پایانامه ارشد : بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان (با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی)

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان (با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق بشر و مهاجرین غیر قانونی)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

  1. طرفداری های پیش بینی شده از قربانیان قاچاق بشر و مهاجرین غیر قانونی، شامل جبران خسارت قربانیان قاچاق بشر، کمک به بازگشت مهاجرین غیر قانونی به سرزمین اصلی خود و منع اخراج آنها در موارد درخواست پناهندگی به علت های موجه و یا احتمال قوی شکنجه شدن در کشور مبدأ می باشد.
  2. به دلیل فقدان ساز و کارهای نظارتی و قضائی کافی، در موارد بسیاری شاهد آن هستیم که حقوق پیش بینی شده برای مهاجرین غیر قانونی و قربانیان قاچاق بشر، هنوز جنبه ی عینی به خود نگرفته و در عین حال، اسناد بین المللی موجود از بعضی نقایص در این زمینه رنج می برند.

د) سوابق

شکی نیست که در هر یک از زمینه های حقوق جزا و حقوق بشر

تحقیقاتی در زمینه های جرایم قاچاق بشر و قاچاق مهاجرین چه در داخل کشور و چه در کشورهای دیگر به انجام رسیده می باشد که البته حدالامکان در نگارش این پایان نامه مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. لیکن ویژگی این کار پژوهشی آن می باشد که تأکید خود را بر تعهدات بین المللی دولت ها گذاشته و با یک دیدگاه میان رشته ای کوشش شده می باشد از میان بیگانگان به حقوق بشری عده ای از آن ها که در معرض بیشترین موارد نقض قرار می گیرند بپردازد.

 

ه) اهداف پژوهش

  1. مطالعه تعهدات بین المللی در زمینه شرایط مهاجران غیر قانونی و قربانیان قاچاق بشر
  2. مطالعه ضمانت اجرای این تعهدات
  3. ارائه ی راهکارهای اصلاحی در این زمینه

 مطالعه تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان (با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق بشر و مهاجرین غیر قانونی)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>