجوان را با علوم و تکنولوژی خاصی آشنا ساخته و به یادگیری بیشتر او از علوم کمک می نماید. هدف این اسباب بازیها ارتقاء دانش و مهارتهای عملی است.

 

 1. گروه فکری: اسباب بازی هایی که موجب پرورش قوای فکری کودک و نوجوان از قبیل دقت، نظم، منطق، قدرت تحلیل، پرورش هوش و حس کنجکاوی است.

 

 1. گروه فرهنگی هنری: این گروه از اسباب بازی ها، کودک و نوجوان را با فرهنگ، عقیده و ایدئولوژی خاصی آشنا میکند و هنجارهای فرهنگی و اعتقادی را به آنها به طور غیر مستقیم انتقال میدهد.

  نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

 1. گروه کمک درمانی: این گروه اسباب بازی ها مخصوص کودکان و نوجوانانی است که دارای نقص جسمانی می باشند و از این اسباب بازی ها در باز پروری و افزایش توان و هماهنگی بین اندامها و اعضاء بدن و درنهایت بهبود آنها استفاده می نمایند.

 

[۱]  U.S. Department of Commerce Industry Outlook: Dolls, Toys, Games, and Children’s Vehicles NAICS Code

۳۳۹۹۳, ۲۰۰۶

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی فرصت های موجود در صنعت اسباب بازی در جهت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی)