پایانامه در رابطه با : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

تکه ای از متن پایان نامه :

قانونگذاران هیچ یک از دو نظام کیفری ایران و لبنان، تعریف مشخص و کاملی از معاونت در جرم ارائه نکردند و لذا برای ارائه مفهوم دقیق­تری از آن به اظهار تعاریف صاحب نظران حقوقی هر دو کشور در خصوص معاونت در جرم می پردازیم:

الف) معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان ایران

قانونگذار ایران هیچگاه معاونت در جرم را تعریف نکرده و همواره به ذکر مصادیق آن بسنده کرده می باشد، لکن دریکی از آراء صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور مقصود از معاون چنین بیان شده می باشد: «منظورازمعاونان جرم،اشخاصی­هستند­که­اقدامی دراصل اقدام یا شروع آن نکرده باشند،…»۸۴

جرم را به همکاری مادی ومعنوی واز جهت دیگر به همکاری اصلی وتبعی تقسیم می­نمایند. دراین تقسیم بندی فاعل اصلی ومعاونین­(متدخّلین)جرم را جزء همکاران مادی و تحریک کنندگان به ارتکاب جرم را که «محرّض» نامیده می­گردد،جزء همکاران معنوی می­دانند.۲۱

اصطلاح دیگری که جهت معاونت درارتکاب جرم درحقوق این کشور بیان شده می باشد. «المتدخّل فی­الجریمه» می­باشدودرخصوص معاون جرم نیز«المتدخّل » به­کار می­رود[۱].۳۲ لازم به ذکر می باشد که درحقوق لبنان متدخّلین درجرم به دوگروه «المتدخّل­ الاصلی»و«المتدخّل­ الفرعی» یعنی معاون اصلی و عادی قابل تقسیم هستند. ۳۲۴ ۳واژه دیگری تحت عنوان تحریض درحقوق لبنان کاربرد دارد که این واژه به معنای تشویق و وادار کردن دیگری به ارتکاب جرم می باشد. ۵۴ ومترادف «تحریک» درحقوق ایران می باشد.

درحقوق لبنان، تعریف مشخصی ازمعاونت درجرم درمتون قانونی ارائه نشده می باشد بلکه تنها به مصادیق معاونت (متدخّل) آن هم به طور حصری اکتفاء نموده می باشد. همان­گونه که بیان گردید درحقوق لبنان معاونین جرم به دو گروه معاونین اصلی و معاونین عادی تقسیم می­شوند.۶۵۴[۲] ماده ۲۲۰ قانون مجازات لبنان در تعریف معاون اصلی جرم مقرر می­دارد: «او کسی می باشد که اگرمساعدت و همکاری او نبود، جرم ارتکاب نمی­یافت و همانند فاعل اصلی مجازات می­گردد، گویی که خودش فاعل اصلی جرم می باشد…» در ارتباط با معاون عادی هیچ تعریفی در قانون مجازات این کشور به چشم نمی خورد. از خلال مفهوم ضمنی ماده۲۱۲ ق.م که درتعریف فاعل اصلی جرم مقرر می دارد: «فاعل اصلی جرم کسی می باشد که عناصر تشکیل دهنده جرم را خود به تنهایی انجام داده و مستقیماً دست به ارتکاب جرم می­زند» می­توان این­گونه استنباط نمود که معاون عادی جرم کسی می باشد که اقدام وی مکمل اقدام فاعل اصلی جرم بوده و در اجرای جرم به طور غیر مستقیم همکاری نماید».۷۵ ۱

ملاحظه می­گردد که در حقوق این کشور نیز تعریف دقیق و کامل از معاونت در جرم وجود ندارد. لذا به مقصود ارائه تعریفی مشخص در این خصوص به نظریات صاحب نظران حقوقی این۸– رای شماره ۲۴۱۶-۲۸/۱۰/۱۳۱۷ از شعبه سوم دیوان عالی کشور به نقل از: باهری، محمد، حقوق جزای عمومی،چاپ اول، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۰، ص ۲۴۱٫

۱–  ثروت، جلال، القسم العام، ص ۱۹۶٫

۲ – امیل طوبیا، بیار، الموسوعه الجزائیه، المساهمه الجرمیه، الطبع الاول، لبنان، موسسه حدیث الکتاب، ۲۰۰۳ م، ص۵۱۱٫

۳–  همان.

۴– ثروت، جلال، پیشین، ص ۲۱۶٫

۵- محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، جلد سوم، مسئولیت کیفری، چاپ اول، تهران، نشر گنج دانش، ۱۳۷۶، ص ۸۶٫

۶– امیل طوبیا، بیار، پیشین، ص ۵۱۱٫

 مطالعه تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مطالعه تطبیقی معاونت در جرم

]]>