پایانامه در رابطه با : یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

تکه ای از متن پایان نامه :

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

بایستی عرض گردد صندوق های مختلف بیمه ای در ایران هست که برای اطلاع از وضعیت صندوق های بازنشستگی در قانون خدمات کشوری مصوت ۸/۷/۱۳۸۶ لازم می باشد به مواد مربوط به تامین اجتماعی در این قانون مراجعه گردد.[۱] در این فصل  بعد از مطالعه مفهومی موضوع، به  اظهار انواع صندوق های بیمه ای پرداخته ایم و در ادامه به تحلیل بیمه های اجتماعی و تفاوت آن با بیمه های تجاری و به تاثیر بیمه های اجتماعی در عرصه اجتماعی و اقتصادی نیز توجه شده می باشد.

۱-  مفاهیم:

۱-۱: تعریف بیمه[۲]

برخی از کارشناسان فن، این لغت را از ریشه عربی و به معنای”تامین وآسایش” ترجمه کرده اند .

لیکن عده ای از واژه شناسان معتقدند که بیمه دارای ریشه فارسی بوده و از کلمه ”بیم” باضافه پسوند ”ه” تشکیل گردیده و بمعنی ”آن چیز که مربوط به هراس و نگرانی می باشد” میباشد، که البته اعتقاد اخیر منطقی تر و برای ما فارسی زبانان، قابل قبولتر به نظر می رسد .

اصطلاح “بیمه” در قانون بیمه (مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ ه.ش ) چنین تعریف شده می باشد:

“بیمه عقدی می باشد که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گزار، وجهی را که بیمه گزار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آن چیز که را که بیمه می گردد موضوع بیمه نامند.”بعضی انواع بیمه را می توان چنین بر شمرد: بیمه عمر، بیمه حوادث، بیمه آتش سوزی،بیمه دزدی، بیمه اتومبیل، بیمه باربری و …در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم میلادی، همراه با افزایش قدرت سیاسی کارگران و اتحادیه های کارگری و همچنین افزایش و گسترش بیماریهای حرفه ای، “بیمه های اجتماعی” (در مقابل بیمه های بازرگانی) پدیدار گردید مانند: بیمه بیکاری، بیمه بازنشستگی، بیمه از کارافتادگی، …[۳]

ایرادی که در تعریف عقد بیمه به نظر می رسد این می باشد که در تعریف عقد بیمه به مسائل فن بیمه گری که همانا شخصیت حقوقی بیمه گر و اجتماع عظیم بیمه گزاران که برای امر بیمه گری لازم می باشد به دقت[۱]– بادینی، حسن، صندوق های تامین اجتماعی و مشترکین آنها در قانون مدیریت خدمات کشوری، فصلنامه داخلی  قوانین و مقررات تامین اجتماعی، سال سوم، شماره دهم ، بهار ۱۳۸۷، ص ۳٫

-[۲]واژه انگلیسی آن  Insuranceبمعنی”اطمینان دادن ”تعریف شده می باشد.

 

[۳]– مریدی، سیاوش، فرهنگ بیمه های اجتماعی، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، چاپ اول، سال۱۳۷۸٫

 یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>