پایانامه با عنوان : بررسی تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار

تکه ای از متن پایان نامه :

 

، واگان با نام بردن از مفهومی تحت عنوان بلوغ معنوی معتقد می باشد که این ویژگی ناظر بر فهم دیگران و همدلی با آنها ، صرف نظر از جنسیت ، سن ، قومیت وعقیده و نیز تکریم گذاشتن به همه اشکال زندگانی می باشد .(واگان ،۲۰۰۲)

فوکو بر این باور می باشد که معنویت مجموعه ای از کاوش ها ، کارها و تمرین هایی می باشد که منجر به مراقبه می گردد ، کارهایی مانند خالص کردن خود ، ریاضت و در نظر داشتن روح که این اعمال در قالب دانش و آگاهی نیستند بلکه بخشی از وجود فرد هستند که بمنظور کسب و رسیدن به حقیقت بکار برده می شوند . براساس این گفته ، می توان نتیجه گرفت که حقیقت چیزی نیست که فرد بتواند به آسانی به آن نایل گردد بلکه برای رسیدن به آن نیاز می باشد که فرد به تغییر و اصلاح درونی خود بپردازد و این یک مسئولیت متقابل می باشد .از یک سو حقیقت موجب سعدت و نیکبختی و آرامش روح خواهد گردید و از سوی دیگر ، فرد برای رسیدن به حقیقت بایستی نیروهای درونی خود را متمرکز کند و به تزکیه بپردازد . فوکو

دیدگاه ویلبر :

ویلبر با استناد به مفاهیم و تعاریف ارائه شده در مورد معنویت ، ویژگی های مشترک این تعاریف را بدین توضیح معرفی می کند :

الف ) معنویت اصولاً مستلزم بالترین سطح رشد و تکامل فرد در ابعاد مختلف رشد شناختی ، اخلاقی ، عاطفی و بین فردی می باشد . ب ) معنویت دارای خط سیر رشد و تحول خاص خود می باشد . ج ) معنویت در هر درجه از رشد ، به مثابه نوعی توجه ( مثلاً باز و گشوده بودن نسبت به مبدا غایی ) می باشد .د ) معنویت ملازم با اوج تجربه انسانی می باشد . به اعتقاد ویلبر ، یک دیدگاه جامع و یکپارچه از معنویت شامل و در بردارنده همه خصوصیات پیش گفته می باشد . (ویلبر ، ۲۰۰۰)

پل هرست:

از دین دو نوع تعریف شده می باشد: بعضی دین را در معنای وسیعی به کار می برند و آن را معادل مجموعه ای از ارزشهای انسانی، پیگیری جدی و قوی اهداف یا نظامی از ارزش ها می دانند و بعضی دین را در معنای محدودتری به کار می برند، این افراد دین را نظامی منسجم، متشکل از خداشناسی ( باورهای مربوط به ماهیت خدا و جهان )، عبادات و مناسک، اخلاقیات، معرفت شناسی و غایت و هدف زندگی می دانند. تعریف اول بسیاری از مجموعه های نظری و ایدئولوژیک درمورد بشر را در بر می گیرد، اما دیدگاه دوم به ادیانی همچون ادیان ابراهیمی محدود می گردد  هم چنین بهشتی در عرضه تعریفی از دین می نویسد :

دین مجموعه ای از آموزه های نظری درمورد ی جهان، بشر و آفریدگار این دو، هنجارهای اخلاقی و دستورهای عملی مبتنی بر آن آموزه ها با سه هدف اعتقاد، تخلق و اقدام می باشد. در نتیجه می توان این جهت گیری کلی را در دیدگاه دین باوران مشاهده نمود که در همه ی تعاریف به صورت مستقیم و غیرمستقیم موارد زیر به عنوان پیش فرض و اصل تلقی شده می باشد:

  1. این هستی، خالقی دارد و آن خالق خداست.
  2. خالق هستی، هدایت مخلوقات را بر خود فرض می داند.
  3. خالق مسیری را برای هدایت مخلوقات (که همان مسیر وحی یا فرستادن پیامبر باشد ) در نظر گرفته می باشد.

بهره مندی از هدایت و قرار گرفتن در مسیر حق تنها از طریق اقدام به دستور الهی مقدور می باشد.

سبحانی در تعریف دین می نویسد: “دین، مجموعه رهنمودها و قوانینی می باشد که از سوی پروردگار توسط پیامبران برای هدایت بشر در مسیر رسیدن به تعالی ارائه شده می باشد. این رهنمودها و قوانین، سازنده ی یک جهان بینی دینی می گردد که عبارت از شناخت کل هستی به وسیله تلقی وحی می باشد.”( سبحانی ،۱۳۶۱،ص۳۲۱ )

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

 مطالعه تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار

]]>