پایان نامه درباره تداعی برند:-وفاداری به نام و نشان تجاری

دوره های وفاداری به نام و نشان تجاری( رحمانی، ۱۳۸۷، ص۳۵)

دوره ویژگی ها کاربر ها و مفاهیم ضمنی برای وفاداری به نام تجاری
تولد وفاداری نسبت به نام تجاری ۱۸۷۰ تا ۱۹۱۴ ·        معرفی نام های تجاری

·        کالاهای مارک دار موجب رشد سازمان می‎‎شدند.

·        تبلیغات به سازمان کمک می‎‎کنند تا اعتبار و سهم خود را از بازار افزایش دهند.

·        در ابتدا هم از سوی مصرف کنندگان و هم از سوی خرده فروشان، مقاومت زیادی نسبت به نام های تجاری نشان داده می‎‎شود.

·        نام های تجاری در یک دوره کیفیت متغیر کالاها، سازگاری را ارائه می‎‎دهند.

·        مارک گذاری ریسک را کاهش می‎‎دهد.

·        مارک گذاری به مشتریان کمک می‎‎کند تا بین کالاهای مختلف عرضه شده، تمایز بگذارند.

·        مشتریان احتمال بیشتری داشت که مارک هایی مجدداً خریداری کنند، که در گذشته، رضایت مشتری را به دست آورده بودند.

دوره طلایی وفاداری به نام تجاری ۱۹۱۵ تا ۱۹۲۹ ·        ارزش نام های تجاری توسط خرده فروش ها شناخته شد.

·        برنامه تبلیغاتی بسیار خلاقانه به راه افتاد.

·        مشتریان از افزایش کیفیتی که نام های تجاری را ارائه می‎‎کردند راضی بودند.

·        با نزدیک تر شدن به پایان دوره ی طلایی نام های تجاری بدبینی نسبت به تبلیغ ها شکل گرفت.

·        میزان آگاهی پیرامون نام های تجاری زیاد شد.

·        وفاداری به نام تجاری، کارکردی بود.

·        با افزایش در دسترس بودن کالاهای مارک دار وفاداری مشتری نیز افزایش پیدا کرد.

·        اعتماد به نام های تجاری، مقاومت در برابر نام های تجاری را کاهش و در نتیجه وفاداری افزایش داد.

·        وفاداری منحصر به یک نام تجاری زیاد دیده می‎‎شد.

وفاداری پنهان به نام تجاری ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۵ ·        رکورد ۱۹۲۹ جنگ جهانی دوم، موجب کاهش میزان نام های تجاری در دسترس مصرف کنند گان شده. ·        علی زغم عدم امکان  خرید نام تجاری، تمایل مشتریان نسبت به نام های تجاری افزایش یافت.

·        عوامل محیطی بر وفاداری به نام تجاری تاثیر گذاشتند.

·        در دسترس نبودن نام های تجاری مختلف، عادت های مصرف کنندگان را تغییر داد.

 

 

 

 

ادامه دوره های وفاداری به نام و نشان تجاری ( رحمانی، ۱۳۸۷، ص۳۶)

تولد وفاداری به نام های تجاری  ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۰ ·        آغاز وفاداری به نام های تجاری متعدد.

·        رشد حراجی های خرده فروشی ها

·        بازگشت قوی مارک های تولید کننده پس از جنگ جهانی

·        با افزایش قیمت که به دنبال رقابت پدید می‎‎آمد، تمایز میان نام های تجاری مختلف کاهش یافت.

·        انفجار و افزایش در مواد کالاهای جدید.

·        در اواخر دوره متولدین ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۴ روند رفتار مشتریان را تعیین می‎‎کردند.

·        افزایش تهدید از جانب نام های تجاری عام و افزایش فروشگاههای تخفیفی

·        در ابتدای این دوره پس از پایان جنگ با در دسترس قرار گرفتن نام های تجاری مورد علاقه مصرف کننده، مصرف کنندگان هم به خرید نام های تجاری محبوب خود بازگشتند.

·        با کاهش تمایز میان  نام های تجاری مختلف و افزایش انتخاب ها، میزان وفاداری نسبت به نام های تجاری متعدد در مصرف کنندگان افزایش یافت.

کاهش وفاداری ۱۹۷۱ تا کنون ·        نام های تجاری عام، سهم خود را از بازار افزایش می‎‎دهند.

·        آغاز شکل گیری جوامع وفادار به یک نام تجاری
نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
·        انتظارات مشتریان افزایش می‎‎یابد.

·        غلبه الگوی وفاداری نسبت به چند نام تجاری

·        اکثر کالاهای جدید، تغییرات تدریجی و اصلاحات اندک در کالاها را عرضه می‎‎کنند.

·        تغییر دادن نام تجاری خریداری شده، ریسک کمتری دارد.

·        رقابت شدید بین مجموعه ای فزاینده از نام های تجاری و کالاهای جایگزین.

·        مصرف کنندگان  به دنبال تجربه کردن بیش از یک محصول هستند.

·        سطح بسیار پایین تمایز و تفاوت بین کالاها و نام های تجاری مختلف

·        نام های تجاری در برخی دسته های کالا صرفاً به منظور نشان دادن هویت خریداری می‎‎شوند نه به خاطر تضمین سازگاری کیفیت.

·        با افزایش انتظارات مشتریان میزان نارضایتی افزایش می‎‎یابد.

·        نام های تجاری که هویت وجه مصرف کننده را نشان می‎‎دهند ممکن است سطح بالاتری از وفاداری را تجربه کنند.

·        بروز اینرسی، افزایش می‎‎یابد. میزان وفاداری به نام تجاری در کالاهای مورد نیاز مصرف کننده که به سرعت فروخته می‎‎شوند کاهش یافته است.

·        نام های تجاری که سطح مشارکت مشتری در آنها پایین است (یعنی زمان زیادی برای جستجو و بررسی آنها صرف نمی کند) با کاهش وفاداری مواجه می‎‎شوند.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تاثیر تداعی های برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان مطالعه موردی: صنعت نساجی استان گیلان