پایانامه در رابطه با : بررسی سیر تحول سرسوره¬های قرآن¬های موجود در آستان قدس رضوی (ع) از صدر اسلام تا دوره صفوی

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه سیر تحول سرسوره­های قرآن موجود در آستان قدس رضوی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

۱

در ابتدای دوران اسلامی بهره­گیری از تذهیب محدود بود و نقوش به ­کار رفته از تجرد کافی برخوردار نبوده می باشد. اما از قرن چهارم هجری به بعد- که تقریبا هنر اسلامی شکل مشخصی به خود گرفت و اندک اندک رشد نمود- اکثر نقوش تزئینی در سطوحی که به شدت تجرید شده و با تخیل و ذهن خلاق هنرمند درهم آمیخته­اند، مصور گشت، به شکلی که در دوره­های اولیه­ اسلامی، عباسی، سلجوقی، ایلخانی و تیموری؛ هنر تذهیب از رشدی تکاملی برخوردار گردید.

موجود در موزه‌ ملی ایران می باشد و به تحلیل و مطالعه خطوط و شیوه تذهیب به کار رفته در قرآن‌های سده‌های اولیه می‌پردازد.

۳- شایسته­فر، مهناز (بهار و تابستان ۱۳۸۸)، کتابت و تذهیب قرآن­های تیموری در مجموعه­های داخل و خارج، دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامی، تهران، موسسه مطالعات هنر اسلامی، سال پنجم، شماره ۱۰٫ در این مقاله کوشش شده پس از بررسی شاخصه­های هنر کتاب آرایی، بعضی از نسخه­های ارزشمند و نفیس قرآنی تیموریان و نیز با در نظر گرفتن مشکلات دسترسی به نسخ تیموری در مجموعه­های داخل و خارج، اعم از کتابخانه­ها و موزه­ها مورد بررسی قرار گیرد.

۴- شایسته­فر، مهناز (اسفند ۱۳۸۹)، خط و تذهیب در نسخ خطی قرآنی قرون اول تا ششم / هفتم تا دوازدهم در کتابخانه کاخ گلستان، کتاب ماه هنر، شماره ۱۵۰٫ در این مقاله نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه‌ کاخ موزه گلستان با در نظر داشتن نوع خط و تذهیب قرآن‌های سده‌های اولیه‌ (هفتم تا دوازدهم/ اول تا ششم)، مورد مطالعه‌ قرار گرفته می باشد و همچنین به مطالعه ویژگی­های خاص موجود در قرآن­های آنجا پرداخته شده می باشد.

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

 دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه سیر تحول سرسوره­های قرآن موجود در آستان قدس رضوی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه سیر تحول سرسوره­های قرآن موجود در آستان قدس رضوی

]]>