منابع مقاله درمورد گردشگری شهری، استان قزوین، توسعه گردشگری

<![CDATA[ نقشه های 250000/1 می باشد.
شکل ۳-۹- نقشه موقعیت جغرافیایی رودخانه های استان قزوین(منبع نقشه پایه: سازمان آب شهرستان قزوین)
۳-۷-۱ -۲- حوضه آبریز رودخانه خررود
این رودخانه یکی از بزرگترین سرشاخه‌های رود شور و دومین رودخانه استان از نظر حجم آورد و بزرگی حوزه می‌باشد. رودخانه از کوههای گوی‌قزای و ارتفاعات قیدار در ۶۰ کیلومتری جنوب زنجان و منطقه آوج سرچشمه می‌گیرد. قسمت مهم آبگیرهای آن کوههای خرقان است. شاخه‌های متعدد این رودخانه در دهکده علی‌آباد واقع در ۱۶ کیلومتری جنوب خاوری قیدار به هم پیوسته و این رودخانه را تشکیل می‌دهند. این رودخانه در بالادست دارای سه شاخه اصلی می‌باشد که به شرح ذیل است:
– سرشاخه اولیه خررود که از منطقه قیدار سرچشمه می‌گیرد. غالبا سرشاخه خررود تا شهر آبگرم با عنوان آبگرم‌چای شناخته می‌شود و از پایین‌دست شهر آبگرم و پس از دریافت سرشاخه‌های اصلی دیگر با عنوان شاخه اصلی خررود (خررود اصلی) جریان می‌یابد.
– آوج چای که از منطقه آوج سرچشمه می‌گیرد.
– کلنجین چای که از منطقه خرقان شرقی سرچشمه می‌گیرد.
سرشاخه‌های رودخانه (کلنجین‌چای، آوج‌چای و سرشاخه اولیه خررود (آبگرم‌چای تا محل شهر آبگرم) در محل شهر آبگرم به هم متصل شده و شاخه اصلی خررود تشکیل می‌گردد.
شکل ۳-۱۰- نقشه موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز رودخانه خررودمنبع نقشه پایه: سازمان آب شهرستان قزوین
۳-۷-۱ -۳-رودخانه ابهررود
رودخانه ابهررود از شاخه‌های مهم و اولیه رودخانه شور می‌باشد که در شهرستان زنجان قرار دارد و یکی از سه رودخانه مهم استان زنجان است. این رودخانه از قسمت شرقی ارتفاعات جهان داغ که دارای ۲۳۸۰ متر ارتفاع بوده و در غرب و جنوب ابهر و سلطانیه قرار دارد سرچشمه می‌گیرد. پس از تلاقی با خررود به نام شور نامیده شده و بلوک ابهر قزوین را مشروب و همراه رودخانه شور به دریاچه نمک می‌ریزد. این رودخانه در محدوده ورود به استان دارای حوزه‌ای به مساحت حدود ۱۹۳۰ کیلومتر مربع ودر داخل استان محدوده سه راهی شامی شاپ دارای حوضه‌ای به مساحت ۲۵۳۰ کیلومتر مربع می‌باشد.
شکل۳-۱۱-نقشه موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز رودخانه ابهر رودمنبع نقشه پایه: سازمان آب شهرستان قزوین
۳-۷-۱ -۴- رودخانه حاجی عرب
رودخانه حاجی‌عرب جزو رودخانه های جنوبی دشت قزوین بوده از ارتفاعات کوه زیارت بلغی به ارتفاع ۲۶۰۰ متر سرچشمه می‌گیرد، مسیر جریان آن عموماً از جنوب به شمال می‌باشد. حاجی عرب رود دارای دوشاخه اصلی بنام نصرت آباد و چناقچی می‌باشد. آب این رودخانه پس از مشروب نمودن اراضی کشاورزی و باغی اطراف آن وارد دشت قزوین شده و نهایتا به منطقه شوره زار مرکزی دشت قزوین می‌رسد.
