پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

تکه ای از متن پایان نامه :

اما معاون، مباشر جرم را در ارتکاب جرم یاری و کمک می­کند و زیرا اصولاً فاقد اراده مجرمانه می باشد و اراده او مخاطرات اجتماعی و ناشی از مجرم اصلی می باشد، بنابراین اولاً: باید مسئولیت و مجرمیت او تابع مسئولیت مجرم اصلی باشد. ثانیاً: میزان مجازات او هم باید کمتر از میزان مجازات مجرم اصلی باشد. دراین سیستم که از فرضیه عینی سرچشمه گرفته تا زمانی که مباشر اصلی مرتکب جرم نگردیده، موردی هم برای تعقیب و مجازات معاون در بین نیست. ۱استعاره مجرمیت خود به دو قسم مطلق و نسبی به توضیح زیر تقسیم می گردد:

الف) استعاره مطلق

این سیستم که البته بیشترین آثارآن در بعد مجازات معاونت عنوان می­گردد به این مفهوم می باشد که معاون عنصر قانونی خود را از اقدام مجرم اصلی به عاریه می گیرد. زیرا معاونین و بزهکاران اصلی دارای اتحاد نظر و وحدت هدف می­باشند، لذا معاون به همان مجازاتی که برای مجرم اصلی مقرر می باشد محکوم می­گردد.­اصل­تساوی­مجازات مجرم اصلی و­معاون جرم،­استعاره مطلق مجرمیت نامیده می­گردد. ۲

در این استعاره کلیات و عمومات مجرمیت استعاره­ای رعایت می­گردد و فقط از نظر مجازات قائل به تساوی مجازات مجرم اصلی و معاون می­ باشد. و استدلال آنها این می باشد که زیرا معاونین و مجرمین اصلی دارای اتحاد نظرو وحدت هدف می­باشند، لذا ضروری می باشد که نوع ومیزان مجازات آنها با هم مساوی باشد.

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

حقوق اکثر کشورهای اروپایی مانند فرانسه، از این روش پیروی نموده می باشد. ۳

ب) استعاره نسبی

دراین سیستم مجازات معاون متناسب با مجرم اصلی می باشد ولی میزان آن کمتر و عموماً تا یک درجه کاهش یافته می باشد.۴۱ چرا که در اینجا به نحوه ی اقدام مداخله کنندگان درجرم و سهم مسئولیت هر یک توجه می گردد وازآنجا که اصولاً تأثیر معاون کمتر از مجرم اصلی می باشد، لذا مجازات معاون خفیف­تر از میزان مجازات مجرم اصلی می باشد.

نظربه موارد منصوص در قانون که عموماً شامل اعمال و رفتاری می باشد که جرم مستقل و علیحده را تشکیل نمی­دهد، بلکه وابسته به جرم مباشر اصلی می باشد و مالاً معاون به تبع فعل مباشر با شرکاء می تواند مجرم شناخته گردد و آن در صورتی می باشد که برای اصل اقدام ارتکابی مباشر در قانون مجازات تعیین شده باشد. به روشنی این نتیجه بدست می­آید که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران کما فی السابق معاونت را به عنوان جرم مستقل نپذیرفته، بلکه در وضع مقررات راجع به معاونین جرم از نظریه مجرمیت عاریه ای تبعیت کرده می باشد.منتها مجازات معاون را به مراتب خفیف تر از مجازات مباشر وشرکای جرم تعیین کرده می باشد. از این حیث می­توان گفت که قانون مجازات اسلامی «نظریه مجرمیت عاریه نسبی معاون جرم» را پذیرفته می باشد، زیرا اگر چه ملاک مجازات معاون را متناسب با مجرم­ اصلی درنظرگرفته، مع هذا اجازه و اختیار کاملی به دادگاه داده می باشد که۱- محسنی، مرتضی، پیشین، صص۷۷-۷۸٫

این مطلب را هم بخوانید :
روشای درمان دیابت نوع ۱

۲- مرادی، حسن، همان، ص ۱۲۷٫

۳-   حمیدی، منوچهر، پیشین، ص ۱۶۵٫

۴- علی­آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج۱، چاپ سوم، تهران نشر فردوسی، ۱۳۷۳، ص ۲۸۵٫

 مطالعه تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مطالعه تطبیقی معاونت در جرم

]]>