پایانامه ارشد با موضوع : بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان (با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی)

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان (با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق بشر و مهاجرین غیر قانونی)

تکه ای از متن پایان نامه :

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

ندارد. واژه ی قاچاق بوسیله عوامل مختلف برای توصیف اعمالی بکار می رود که از مساعدت در مهاجرت داوطلبانه گرفته تا بهره کشی جنسی، انتقال افراد با توسل به زور، تهدید، اغفال، خشونت و… به قصد انتفاع مادی در نوسان هستند. مضاف بر اینکه مشخص شده، توصیف تاریخی قاچاق منسوخ و فاقد تعریف مطلوب بوده و پاسخگوی واقعیات موجود در مورد نقل و انتقال افراد و ماهیت و گستره سوء بهره گیری ذاتی یا اتفاقی در بزه قاچاق بشر نیست. بلکه در کنار دیدگاه های منسوخ در مورد عناصر متشکله قاچاق بشر که برگشت به اوایل قرن نوزدهم دارد، مفاهیم جدیدی از قاچاق هست که ناشی از ضرورت بر- آورده کردن نیازهای جاری قربانیان قاچاق به طور کلی و زنان به طور خاص می باشد. بنابراین، تعاریف جدید نیز باید به طور ویژه در راستای حمایت و توسعه حقوق بزه دیدگان قاچاق سازماندهی شوند.”[۱]

در ۱۸ ژانویه ۱۹۸۸ پارلمان اروپا قاچاق را به نحوی تعریف می کند که برگشت آن به قطعنامه هایی می باشد که قاچاق را به زنان محدود می کنند. مطابق این تعریف، قاچاق بشر عبارت می باشد از:”اقدام غیر قانونی شخصی که تبعه کشوری را به وسیله فریب یا اشکال دیگر اجبار یا سوء بهره گیری از موقعیت آسیب پذیر وی و به قصد بهره کشی از او، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، تشویق به ورود یا اقامت در کشور دیگری می کند.”[۲]

همین مرجع در سال ۲۰۰۲ با الهام از پروتکل قاچاق بشر، تعریف کامل تری ارائه می دهد. بر اساس این تعریف هر دولت عضو اتحادیه باید تدابیر لازم را اتخاذ کند تا استخدام، نقل و انتقال و دریافت بعدی فرد شامل مبادله یا انتقال کنترل روی آن شخص در جایی که از اجبار، زور یا تهدید- مانند آدم ربایی- بهره گیری می گردد یا از فریب یا اغفال بهره گیری می گردد یا از مقام یا وضعیت آسیب پذیری شخص سوء بهره گیری ندارد یا به قصد بهره کشی از فحشای دیگران یا سایر اشکال بهره کشی جنسی مانند :

۱-Pearson,Elaine. Human Rights and Trafficking in Persons: A Handbook, Indochin, Publishing, Bangkok, Thailand, 2000, P.20.

  • Rijken, cRijken, C.(2003). Trafficking in Persons: Prosecution from European perspective. The Netherlands: T. M. C. Asserpress, p. 60.

 مطالعه تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان (با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق بشر و مهاجرین غیر قانونی)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>