پایانامه کارشناسی ارشد با عنوان : بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان (با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی)

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان (با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق بشر و مهاجرین غیر قانونی)

تکه ای از متن پایان نامه :

در مورد جرایم سازمان یافته، به علت لزوم مبارزه همه جانبه و فراگیر با این نوع جرایم، تمایل به ارائه ی تعاریف موسع دارد.[۱]

قاچاقچی هم به وسیله فراهم کردن موجبات انتقال وی تسهیلاتی را ارائه می- کند. در برخی از کشور ها این کار حتی به صورت تضمینی انجام  می گیرد. به این معنا که اگر مهاجر موفق به ورود به کشور مقصد نشد، مجدداً امکان مسافرت برای وی فراهم می گردد.[۲]به همین دلیل در فرآیند قاچاق مهاجرین، شخص قاچاق شده بزه دیده نیست بلکه یک مشتری محسوب می- گردد. البته در این روند ممکن می باشد قاچاقچی از افراد مذکور اخاذی کند یا از ارائه خدمات به آنها به طریق مطمئنی خودداری نماید و یا حتی آنها را مورد تعرض جنسی و جسمی قرار دهد. اما نهایتاً یک ارتباط غیرقانونی ولی اساساً تجاری بین آنها قابل شناسایی می باشد و همین نکته یکی از تمایزات اساسی قاچاق بشر و قاچاق مهاجرین می باشد.

۲-رضایت بزه دیده: قاچاق مهاجرین تقریباً و بدون استثمار با رضایت کامل ارتکاب می یابد. بنا براین مهاجرت غیر قانونی در حقیقت شرکت در ارتکاب جرم می باشد. اما در قاچاق بشر در اغلب موارد، رضایت بزه دیده مخدوش می باشد. لیکن باید توجه نمود که گاهی صحبت از عدم رضایت بزه دیده در قاچاق بشر گمراه کننده می باشد. زیرا اساساً این طور نیست که قاچاق بشر در همه موارد بدون «رضایت اگاهانه» بزه دیده ارتکاب می یابد. بدین نحو که معمولاً شخص قاچاق شده رضایت اولیه برای انتقال دارد اما غالباً از شرایطی که در آینده خواهد داشت، آگاهی ندارد و راضی به قرار گرفتن در شرایطی برده وار نیست. بنابراین، اگر در فرآیند قاچاق مورد سوءاستفاده قرار گیرد، رضایت اولیه نیز باطل و “قاچاق مهاجر” به “قاچاق بشر” تبدیل می گردد. زیرا هیچ کس نمی تواند راضی به بردگی گردد یا این که راضی گردد در شرایط شبیه بردگی مورد استثمار قرار گیرد.

[۱]-در این زمینه بنگرید به : نجفی ابرند آبادی، علی حسین، حقوق کیفری در آغاز هزاره سوم، دیباچه در : جرج پی فلچر، مفاهیم حقوق کیفری، ترجمه سید مهدی سید زاده ثانی، مشهد: دانشگاه علوم رضوی ۱۳۸۴٫

۱٫background note prepared by the united nation division for the advancement of women, department of economic and social affairs(DAW/DESA)as input to the escap expert group meeting available in: http://www.un.org/womenb watch/daw/vaw index.htm

 مطالعه تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان (با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق بشر و مهاجرین غیر قانونی)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
]]>