پایان نامه ارشد درمورد منابع اطلاعاتی، سیستمهای اطلاعاتی، فناوری اطلاعات

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
<![CDATA[ راه حل ها والگوهای موجود وبا در نظر گرفتن محدودیت ها وموانع سعی شده تا با ارائه این راه حل کلیه مشکلات موجود یکپارچه سازی در سطح دادهها و اطلاعات را با صرف کمترین زمان وهزینه برطرف شوند. در این راه حل همانطور که در شکل شماره 3-10 مشاهده میکنید با استفاده از یک برنامه واسط که متشکل از 4 لایه واسط کاربر ،لایه سرویس ،لایه کسب وکار و لایه دسترسی به بانک اطلاعاتی است اقدام به یکپارچگی در برنامه های کاربردی نماییم .

شکل 3-10 : معماری سیستم فرآهمکننده یکپارچگی در سطح دادهها و اطلاعات
لایه واسط کاربری
به کمک این لایه جداول بانک های اطلاعاتی برنامه های کاربردی موجود، نمایش یافته و می توان طرح اصلی یکپارچگی را تعیین نمود، همچنین در این لایه می توان مراجع و صاحبان اطلاعات مشترک رامشخص کرد.
لازم به ذکر است که از طریق این لایه است که می توان ویژگی های مدیریتی برنامه واسط را تنظیم نمود.

لایه سرویس
با استفاده از این لایه می توان سرویس های منتشر شده ار طریق برنامه های کاربردی را دریافت نمود وسرویس هایی برای یکپارچه سازی برنامه هایی که سرویس گرایی را پشتیبانی می کنند صادر نمود،کاربرد این لایه اغلب برای ارتباط با برنامه های کاربردی که بعدا با معماری سرویس گرا به مجموعه اضافه می شوند است.
لایه کسب و کار
این لایه با توجه به سیاست های تعیین شده ،اقدام به بررسی در خواست هایی که از سوی بانک های اطلاعاتی می آیند می کند و تغییرات لازم را در جهت یکپارچگی کلیه بانک های اطلاعاتی انجام می دهد.

لایه دسترسی به داده
این لایه با توجه به فرمان های صادره از سوی لایه کسب و کار اقدام به تنظیم بانک های اطلاعاتی مختلف می نماید. در این لایه نوع تغییرات بانک های اطلاعاتی به صورت گزارشاتی ثبت شده تا با استفاده از نرم افزار های داده کاوی بتوان نتایج مطلوبی از چگونگی طراحی بانک های اطلاعاتی و تغییرات آن در آینده حاصل نمود.

۳-۳-۳-۳- سرویس یکپارچگی واسط کاربری
موضوع اصلی مورد بحث در این بخش ساختار تشکیل دهنده واسط‌های کاربری و نحوه تبادلات در سیستم‌عامل تحت وب سازمانی می‌باشد. همانطور که در شکل شماره ۳-۱۱ مشاهده می‌کنید، این ساختار مطابق معماری منعطف MVC می‌باشد. واسط‌های‌کاربری برنامه‌های کاربردی سیستم‌عامل تحت وب سازمانی از چهارچوب متن‌باز ExtJS استفاده میکند که این چهارچوب بوسیله Json به تبادل داده با سرور پرداخته و در نتیجه ارتباط سمت‌کاربر با سمت‌سرور به صورت ناهمگام و از طریق فناوری آجاکس صورت پذیرفته که موجب پیوستگی واسط‌کاربری شده و برنامه‌های‌کاربردی‌ تحت ‌وب را همانند برنامه‌های کاربردی رومیزی کاربر پسند می‌کند .

شکل ۳-۱۱ : قطعه کد مربوط به طراحی رابطکاربری سیستمعامل تحت وب سازمانی
یکی از کاراترین سرویس‌های سیستم‌عامل تحت وب سازمانی جهت یکپارچگی در واسطهای کاربری برنامههای کاربردی، امکان وارد کردن برنامه‌های کاربردی خارجی از طریق افزونه می‌باشد. این امکان موجب توسعه‌پذیری سیستم‌ شده و کمک شایانی به یکپارچهسازی برنامه‌های کاربردی سنتی و خارج از سیستم‌عامل تحت وب سازمانی در سطح واسط کاربری می‌نماید. در جدول ۳-۲ قطعه کد مربوط به نحوه ایجاد افزونهها توسط سیستم‌عامل تحت وب سازمانی آورده شده است.
جدول ۳-۲ کد نحوه ایجاد افزونهها توسط سیستمعامل تحت وب سازمانی
Enterprise WebOS Plug-ins Configuration

// Enterprise WebOS Plug-ins Configuration
MyDesktop = new Ext.app.App({
init :function(){
Ext.QuickTips.init();
},
getModules : function(){
return [
new MyDesktop.GridWindow(),
new MyDesktop.TabWindow(),
new MyDesktop.AccordionWindow(),
new MyDesktop.BogusMenuModule(),
new MyDesktop.BogusModule()
];
},
// config for the start menu
getStartConfig : function(){
return {
title: ‘Jack Slocum’,
iconCls: ‘user’,
toolItems: [{
text:’Settings’,
iconCls:’settings’,
scope:this
},’-‘,{
text:’Logout’,
iconCls:’logout’,
scope:this
}]
};
}
});

ExtJs درواقع یک چهارچوب مبتنی بر آجاکس بوده که با استفاده از جاوااسکریپت اقدام به ایجاد رابط‌های گوناگونی برای نرم‌افزارهای تحت‌وب در سمت‌کاربر می‌نماید. این تکنولوژی هیچ محدودیتی برای ارتباط و تعامل با تکنولوژی‌های توسعه نرم‌افزارهای تحت‌وب، در سمت‌سرور نداشته و از کلیه تکنولوژی‌های سمت ‌سرور پشتیبانی می‌کند. برخی از مزایای این چهارچوب عبارت‌اند از: سازگاری با کلیه مرورگرها، ساختار کاملا شیگرا، قابلیت استفاده مجدد، متن‌باز ، توسعه پذیری آسان و امکان ایجاد رابط‌گرافیکی به صورت میزکاری.

