پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار

<![CDATA[ عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های […]

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار

تکه ای از متن پایان نامه :

تربیت از نوعی تدبیر نفس و باطن از طریق اعتدال بخشی تدریجی به قوا و تمایلات به وسیله معرفت ، ریاضت و استمرار برای نیل به انس و قرب الهی به دست آورد. (کاردان و همکاران،۱۳۷۴)

بعضی از تعاریفی که از سوی دانشمندان مسلمان در عصر حاضر اظهار داشته اند عبارت می باشد از:الف) استاد مطهری; در تعریف تربیت اینگونه اظهار می دارد : تربیت عبارت می باشد از پرورش دادن، یعنى استعدادهاى درونى‏اى را که بالقوّه در یک شى‏ء موجود می باشد به فعلیّت درآوردن و پروردن. و لهذا تربیت فقط در مورد جاندارها یعنى گیاه و حیوان و بشر صادق می باشد و اگر این کلمه را در مورد غیرجاندار به کار ببریم مجازاً به کار برده‏ایم، نه اینکه به مفهوم واقعى، آن شى‏ء را پرورش داده‏ایم.( مطهری،۱۳۸۴، ص ۵۵۱)

ب) تربیت عبارت می باشد از عملی که قوای جسمانی و روانی و عقلی بشر را شکوفا ساخته تا آن قوا با نظام و سازمان ویژه ای با استمداد از درون و به مدد کوشش های او به میزان توانایی و استعدادهای خود رشد و پیشرفت نماید. ج) تربیت عبارت می باشد از رفع موانع و ایجاد مقتضیات برای آنکه استعدادهای بشر در جهت کمال مطلق شکوفا گردد. د) تربیت عبارتست از فرآیند اثرگذاری و اثرپذیری که میان مربی و متربی به مقصود ایجاد صفتی یا تغییر و اصلاح در شخصیت متربی مستقر می گردد.  ه) استاد مصباح نیز در گفتگویی که در عنوان تربیت دینی با ایشان انجام شده بود ، تربیت را اینگونه تعریف کرده اند : تربیت ، فراهم کردن زمینه هایی می باشد برای اینکه استعدادها و نیروهای یک موجود رشد کند تا بتواند از این نیروها برای رسیدن به کمال خودش بهره مند گردد. (کاردان،۱۳۷۴ )

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

و با این نگاه بعضی از همین اندیشمندان تربیت اسلامی را اینگونه تعریف کرده اند:

روسو: تربیت، هنر یا فنی می باشد که به صورت راهنمایی یا طرفداری و هدایت نیروهای طبیعی و استعداد‌های متربی و با رعایت قوانین رشد طبیعی و با همکاری خود او برای زیستن تحقق می‌پذیرد. از نظر او تربیت، فرایند پرورش متربی در گستره استعداد‌های مادرزادی می باشد.  کانت: تربیت، پرورش و تأدیب و تعلیم توأم با فرهنگ می باشد که در پی کامیابی متربی در جامعه آینده می باشد؛ جامعه‌ای که به مراتب از جامعه کنونی برتر می باشد. (بهشتی،۱۳۸۴، ص ۱۶۸)

آن چیز که در اینجا مشخصا وجه تفاوت تربیت در نگاه این دسته از اندیشمندان می باشد ،‌تفاوت در روش ، غایت ومبانی می باشد که از تعاریف اظهار شده قابل مشاهده می باشد.

در جمع بندی تعاریف تربیت می توان گفت که در تمامی تعاریف در نظر داشتن استعداد و زمینه ها شده می باشد که بیانگر کارآیی تربیت در صورت وجود استعداد می باشد و چنانچه زمینه تربیت وجود نداشته باشد این امر به سرانجام نخواهد رسید

۲-۲-۵- اهداف تربیت

شناخت اهداف تربیت در هر جامعه و ملتی از راه به دست آوردن طرز و نوع زندگی اجتماعی آن جامعه میسر می باشد. کشورها و جوامعی که براساس طرز فکر، اندیشه، مکتبی خاص و فلسفه‌ای ویژه اداره می‌شوند، اهدافی را که برای جامعه و مردم خود در نظر می‌گیرند آن اهداف مسیر و مقصد تعلیم و تربیت را نیز مشخص می‌نماید آن چیز که از مطالعه تاریخ به دست می‌آید این می باشد که اهداف تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش در میان ملت‌های مختلف در قرون متفاوت با یکدیگر فرق دارند. مثلاً در یونان قدیم هدف از تعلیم و تربیت منحصر به آزاد مردانی بود که در میدان‌های جنگ نیرومند و قوی و هنگام سخن گفتن و خطابه، فصیح و بلیغ باشند.

در قرون وسطی در کلیساهای کاتولیکی هدف کشتن شهوات، بریدن و قطع علاقه از دنیا و مسامحات در امور بدنی و جسمی برای تعالی و ترقی روح و نجات و رهایی از عذاب جهنم و پاکیزگی دل و انس به فقر بوده می باشد.

 مطالعه تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار

]]>