پایانامه کارشناسی ارشد : یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

<![CDATA[ عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای […]

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

تکه ای از متن پایان نامه :

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

هرکدام از این سه عبارت یک تابعی می باشد بر حسب یک متغیر غیر وابسته ی یکتا ، پس فقط اگر  هر     باشد{۲۵} .     عبارت یک ثابت باشد جمع سه عبارت می تواند برابر

(۱۰-۱ الف ) :

(۱۰-۱ ب) :

(۱۰-۱ پ ) :

(۱۵-۱ ):

 

 

(شکل ۳-۱ ) : موجبر مستطیلی که در جهت z کشیده شده می باشد.{۱۹}.

از آن جا که این موجبر در جهت های  محدود می باشد با امواج ایستا بایستی نمایش داده گردد و زیرا در جهت  محدود نیست و کشیده شده می باشد با امواج در حال حرکت نمایش داده می گردد {۱۹}.

در ارتباط ی(۱۵-۱) متغیر زمانی  نمایش دهنده ی موجی می باشد که در جهت  در حال حرکت می باشد و متغیر زمانی  بیانگر موجی می باشد که در جهت  حرکت می کند{۱۹}.

 یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

]]>