پایانامه ارشد با موضوع : یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

تکه ای از متن پایان نامه :

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

” صندوقهای بیمه ای مورد نیاز از قبیل حرف و مشاغل آزاد (خویش فرمایان و شاغلین غیردائم) ، بیمه روستائیان و عشایر، بیمه خاص زنان بیوه و سالخورده و خودسرپرست و بیمه خاص حمایت از کودکان تشکیل گردد.”(بند د ماده ۳)

همچنین دولت مکلف گردید:” ظرف مدت دو سال ازتاریخ ابلاغ قانون مذکور، امکان زیرپوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه مانند روستائیان، عشایر و شاغلین فصلی رافراهم نماید.”(تبصره ۲ ماده ۳)
وبالاخره با تصویب آئیننامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در هیأت وزیران که پس از طی مراحل قانونی و تأئید نهائی ریاست محترم مجلس در مرداد ماه ۱۳۸۴ جهت اجراء ابلاغ گردید، کار اجراء در صندوق عملا” از اوایل شهریورماه آغاز گردید.

از آنجائیکه بنای بر اجرائی کردن هر چه سریعتر طرح بود، با آغاز کار خود بیمه کردن روستائیان را متوقف به امر نهادسازی ننمود بلکه همزمان و به موازات برنامه ریزی و ایجاد تشکیلات ، اقدام به برقراری ارتباط بادستگاهها و نهاد های مرتبط با روستاها ماننداستانداریها سازمانهای جهاد کشاورزی نموده و با دعوت از اتحادیه مرکزی و اتحادیه های استانی تعاونیهای تولید روستایی ، فرمانداریها و مدیریتهای شهری و روستایی در استانداریها و انجمن صنفی کشاورزان بهترین و فعالترین تشکلهای مرتبط با آنهارا برای مدیریت کارگزاریهای خود در روستاها و مناطق عشایری برگزیده پس از برگزاری همایشهای آموزشی توجیهی و عقد قرارداد با آنها امر عضوگیری از روستائیان و عشایر را آغاز نمود همزمان با این اقدامات ضمن مذاکره بامسئولین بانک ها و مطالعه توانمندیهای آنها بانک کشاورزی که شعب بیشتری در مناطق روستایی و در دسترس روستائیان داشت به عنوان بانک عامل انتخاب گردید. لازم به توضیح می باشد : اگر چه عضویت در صندوق، اختیاری بوده و خدمات آن به بیمه های اجتماعی محدود می گردد ولیکن  بر این اعتقادیم که اگر امروز شاهد شکل گیری جریانی هستیم که به چهل سال انتظار  گروهی  از بهترین انسانها پایان می دهد و در طی این مدت  کوتاه تعداد قابل توجهی از جمعیت هدف تحت پوشش قرار گرفته اند اما با توجه بیشتر مسئولین خواهیم توانست طرفداری حداکثری از روستانشینان زحمتکش داشته باشیم.

نوع خدماتی که این صندوق ارائه می کند جزو خدمات بیمه ای بوده و شامل موارد زیر می باشد :
– درمانی ( بیماریها، حوادث و سوانح )
درحال حاضر اجرای درمان بر عهده سازمان بیمه خدمات درمانی کشور میباشد.

۲- ازکارافتادگی غیر ناشی ازکار : هر روستایی که پس از بیمه شدن در اثر حادثه غیر ناشی ازکار، ازکارافتاده گردد و به تشخیص کمیسیونهای پزشکی صندوق ازکارافتادگی او کلی و به پس از بیمه شدنش

 یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>