رودخانه حاجی عرب دارای سرشاخه‌های متعددی می‌باشد، بزرگترین آنها بنام تیره رود ۲۳ کیلومتر طول دارد. از جمله این سرشاخه ها می توان آقچه‌دام، سومینک، صادق آباد ، دانک و چلمبر را نام برد. این رودخانه پس از عبور از مناطق کشاورزی یریجان، رستم آباد ، رحمت آباد ، رودک، و سگز‌آباد وارد دشت شده و مسیر خود را بطرف مناطق شرقی دشت تغییر می‌دهد.
شکل۳-۱۲-نقشه موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز رودخانه حاجی عرب منبع نقشه پایه: سازمان آب شهرستان قزوین
۳-۷-۱ -۵- شاخه اصلی شاهرود
حوزه آبریز رودخانه شاهرود در قسمت جنوب و جنوب غربی کوههای البرز و شمال و شمال شرقی دشت قزوین با مشخصات طول جغرافیایی ۳۰-۴۹ الی ۱۰-۵۹ و عرض جغرافیایی ۷-۳۶ الی ۴۵-۳۶ قرار دارد که فاصله بین حد شرقی و غربی آن حدود ۱۶۰ کیلومتر و عرض آن قریب به ۲۵ کیلومتر می‌باشد. شاهرود از کوههای طالقان، علم کوه، تخت سلیمان و رشته ارتفاعات البرز مرکزی سرچشمه گرفته و از نظر خصوصیات آب و هوایی، رژیم بارندگی، نظام هیدرولوژیک و سایر مشخصه‌های هیدرولوژیک در زمره رودخانه‌های کوهستانی قرار می‌گیرد.
رودخانه شاهرود در واقع مهمترین و پر آبترین رودخانه استان قزوین است. رودخانه های الموت‌رود و طالقان‌رود در محل روستای شیرکوه به هم پیوسته و تشکیل رودخانه شاهرود را میدهند. در ادامه مسیر تا محل اتصال آن به رودخانه قزل اوزن در محل سد منجیل حدود ۳۵ شاخه فرعی نیز به آن اضافه می‌گردد.
شکل ۳-۱۳- نقشه موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز رودخانه شاهرود منبع نقشه پایه: سازمان آب شهرستان قزوین
۳-۷-۱ -۶- رودخانه‌های کوچک دشت قزوین
رودخانه‌های دشت قزوین، دارای حوضه‌های آبریز نسبتا کوچکی هستند که در شمال، غرب و جنوب دشت قزوین جریان دارند. این رودخانه‌ها به شاخه‌ها و رودخانه‌های اصلی مذکور تا کنون (حوضه شاهرود، خررود، ابهررود و حاجی‌عرب) منتهی نمی‌شوند، بلکه هر کدام به صورت جداگانه پس از طی مسافتی در دشت قزوین امحاء شده و در نهایت به رود شور تغذیه می‌شوند.
عمده این رودخانه‌ها در شمال دشت قزوین (حدود ۳۲ حوضه کوچک) وجود دارند و به عنوان رودخانه‌های شمالی دشت قزوین شناخته می‌شوند. این رودخانه‌ها دارای جریان‌های دائمی و فصلی می‌باشند.
شکل۳-۱۴-نقشه موقعیت جغرافیایی حوضه آبریزرودخانه های قزوین منبع نقشه پایه: سازمان آب شهرستان قزوین
۳-۷-۲- دریاچه ها
دریاچه اوان به عنوان شاخص ترین و بزرگ ترین دریاچه در استان قزوین شناخته می شود. طول این دریاچه در حدود ۳۲۵ و عرض آن در حدود ۲۷۵ متر بوده و عمق آن بین ۱ الی ۵ متر در نوسان است ؛ آب دریاچه را چشمه های موجود در کف آن و نیز بارش باران و برف تامین می کند ؛ در تابستان این دریاچه یکی از تفرجگاه های زیبای قزوین بوده و امکانات قایقرانی ، و ماهیگیری در پیرامون آن فراهم می شود؛ ضمنا این دریاچه در فصول سرد سال محلی برای مهاجرت پرندگانی همچون قو، غاز و مرغابی محسوب می شود. از دیگر دریاچه های استان قزوین می توان به دریاچه شاه سفید کوه اشاره کرد که در ارتفاعات خشچال قرار دارد.
