پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

4- تبیین وتوضیح ارتباط معاون و مباشرازحیث عناصر و ارکان تشکیل دهنده جرم و بررسی میزان مسئولیت کیفری معاون با در نظر داشتن پذیرش سیستم استعاره مجرمیت و مجازات معاون و مباشردرحقوق کیفری ایران و لبنان ازاهداف این تحقیق می باشد.

ح) روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله روش کتابخانه­ای و فیش برداری از منابع می باشد. پس از تعیین موضوع جهت تهیه فیش از کتب فارسی و عربی به مراجع مختلفی مانند کتاب شناسی­ها، فهرست نگارش یافته درکتب و مقالات وکتابخانه­های دانشکده های حقوق مراجعه گردید که در جهت جمع آوری مطالب، بسیار ارزشمند بود. نهایتاً به تجزیه و تحلیل منابع پرداخته و با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به یافتن پاسخ، جهت سؤالات تحقیق و نیزاثبات یا رد فرضیه­ها پرداخته گردید. به طور­اختصار می­توان چنین بیان­ کرد که روش پژوهش دراین رساله صرفاً مطالعات کتابخانه­ای بوده و نظرات نهایی

 

 

بخش نخست

 

 

ماهیت، پیشینه، و مبانی معاونت

درجرم درحقوق ایران و لبنان

 

 

 

فصل اول: ماهیت و پیشینه معاونت درجرم

فصل دوم: مبانی مجرمیت معاونت درجرم

 مطالعه تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

مطلب مشابه :  پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مطالعه تطبیقی معاونت در جرم