پایانامه ارشد در مورد : وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

<![CDATA[ عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، […]

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

تکه ای از متن پایان نامه :

می باشد و بایع نمى‏تواند به استناد حکم مندرج در م ۴۵۳ ضمان را متوجه مشترى بدون خیار نماید. اگر چه بعضى فقها آنرا در ثمن نیز جارى دانسته‏اند[۱].

تفریق وکیل شرط می باشد. پس خیار مجلس بایع نیز باید قبل از عقد یا در حین عقد ساقط شده باشد تا موجب ایجاد حکم مندرج در شق دوم، م ۴۵۲ ق.م. گردد.

آیا در معاملات کامپیوترى و تلفنى و یا فکسى نیز فرض وجود خیار مجلس مختص مشترى هست یا نه؟

به نظر مى‏رسد از آنجایى که اصل، لزوم معاملات می باشد و خیار یک امر استثنایى بر لزوم معاملات می باشد می‌بایست تا آنجا که امکان دارد از فسخ معاملات کاست تا روابط و احکام معاملات میان مردم مستحم گردد از طرفى در اعمال موارد استثنایى، همانطور که قبلاً بارها اشاره کردیم باید به موارد متیقن و منصوص اکتفا کرد. لذا باید معتقد باشیم که در چنین مواردى خیار مجلس فى‏الذاته وجود ندارد و موجبى هم براى ایجاد حکم مندرج در م ۴۵۲ وجود ندارد.

 

۲٫ خیار حیوان‏

ماده ۳۹۸ ق.م. اشعار داشته می باشد «اگر مبیع حیوان باشد، مشترى تا ۳ روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد».

حال سؤال این می باشد که اگر ثمن شخصى حیوان باشد آیا بایع نیز تا ۳ روز حق فسخ دارد یا نه؟

در این مورد اختلاف نظر هست، اگر فلسفه جعل خیار را اختبار از وضعیت حیوان و سلامت یا امراض حیوان بدانیم در موردى که ثمن شخصى حیوان می باشد نیز باید خیار حیوان جریان یکى از استدلال شیخ انصارى این می باشد که طبق ظاهر روایت و به ویژه مفهوم واژه «حتى» ضمانی که قبل از قبض مبیع ثابت بوده تا زمانى که مبیع به نحو لزوم از آن مشترى گردد استمرار دارد و این معنى مختص خیار مجلس، شرط و حیوان می باشد اما خیارات دیگر مانند غبن، عیب، رؤیت، تخلف از شرط و تبعض صفقه اگرچه موجب تزلزل[۱].  سید حسن امامى، حقوق مدنى، پیشین، ج ۱، ص ۴۷۹٫

 وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

پایان نامه ارشد رشته حقوق: وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

]]>