۳-۷-۳-آبهای زیرزمینی
۳-۷-۳-۱- چاه
درحال حاضر نزدیک به ۲۰۹۵ حلقه چاه با تخلیه سالانه ۵/۲۴۱میلیون متر مکعب در قزوین وجود دارد.کیفیت آب چاه ها خوب است که EC (هدایت الکتریکی) آن بین ۴۳۱ تا ۲۴۶۸ میکرومهوس بر سانتی متر و میزان کلر بین ۶/۱۰ تا ۵/۱۳۴ میلی گرم در لیتر بوده است( سازمان آب شهرستان قزوین).
۳-۷-۳-۲- قنات
تعداد ۸۸ رشته قنات در دشت جریان دارد که آبدهی آن بین ۲۰ تا ۲۲۰ لیتر درثانیه و مجموع تخلیه سالیانه از قنوات در حدود ۲۳ میلیون متر مکعب است. کیفیت آب قنوات خوب و EC بین ۴۱۳ تا ۱۰۳۰ میکرومهوس بر سانتی متر می باشد و میزان کلر آن بین ۶/۱۰ تا ۹/۳۱ میلی گرم در لیتر است( سازمان آب شهرستان قزوین).
۳-۷-۳-۳- چشمهسارها
تعداد ۱۳۸۸۰دهنه چشمه در منطقه وجود دارد که از تشکیلات آهکی تغذیه و عموماً پر آب بوده و به مصرف کشاورزی دشت میرسد. مجموع تخلیه سالیانه چشمه ها ۲۹۹میلیون متر مکعب میباشد. کیفیت آب چشمهها خوب و EC 509 الی ۸۸۳ میکرومهوس بر سانتی متر و کلر به میزان ۷/۱۷ تا ۴/۲۲ میلی گرم در لیتر میباشد. بیلان آب زیرزمینی دشت قزوین طبق مطالعات انجام شده مثبت و قابل توسعه بوده است ( سازمان آب شهرستان قزوین).
۳-۷-۳-۳-۱ -چشمه آبگرم خرقان
 به فاصله ۹۵ کیلومتری قزوین به همدان در کنار جاده واقع شده است. در این منطقه رودخانه ابهر رود عبور می کند که آبهای معدنی خرقان پس از مصرف به آن ریخته می شوند.
 آبهای چشمه خرقان از دسته آبهای کلروه سدیک و بیکربناته کلسیک گرم با PH اسید و سیلیس می باشند.
آب این چشمه ها  مشابه آبهای معدنی سالن موتیه-فرانسه و بوربون-فرانسه بوده که در درمان دردهای عصبی، سیاتیک و رماتیسم مؤثر می باشد. در عفونت های مجاری تنفسی، تورم گلو و حلق و برنشیت مزمن به صورت استنشاق، بخار و دوش بینی مؤثر می باشد. آشامیدن این آبها در عفونت های دستگاه گوارش از قبیل سوء هاضمه ناشی از ضعف قواء توأم با یبوست، احتقان و تشمع کبدی نیز مفید می باشند.
۳-۷-۳-۳-۲ -چشمه یله گنبد- قزوین
یله گنبد دهی است از دهستان قاقازان بخش ضیا آباد شهرستان قزوین که در شمال غربی قزوین واقع شده است. در شمال ده مذکور به فاصله ۱۵ کیلومتری آن با راهی سخت و کوهستانی چشمه ای است به نام آبگرم یله گنبد. این چشمه در کف دره ای که از آن رودخانه کوچکی عبور می کند و به شاهرود می ریزد از زمین خارج می شود.   
