پایانامه کارشناسی ارشد : یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

تکه ای از متن پایان نامه :

سازمان بیمه واحد از مهمترین مقوله های اصلی اقتصاد در کشور می باشد که در حال حاضر زمان مشخصی برای اجرایی شدن این مقوله متصور نیست، لیکن آن چیز که در این راستا مشخص گردیده این می باشد که طرح مذکور بایستی به تدریج و طی برنامه ای مدون مطابق با برنامه ریزیهای دقیق در کشور عملیاتی و اجرایی گردد.

البته باید توجه داشت که تجمیع این صندوق ها دریک سازمان به معنای از بین رفتن استقلال آنها نیست. تجمیع صندوق های بیمه ای به مقصود برخورداری از یک نظام مدیریت واحد و بر اساس نگاه عدالت گونه به تمامی آحاد مردم برای بهره مندی از مزایای بیمه انجام می شود و بایستی در نظر گرفت دارایی و ثروت هر صندوق بیمه ای در همان صندوق محفوظ خواهد ماند. تغییر اساسنامه صندوق های بیمه ای و تجمیع این صندوق ها، می تواند براساس نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون مصوب مجلس صورت بگیرد.

امیدواریم پس از انجام مطالعه‌های لازم و با ارائه طرح نهایی بتوانیم دغدغه‌های آحاد جامعه را کاهش داده و خدمات یکسان و مطلوبی را برای این افراد در زمینه های مختلف فراهم آوریم. مهمترین پیامد اجرا این طرح ارائه خدمات یکسان به بیمه شدگان و جلوگیری از به هدر رفتن منابع در نظام بیمه ای کشور می باشد.

به نظر عاقلانه‌ترین راه، تجمیع همه بیمه‌هاست تا دیگر تبعیضی میان بیمه‌ شده‌ها وجود نداشته باشد. قطعا با تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای برای هیچ کس نارضایتی به وجودنخواهد آمد، تمام آحاد جامعه از اجرای این قانون خوشحال خواهند گردید حتی کسانی ‌که هم‌اکنون تحت پوشش بیمه‌های خوبی هستند، زیرا عده‌ای از خدمات بیمه‌ای خوب برخوردارند اما بخشی دیگر خدمات کامل دریافت نمی‌کنند، در صورت اجرای قانون تجمیع صندوق‌های بیمه، هیچ حقی از هیچ کس ضایع نخواهد گردید.

لذا به نظر می رسد تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای تنها راه ساماندهی و پاسخگو کردن بیمه‌هاست، هم‌اکنون وجود بیمه‌های مختلف باعث بروز یکسری معضلات و نارضایتی میان افراد شاغل در بخش‌های مختلف شده می باشد، هم‌اکنون عده‌ای از بیمه‌های خوب بهره گیری می‌کنند که هیچ حرفی نیست چراکه همه حق دارند از بیمه مناسب بهره گیری کنند، اما دیگرانی که خدمات بیمه‌ای ناقصی دریافت می‌کنند هم بایستی از خدمات بیمه‌ای کامل برخوردار شوند. لذا با اجرای قانون تجمیع صندوق‌های بیمه‌ قرار نیست کسانی که از خدمات بیمه‌ای مطلوب برخوردار بودند از این خدمات محروم شوند، بلکه به این معناست که در وضعیت بیمه افرادی که تحت پوشش بیمه‌های نامناسب بودند بهبود حاصل گردد در صورت تحقق قانون تجمیع صندوق‌های بیمه،‌ عدالت بیمه‌ای به معنای واقعی آن یعنی بهره گیری همه افراد کشور به صورت یکسان و در شرایط مساوی از خدمات بیمه‌ای، تحقق پیدا خواهد نمود. هدف از تجمیع بیمه‌ها رسیدن به عدالت اجتماعی در حوزه بیمه ای می باشد.

 یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>