منبع تحقیق با موضوع حقوق ایران و انگلستان

<![CDATA[ تعهدات اصلی و بقیه تعهدات فرعی می باشند در بررسی تعهدات طرفین قرارداد در نظام حقوقی آمریکا این بحث را با توجه به قانون متحد الشکل تجاری به عمل خواهیم آورد. در بخش مربوط به تعهدات اصلی طرفین به تعهدات کلی طرفین که در ماده ۳۰۱/۲ کد تجاری مذکور منعکس است می پردازیم چرا که تعهدات اصلی هر یک از خریدار و فروشنده در یک قرارداد بیع در آن بیان گردیده است. و در بخش مربوط به تعهدات فرعی به شروط ضمنی مورد بحث در قانون تجاری مذکور خواهیم پرداخت.
الف-تعهد اصلی
می دانیم که مهم ترین تعهد فروشنده در یک قرارداد بیع انتقال مالکیت کالای مورد معامله است. در مقابل ایت تعهد فروشنده ، خریدار نیز تعهدی در سمت مقابل آن بر عهده دارد و این تعهد عبارت از این است که ثمن کالای مورد معامله را به فروشنده پرداخت نماید. همچنین تعهد اصلی دیگر فروشنده در قرارداد بیع عبارت است از اینکه کالایی را که مالکیت آن را منتقل نموده به خریدار تسلیم نماید. در مقابل خریدار نیز مکلف است که کالاهایی را که فروشنده برای او ارسال کرده است تحویل گرفته و ثمن آنها را به فروشنده تسلیم نماید. این تعهدات در قرارداد بیع از تعهدات اساسی خریدار و فروشنده می باشد. برای مثال در فرضی که یک خریدار ایرانی کالایی را از یک تاجر آمریکایی خریداری می کند مثل اینکه یکصد دستگاه یخچال جنرال را از تاجر آمریکایی می خرد در این مثال تعهدات تاجر آمریکایی که از تعهدات اصلی او محسوب می شوند عبارت است از اینکه اولا مالکیت کالاهای مذکور را به خریدار ایرانی منتقل کند. ثانیا کالاهای فروخته شده را طبق شرایط مقرر بین طرفین تسلیم خریدار نماید. خریدار نیز متعهد است که ثمن مقرر بین طرفین را بر طبق توافق پرداخت نموده و به موقع طبق ترتیبی که معین شده کالاهای خریداری شده را تحویل بگیرد. ماده ۳۰۱/۲ قانون متحد الشکل تجاری در این مورد مقرر می دارد : «تعهد فروشنده عبارت است از انتقال مالکیت و تحویل کالاها و تعهد خریدار عبارت است از اینکه کالاها را قبول کرده و طبق قرارداد قیمت آنها را بپردازد»
ب-تعهدات فرعی
در این بخش به بررسی شروطی که در ضمن قرارداد می آیند می پردازیم و این بررسی را در نظام حقوقی آمریکا با توجه به قانون متحدالشکل تجاری آن کشور ادامه می دهیم.
طبق قانون مذکور فروشنده می تواند از شروط فرعی در قراردادها استفاده کند که مهم ترین این شروط عبارت اند از:

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی… نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱-شرط فرعی صریح ۲- شرط فرعی ضمنی قابلیت بازرگانی ۳-شزط مناسب بودن برای هدف خاص
در این قسمت شروط مذکور را به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم.
اول-شروط فرعی صریح
شرط صریح عبارت است از تعهد روشن و نه تلویحی و با ضمانت این امر توسط فروشنده که کالای کیفیت به خصوصی را خواهد داشت. بند الف قسمت یک ماده ۲۳۱/۲ قانون متحد الشکل تجاری مقرر می دارد:«هر گونه تأیید امر موضوعی یا تعهد فروشنده در مقابل خریدار که مربوط به کالاها بوده و بخشی از اساس معامله است،شرط غیر مهم صریحی ایجاد می کند که کالاها مطابق با ابن تأیید یا تعهد خواهند بود.»
شروط فرعی صحیح می توانند به اشکال زیر در قرارداد مورد تعهد قرار گیرند.

الف) وصف و بیان اوصاف کالا می تواند یک شرط صریح باشد. مثلا صورت حساب فروش صادر شده توسط جواهر فروش به خریدار حاوی عبارت زیر است:
«سه حلقه طلای سفید تمام عیار» ایت عبارت در بر گیرنده این شرط صریح می باشد که حلقه از طلای سفید با خصوصیات فوق می باشد.
ب) اگر خریدار مدل یا نمونه ای را نشان دهد این امر معمولا به منزله شرط صریح خواهد بود که بقیه کالاها مطابق با مدل با نمونه باشند.
ج) اغراق کردن ؛ اگر فروشنده به وضوح اغراق کند یا اینکه عقیده ی خودش را به صراحت بیان کند در این صورت حکم نمی شود که او شرط صریحی را در قرارداد قرار داده است. برای مثال اظهار فروشنده یک ماشین دست دوم مبنی بر اینکه این ماشین دست اول است صرف اغراق است نه اینکه شرط صریح، اما اگر چنین بیان شود که این ماشین در ۳۰ مایل رانندگی شهری یک گالن مصرف دارد این امر به منزله یک شرط صریح می باشد.
دوم-شرط ضمنی قابلیت بازرگانی
در مورد این شرط باید گفت مهم ترین شرط غیر مهم مقرر شده در قانون متحد الشکل تجاری شرط ضمنی قابلیت بازرگانی است. بخش اول ماده ۳۱۴/۲ قانون مذکور بیان می کند: «جز در مورد استثنا یا اصلاح چنین شزطی در صورتی که فروشنده ، تاجر نوع به خصوصی از کالا باشد، این شرط ضمنی در خصوص کالاهای مورد معامله وجود دارد که آنها دارای قابلیت بازرگانی می باشند.»
در این قسمت به بررسی معنای قابلیت بازرگانی و نحوه ارائه این شرط می پردازیم.
الف- معنی قابلیت بازرگانی
معنی دقیق از قابلیت بازرگانی وجود ندارد. معنی بسیار مهم آن این است که کالاها باید برای اهداف معمولی و متعارفی که چنین کالایی مورد استفاده قرار می گیرند مناسب باشد. (قسمت C بند ۲ ماده ۲۱۴/۲ ucc) برای مثال فروشنده یک اتومبیل جدید به خریدار می فروشد ، در نتیجه ی عیب ناشی از تولید ، اتومبیل نمی تواند بیش از ۲۵ مایل در ساعت حرکت کند. این اتومبیل ها به طور کلی برای رانندگی با سرعت بالا در بزرگ راها فروخته می شوند. این امر نقض شرط تلویحی قابلیت بازرگانی می باشد. اگرچه فروشنده هرگز تعهد به سرعت خاصی نکرده باشد.
ب) نحوه ارائه شرط قابلیت بازرگانی
این شرط معمولا بر عهده فروشنده کالا قرار می گیرد مگر اینکه از طرف فروشنده به وسیله عدم پذیرش آن طبق شرایط مقرر در قانون متحد الشکل تجاری استثناء شده باشد.
ج-شرط مناسب بودن برای هدف خاص
به طور کلی با توجه به اوضاع و احوال ممکن است که به فروشنده تلویحا شرط شده باشد که کالاها متناسب با هدف خاصی باشند. در این زمینه ماده ۳۱۵/۲ قانون متحد الشکل تجاری مقرر می دارد: «وقتی که فروشنده در زمان انعقاد قرارداد ، دلیلی بر آگاهی از هدف خاصی که به آن منظور کالای مورد نیاز است دارد و خریدار به تشخیص فروشنده برای انتخاب و تهیه کالا اعتماد کرده است این شرط تلویحی وجود دارد که کالاها برای آن چنان هدفی مناسب می باشند»
برای اینکه خریدار بتواند به طور نقض این شرط اقامه دعوا کند سه شرط بایستی وجود داشته باشد:
این که فروشنده دلیلی برای اطلاع از هدف خریدار داشته باشد یا اینکه
فروشنده دلیلی برای اطلاع از این امر که خریدار به تشخیص یا مهارت او در تأمین کالا اعتماد کرده ،دارد
یا اینکه خریدار فی الواقع و در حقیقت به تخصص و تشخیص فروشنده اعتماد کرده است. در صورتی که خریدار به علامت تجاری خاصی در کالا اصرار دارد این امر نشانگر آن است که او به تخصص و تشخیص فروشنده اتکا نکرده است بنابراین شرط تلویحی مناسب بودن برای هدف خاصی وجود ندارد.
شرط قابلیت بازرگانی و مناسب بودن برای هدف خاص معمولا در قراردادهای فروش کالا به صورت تلویحی وجود دارند هر چند که هیچ تصریحی در مورد آنها به عمل نیامده باشد. مگر اینکه این شروط به طور خاص و مناسب کنار گذاشته شوند.
فصل دوم
فصل دوم :تخلف در تعهد و ضمانت اجراهای آن
در این فصل به بررسی حق فسخ در صورت تخلف از انجام تعهدات اصلی و فرعی قراردادی به ترتیب در حقوق ایران و انگلستان و حقوق آمریکا می پردازیم.
مبحث اول: تخلف در تعهد و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران
این مبحث در سه گفتار جداگانه به بررسی تخلف در (انجام) تعهد (نقض تعهد) و ضمانت اجراهای آن در عقود معاوضی در تعهدات اصلی و فرعی در حقوق ایران می پردازد.

گفتار اول: تخلف در تعهد
۱-مفهوم تخلف در تعهد
تخلف در لغت به معنای خلاف کردن ،خلاف وعد کردن آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نیفتاده و مراد همان نقض قرارداد است، نقض در لغت نیز به معنای شکستن ، نپذیرفتن و نیز شکستن عهد و پیمان آمده است.چرا که در اصطلاح حقوقی نیز نقض قرارداد وقتی محقق می شود که یکی از طرفین یا هر دوی آنها به آنچه به موجب قرارداد بر عهده گرفته اند اقدام نکنند. نقض قرارداد در هر موردی که اجرای تعهدات حاصل از قرارداد خواه این تعهدات ]]>