۳-۳-۳-۴ سرویس یکپارچگی دانشی
همانطور که پیشتر گفته شد نقش و اهمیت مدیریت دانشهای سازمان برای تحقق ماموریتها و اهداف راهبردی سازمان، بسیار ضروری مینماید، در این زمینه جهت دستیابی به وضعیت دانشی مطلوب سازمان نیاز به ابزارهای فناوری اطلاعات میباشد که فارغ از نحوه عملکرد و چگونگی کارکرد یک سیستم مدیریت دانش، دسترسی و دستیابی به منابع اطلاعاتی به شکل یکپارچه و بر اساس یکسری شاخص نیز مورد نیاز میباشد. در واقع به منابع اطلاعاتی که بوسیله شاخصهای دانشی استخراج شدهاند، منابع دانشی گویند، که این منابع دانشی میبایست از درون سیستمهای اطلاعاتی مختلف سازمان احصا شود و شامل موارد زیر خواهد بود:
• افراد: بسیاری از سازمانها بر روی افراد در جایگاه تخصصی به عنوان منبع مهم دانش تکیه دارند. این افراد اغلب خبرگان سازمان بوده اما با این وجود در برخی موارد می توانند است
فاده کنندگان محصولات و یا خدمات نهایی را نیز از منظر استخراج احتیاجات مورد نیاز برای منظور نمودن در محصول و یا خدمت نهایی شامل شود.
• نقش ها (وظایف): پی بردن به نقشی که هر یک از افراد در سازمان بر عهده دارد اغلب میتواند سودمند باشند. به گونهای که در برخی از موقعیت ها می توان نقشهای تاثیرگذار را بدون داشتن نام افرادی که انجام آنها را برعهده دارند، تشخیص داده و از آنان در خلق و توسعه دانش استفاده نمود.
• گروهها و بخشها: تشخیص اینکه افراد و نقش های شناسایی شده در خدمت کدام گروه ها و بخشهای سازمان میباشند، مفید است. چرا که این امکان وجود دارد که گروهها و بخشهای ویژهای درون سازمان وجود داشته باشند.
سرویس یکپارچگی دانشی سیستمعامل تحت وب سازمانی با طی گامهای زیربه استحصال موارد فوق از سیستمهای موجود سازمان میپردازد:
۱٫ استخراج فیلدهای اطلاعاتی مورد نیاز دانشی
۲٫ شناخت حوزه نرم افزاری سازمان
۳٫ استخراج فیلدهای اطلاعاتی در سیستم های مبدا
۴٫ ایجاد انباره داده (Data Ware house )
5. طراحی ETL(Extract Transform Load)
6. پیاده سازی ETL
7. ایجاد فیلدهای دستهبندی برای استفاده در الگوریتمهای یادگیرنده
۸٫ اجرای OLAP
9. تعریف KPI(Key Performance Indicator )
10. تهیه داشبورد نقشه دانش
بنابراین مدل استقرار سرویس یکپارچگی دانشی سیستمعامل تحت وب سازمانی مطابق شکل ۳-۱۲ میباشد:

شکل ۳-۱۲ : مدل استقرار مربوط به سرویس یکپارچگی دانشی سیستمعامل تحت وب سازمانی

۳-۳-۳-۵ سرویس یکپارچگی امنیت سطوح دسترسی به منابع اطلاعاتی
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم‌عامل تحت وب سازمانی تامین امنیت در یکپارچگی کنترل دسترسی برای کلیه برنامه‌های کاربردی می‌باشد که در اصطلاح به آن SSO گویند.
ما در سیستم‌عامل تحت وب سازمانی از چهارچوب متن‌باز JOSSO برای پیاده‌سازی SSO بر روی بستر شبکه جهت یکپارچگی دسترسی با برنامه‌های کاربردی مختلف استفاده می‌کنیم، این چهارچوب بر پایه استاندارد SAML بوده که پیاده‌سازی یکپارچگی دسترسی به برنامه‌های کاربردی را برای برنامه‌های تحت وب فراهم می‌کند. JOSSO با فراهم آوردن مجموعه عظیم مستندات، پشتیانی گسترده از سکوهای متنوع و نمونه کدها به زبان‌های مختلف برنامه نویسی، بهخوبی پاسخگوی نیازهای یکپارچگی دسترسی در سیستم‌عامل تحت وب سازمانی می‌باشد. معماری عملکرد این چهارچوب در شکل ۳-۱۳ نمایش داده شده است.

شکل ۳-۱۳ : معماری عملکرد چهارچوب متنباز JOSSO
این سطح از دسترسی مزایای زیادی را برای سیستم‌عامل تحت وب سازمانی به ارمغان خواهد آورد که عبارتند از:
• کاستن زمان ورود به حساب کاربری.
]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *