وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس – دانلود پایانامه ارشد

<![CDATA[ عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، […]

<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

تکه ای از متن پایان نامه :

فروشنده خواهد پرداخت. متعلق به اقاله‌کننده بوده و در اثر اقاله کردن بیع، حق طرف مستقیماً بر بدل تعلق مى‏گیرد. بر خلاف مورد غصب که در اثر عدم قدرت بر رد عین متعلق به مالک، بدل به عنوان بدل حیلوله به او داده مى‏گردد و پس از یافت شدن عین و یا قدرت بر تسلیم، عین به مالک رد شده و بدل به غاصب مسترد مى‏گردد. به عبارت دیگر، بدلى که در اقاله داده مى‏گردد، بر خلاف غصب، بدل حیلوله نیست بلکه بدل همیشگى می باشد که پس از قرار گرفتن مال در دسترس، موجبى‏ براى انتقال آن به مالک اول وجود نخواهد داشت در حالیکه در غصب بر خلاف اقاله، مال مغصوب از ابتداى تصرف غاصبانه در مالکیت مالک باقى بوده و هنگام تسلیم بدل، این مالکیت، همچنان ادامه خواهد داشت؛ و با تسلیم بدل، مال مغصوب به غاصب انتقال پیدا نمى‏کند.

حکم مزبور با اولویت در موردى هست که مال پیش از اقاله فروخته گردد و پس از اقاله به علت فسخ به خیار یا اقاله، مجدداً در اختیار اقاله‌کننده (انتقال گیرنده) قرار گیرد.

 

ضمان معاوضى شخص ثالث در اقاله‏

مسأله دیگرى که مطرح می باشد این می باشد که ممکن می باشد مورد معامله توسط شخص ثالث تلف گردد، در این صورت چنانچه قبل از اقاله معامله، صاحب مال تلف شده بدل آنرا از تلف‌کننده اخذ نکرده باشد و سپس معامله اقاله گردد، این سؤال مطرح مى‏گردد که آیا شخص ثالث، تنها در برابر مالک پس از عقد، مسئولیت دارد یا برخى این ماده را داراى مفهوم مخالف مى‏دانند و معتقدند مفهوم حالت این ماده بیانگر این موضوع می باشد که در صورت تلف هر دو عوض، اقاله ممکن نیست که البته این تفسیر منطقی و صحیح به نظر نمى‏رسد. زیرا همان‏طور که در صورت تلف یکى از عوضین مى‏توان با رد بدل آن اقاله را محقق ساخت پس اگر هر دو عوض نیز تلف شوند مى‏توان با رد بدل هر یک‏ اقاله را واقع ساخت. فرقى نمى‏کند که تلف حقیقى باشد یا حکمى و در هر دو صورت با رد بدل مال تلف شده مى‏توان اقاله را انشا کرد.

البته برخى از حقوق‌دانان رد بدل مال را در صورت حکمى بودن تلف، تابع احکام بدل حیلوله مى‏دانند و معتقدند در صورت احیا مال تلف شده، شخص مى‏تواند با رد آن بدل، عین مال را مطالبه کند. البته این

 وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق: وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

]]>