پایانامه در مورد : یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

تکه ای از متن پایان نامه :

۱-۱      میدان الکتریکی عرضی و مطالعه امواج آهسته :

اگر تابع  را مؤلفه  تابع پتانسیل برداری در نظر بگیریم ، میدان های الکتریکی و مغناطیسی دستگاه معادلات زیر را ارضا می کنند :

(۱۶-۱):

(۲۱-۱) :

(۲۲-۱) :

برای مدهای   ،  می باشد و شرایط مرزی (۲۰-۱) و (۲۲-۱) خود به خود ارضا می شوند و همچنین شرایط مشابهی همانند روابط (۱۹-۱) و (۲۱-۱) ارائه می دهند .

با جایگذاری ارتباط ی (۱۸-۱) در (۱۶-۱) می توانیم مؤلفه   میدان الکتریکی را این گونه بنویسیم :

(۲۳-۱) :

با بکار بردن شرط مرزی (۱۹-۱) بر روی کف دیواره :

(۲۴-۱) :

تنها راه برای اینکه ارتباط ی بالا ارضا گردد و جواب بدیهی بدست نیاید این خواهد بود که  باشد .

اکنون با به کار بردن شرط مرزی (۱۹-۱) بالای دیواره می توانیم بنویسیم که :

(۲۵-۱) :

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

 یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

]]>