پایان نامه تعدیل قیمت سهام/بازده کیفی

بازده کیفی

شامل مواردی می‌شود که به اعتبار شرکت (مانند سرقفلی)، امتیازات اجتماعی، توان تأثیرگذاری در جریانات اجتماعی– اقتصادی بستگی دارد (آشناگر، ۱۳۸۹).

از جهت دیگر می‌توان بازده را بر حسب زمان به صورت زیر تقسیم‌بندی کرد:

الف) بازده گذشته نگر

ب) بازده آینده‌نگر

بازده‌های گذشته نگر: از طریق نسبت‌هایی نظیر بازده سرمایه‌گذاری[۱]، بازده دارایی‌ها[۲]، ارزش افزوده اقتصادی[۳] و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل‌شده[۴] و کیو تو بین[۵] و نظایر آنها اندازه‌گیری و ارزیابی می‌شود.

بازده‌ای آینده‌نگر: نیز از شاخص سودآوری[۶] قابل‌محاسبه خواهد بود، عوامل مؤثر در بازدهی آتی سرمایه‌گذاری‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱- میزان دخالت دولت   ۲- مدیریت دارایی‌ها   ۳- تورم مورد انتظار   ۴- مدیریت  ۵- طرح‌های بهره‌وری و بهبود روش‌ها ۶- تغییرات اجتماعی   ۷- درصد ظرفیت مورداستفاده   ۸-  طرح‌های توسعه   ۹- حمایت‌های دولتی ۱۰- تغییرات سیاسی ۱۱- وابستگی به ارز و مواد اولیه خارجی و… .

عوامل فوق نشان می‌دهد که بازدهی یکی از متغیرهای تصادفی شناسایی ارزش است که خود تابعی از متغیرهای تصادفی دیگر است که هر کدام نیز تابعی از چندین متغیر دیگر می‌باشد و همین مطلب ساده وابستگی است که تعیین ارزش را بسیار مشکل می‌سازد. بنابراین غالباً آنچه پیش‌بینی می‌شود، محقق نمی‌شود و این همان ریسک است.

۲-۹-۲-  نرخ بازده مورد انتظار

آقای شارپ[۷] در تحقیقات خود که منجر به ارائه مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای[۸] شده اثبات کرد که بازده مورد انتظار یک اوراق بهادار منحصربه‌فرد مساوی است با بازده یک دارایی بدون ریسک به علاوه ریسک نسبی اوراق بهادار(β) ضربدار اختلاف بازده پرتفوی بازار منهای بازده دارایی بدون ریسک، که به قرار زیر است:

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه روش ای پی سی/:هزینه های ناشی از تاخیر پروژه

E(r i)=r f-β i ( r m-rf)                                                                          (۲-۳) رابطه

که در اینجا:

(E) ri= بازده مورد انتظار؛

r f= بازده بدون ریسک یک دارایی؛

i β = ریسک نسبی اوراق بهادار؛

rm= بازار پرتفوی بازار،

rm = نرخ بازده پرتفوی بازار.

نرخ بازده پرتفوی (نرخ بازده کل) از مجموع تغییرات قیمت و سود نقدی تقسیمی با در نظر گرفتن مبلغی که به عنوان سرمایه پرداخت می‌شود، به دست می‌آید.

[۱] ROI

[۲] ROA

[۳] EVA

[۴] REVA نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

[۵] Q Tobin

[۶] Profitability Index

[۷] Sharp

[۸] Capital Asset Pricing Model (CAPM)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه بین کیفیت حسابداری، تأخیر درتعدیل قیمت سهام و بازده آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران