پایانامه در مورد : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

تکه ای از متن پایان نامه :

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

بند اول: تعریف لغوی

واژه معاونت (به­ضم میم و فتح واو و نون) واژه بر گرفته از زبان عربی می باشد که ریشه آن «عون»    می باشد.این واژه اصولاً به شکل تاء مربوطه نوشته می­گردد­(معاونه)وئ مصدرثلاثی­مزید ازباب­مفاعله میباشد.

لغت نامه­های­مختلفی­که به زبان عربی تدوین شده­اند­معانی­مختلفی را­برای این واژه ذکر کرده­اند.

«المعاونه؛ الموازره، المساعده» یعنی­کسی­که کمک و یاری کند. در برخی فرهنگ آمده می باشد: «عون تعویناً و عاون معاونه و عواناه علی الشیء، ساعده» و تعاون و اعتون القوم؛ اعان بعضاً بعضا»

و نیز برخی فرهنگ­ها تمامی کلمات «معاونت، اعانه، تعوین و عون» را به یک معانی دانسته­اند: «عونه علی الشیء تعویناً و عاونه معاونه و عواناً و اعانه؛ ساعده» یعنی، او را کمک کرد.۱ ۳

معاونه به معنای کمک و یاری رساندن و معاون به معنای کمک و یاری دهنده می باشد.۲ ۴

در فرهنگ­های فارسی هم معانی متعددی از معاونت و معاون به چشم می خورد که عبارتند از:

معاون به­معنای­یاری­کننده،کمک­کننده ومعاونت­به­معنای­یاری،کمک و­جمع­آن معاونین می­باشد»۳ ۵

معاون به معنای «یاری­کننده، کمک­کننده و دستیار»۴ ۶

در ترمینولوژی حقوقی معاونت را این گونه تعریف نموده: معاونت تحریک عامل اصلی جرم (مباشر فعل­جرم)ویا کمک درتهیه ­مقدّمات و لواحق جرم و معاون به معنای کمک کننده و یاور می باشد.۵ ۱

از دیگر واژه­هایی که درباب معاونت در جرم به کار می­رود، واژه «تحریک» می باشد. این واژه عربی مصدر ثلاثی مزید از باب تفعیل و از ریشه «حرکه» می­باشد به معنای جنبانیدن، به حرکت در آوردن، برانگیختن و وادار کردن آمده می باشد.۶ ۲

واژه «ترغیب» نیز از مصادیق معاونت در جرم می باشد این واژه عربی مصدر ثلاثی مزید باب تفعیل از ریشه رغب بوده و به معنای راغب کردن به رغبت آوردن و خواهان کردن آمده می باشد.۷۳ ۱

واژه دیگرکه از مصادیق معاونت در جرم محسوب می­گردد، واژه «تطمیع» می باشد. این واژه عربی مصدر ثلاثی مزید از باب تفعیل به معنای به طمع انداختن آزمند ساختن کسی را به طمع آوردن و به کاری وادار کردن می­باشد.

بند دوم: تعریف حقوقی

۱– الخوری الشرطونی، سعید، اقرب الموارد فی فصح العربیه والشوارد،ج۲ قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۳، ص ۸۵۰٫

۲– مهیار، رضا، فرهنگ ابجدی، چاپ اول،تهران، انتشار ات اسلامی،۱۳۷۰، ص ۸۳۷٫

۳– مشیری، مهشید، فرهنگ فشرده زبان فارسی چاپ اول، تهران، نشر البرز، ۱۳۷۱، ص ۸۹۸٫

۴– عمید، حسن، فرهنگ عمید، چاپ پنجم، تهران نشر جاویدان،۱۳۵۰، ص ۹۸۷٫

۵– لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ دوازدهم، تهران گنج دانش، ۱۳۸۱، ص۳۴۲۶٫

۶– معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، چاپ هشتم، تهران، نشر امیر کبیر ۱۳۷۱ ج۳، ذیل «معاوده» ص ۴۲۱۸٫

۷– عمید، حسن، پیشین، ص ۳۸۷٫

 مطالعه تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مطالعه تطبیقی معاونت در جرم

]]>