پایانامه در رابطه با : بررسی تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار

تکه ای از متن پایان نامه :

    با در نظر داشتن جهت گیری های مطرح شده، چنین به نظر می رسد که بر اساس تلقی دین باوران از دین، تربیت رکن اساسی آموزه های دینی تلقی می گردد، چنانکه باقری در کتاب “هویت علم دینی” با مطالعه نظر متفکران اسلامی زیرا علامه طباطبایی و … در خصوص هدف و غرض دین را به سعادت و خوشبختی واقعی و حقیقی برسانند. از اینجاست که ادیان، به ادیان حق و باطل تقسیم می شوند. از دیدگاه علامه طباطبایی، دینی بر حق می باشد و می تواند سعادت و خوشبختی بشر را تامین کند که از سوی خداوند وضع گردیده باشد؛ چراکه همه موجودات جهان در هستی خود هدف و غایتی دارند که از نخستین روز آفرینش، از مناسبترین و نزدیکترین راه به سوی آن در حرکتند و در داخل و خارج وجود خویش، به تمام چیزهایی که برای رسیدن به هدف به آن نیازمندند، مجهز هستند. بشر نیز به عنوان جزئی از جهان هستی از این قانون بر کنار نیست، بلکه تجهیزات و قوای وجودی او، بهترین دلیل بر آن می باشد که وی نیز همانند دیگر موجودات، هدفی متناسب با تجهیزات و ساختمان وجودی خویش دارد و سعادتش در گرو رسیدن به آن هدف می باشد.( طباطبایی، ۱۳۴۶)

 

 

 

 

 

 

 

 

این مطلب را هم بخوانید :
ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی:

 

 

 

می توان از این تعریف نتیجه گرفت که در دین ویژگی هایی مانند ارواح، موجودات و نیروهای فرا طبیعی، قدرت های برتر و امر قدسی مطرح می باشد که نشان می دهد تمام ادیان به گونه ای به بعد غیر مادی عقیده دارند و بدون چنین بعدی حرف زدن از دین بی معناست، شاید بتوان گفت که یکی از اهداف اصلی دین این می باشد که بشر بتواند از تمام نیروهایی که مانع ارتباط او با خدا می شوند، رهایی بیابد و در این ارتباط می توان دو بعد آفاقی و انفسی پیدا نمود و بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که دین هم شامل یک سری احکام و مراسم عبادی می باشد و باور به این آموزه ها در درون می باشد و شامل باور به یک واقعیت فرا تجربه و فرا طبیعی می باشد که باعث فرق بین دو بعد معنوی و دنیوی می گردد.

۲-۳-۹ویژگی های معنویت از نظر اندیشمندان

معنویتی که بر اساس ویژگی های دین می توان به دین نسبت داد، بایستی حائز ویژگی های مشخصی به این توضیح باشد:

  • معنویت در ارتباط با وجود خالق معنا می یابد.
  • نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

  • از آنجا که وجود خالق از محسوسات فراتر می باشد، معنویت در فرا محسوسات ریشه دارد.
  • معنویت بایستی در تحول و هدایت زندگی فرد معنوی موثر باشد.
  • دست یابی به معنویت بایستی از طریق راهنمایی های دین باشد.(باغگلی ،۱۳۹۲)
این مطلب را هم بخوانید :
پایانامه در رابطه با : یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

 مطالعه تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار

]]>