آب چشمه معدنی یله گنبد از دسته آبهای معدنی بیکربناته کلسیک آهن و گازدار خیلی گرم می باشد. استحکام در این آب به سبب وجود گاز کربنیک و گرمای آن تسکین دهنده و ضد درد می باشد. می توان از این آب در درمان بیماریهای عصبی-مفصلی، رماتیسم و عصبی استفاده نمود. آشامیدن آن نیز در کار دستگاه گوارش، کبد و مجاری صفرا و بیماریهای معده و روده ای و نیز بیماریهای تغذیه ای موثر می باشد
پیشینه تحقیق
۱-کتاب «گردشگری شهری در ایران و جهان»، تالیف احمد دیناری از سوی انتشارات این کتاب در هفت فصل با عنوان‌های «گردشگری شهری، مفاهیم، قلمرو، تحویل و تنگناها»، «شهر و گردشگری»، «جاذبه ها و تاسیسات گردشگری شهری»، «شهرهای توریستی، انواع و روش تحقیق»، «بازاریابی و تبلیغات و گردشگری شهری»،«مدیریت شهری و نقش آن در توسعه گردشگری شهری» و« گردشگری شهری در مشهد مقدس» است. این کتاب به بررسی جایگاه و اهمیت توریستی شهرها، نقش دستگاه‌های دولتی محله در توسعه گردشگری در شهرها، برنامه‌ریزی‌های جهان در زمینه گردشگری شهری و همچنین راهبردهای توسعه گردشگری شهری در شهرهای جهان و ایران و آشکار کردن پیامدهای مثبت گردشگری، پرداخته است.
۲-گردشگری پایدار (روستایی و عشایری) نوشته دکتر مجتبی قدیری معصوم، دانشیار دانشگاه تهران، دکتر علیرضا استعلاجی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری و دکتر معصومه پازکی مدرس دانشگاه پیام نور به کوشش انتشارات دانشگاه تهران می باشد. نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
۳-کتاب گردشگری پایدار (روستایی و عشایری) در ۱۰ فصل بخش‌بندی شده است. گردشگری روستایی و عشایری، معنا و مفهوم توسعه پایدار، گردشگری روستایی و توسعه پایدار، راهبردهای نظری گردشگری روستایی، گردشگری روستایی از دیدگاه‌های مختلف، جاذبه‌های گردشگری روستایی و شاخص‌های توسعه گردشگری روستایی، برنامه‌ریزی گردشگری روستایی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و بازاریابی در گردشگری روستای، دستورالعمل‌های جهانی در گردشگری، حفاظت و توسعه و نظامنامه جهانی اخلاق گردشگری از جمله بخش‌های مختلف این کتاب است.
۴-کتاب جلوه های جهانگردی عشایر ایران نویسنده: حسن زنده دل انتشارات ایرانگردان: تاریخ انتشار۱۳۷۹ نوبت چاپ۱ . در این کتاب قلمرو پیشینه تاریخی ییلاق و قشلاق کوچ مسیرهای کوچ ،زمان کوچ ،پوشاک ،مسکن ،صنایع دستی ،موسیقی و رقص های محلی عشایر برای ایرانگردان معرفی می شود .مطالب کتاب براساس قلمروهای جغرافیایی و یا شهرت و بزرگی همچنین تمایزات قومی ایلات ذیل این عناوین فراهم امده است :ایل بختیاری ایلات کهگیلویه و بویراحمد ،ایل قشقایی، ایلات خمسه، ایل ممسنی ایلات قبایل عرب عشایر ایلام عشایر لرستان ایل ترکمن ،ایلات و عشایر خراسان عشایر سمنان عشایر استان مرکزی و قم عشایر کردستان عشایر کرمانشاه ،ایل شاهسون ایل شاطرانلو، ایل ارسباران (قره داغ)،ایلات اذربایجان غربی ،عشایر تالش و رودبار، عشایر همدان ،عشایر زنجان و قزوین عشایر سیستان ،عشایر بلوچستان ،عشایر کرمان، کولی های ایران .کتاب با عکس هایی رنگی از جلوه های مختلف زندگی ایلات عشایر گوناگون کشور همراه است و با فهرست منابع به پایان می رسد.
۵- کتاب مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی خلیج فارس نویسنده: به اهتمام منوچهر جهانیان و دکتر احمد پوراحمد انتشارات، جهاددانشگاهیکتاب حاضر دو جلد می باشد که مشتمل بر مجموعه مقالات هفتمین]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *