منابع پایان نامه درباره ایده‌آل، گزینه، منفی، راه‌حل

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
<![CDATA[ شاخص که بار مثبت داشته باشد ایده‌ال منفی، کوچکترین مقدار آن شاخص است.
برای هر شاخص که بار منفی داشته باشد ایده‌ال مثبت، کوچکترین مقدار آن شاخص است.
برای هر شاخص که بار منفی داشته باشد ایده‌ال منفی، بزرگترین مقدار آن شاخص است.
– محاسبه فاصله هر گزینه از ایده آل های مثبت و منفی هر شاخص
در این گام میزان نزدیکی نسبی هر گزینه به راه‌حل ایده‌آل حساب می شود. فاصله اقلیدسی هر گزینه از ایده‌آل مثبت و منفی با فرمول زیر محاسبه خواهد شد:

– تعیین میزان نزدیکی نسبی هر گزینه به راه‌حل ایده‌آل
گام نهائی محاسبه راه‌حل ایده‌آل است. در این گام میزان نزدیکی نسبی هر گزینه به راه‌حل ایده‌آل حساب می‌شود. برای اینکار از فرمول زیر سود می‌بریم:
مقدار CL بین صفر و یک است. هرچه این مقدار به یک نزدیکتر باشد راه‌کار به جواب ایده‌آل نزدیکتر است و راه‌کار بهتری می‌باشد. (مومنی و صادقی، ۱۳۹۰)
فصل چهارم
نتایج و بحث
]]>

این مطلب را هم بخوانید :  بیزین دینامیک، شبکه های بیزی، تنظیمات ژنی، تئوری اطلاعات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *