منابع تحقیق درمورد مدیریت آموزشی

<![CDATA[ برنامه‌ریزی و نظام اجراییوزارت آموزش وپرورش از آغاز تا کنون تغییرات متعددی داشته است […]

<![CDATA[ برنامه‌ریزی و نظام اجرایی
وزارت آموزش وپرورش از آغاز تا کنون تغییرات متعددی داشته است در این خصوص گفته شد:
با تصویب قانون جدید آموزش و پرورش در بهمن ۱۳۶۶ بر اساس فصل چهارم قانون مذکور اهم وظایف و اختیارات وزارت آموزش و پرورش که وزیر در راس هرم تشکیلاتی و اجرایی آن قرار دارد به موجب بند یک این قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش نیز مقررّ داشته است. شورای مذکور در تعیین اهداف، خط مشی‌ها، رویّه قواعد و مقررّات آموزشی و شرح وظایف واحدهای ستادی و مناطق شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری در حوزه آموزش عمومی نقش مؤثری و تعیین کننده دارد.
گستردگی امور آموزش و پرورش، کثرت واحدهای گوناگون ستادی و اجرایی، زمینه فزونی و غلبه نظام اداری را بر نظام آموزشی باعث شده است و در تعیین اهداف، خط مشی‌ها، رویه‌ها وزارت اغلب به صورت متمرکز در وزارت خانه شکل می‌گیرد.

۱) شورای عالی آموزش و پرورش
با استفاده از همه‌ی ظرفیت وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادها و امکانات کشور مسئولیّت بررسی تصویب و ابلاغ سیاست‌های اجرایی، ساز و کار تحققّ اهداف اصلاح ساختارها، فرایندها مربوط به روزآوری، ترمیم و هماهنگی، انسجام در سیاست‌ها، برنامه‌ها و نظارت حسن اجرای برنامه‌های تحوّل راهبردی را برعهده دارد .

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
۲)جایگاه شورای عالی آموزش و پرورش

پس از انتخاب وزیر آموزش و پرورش از سوی رئیس جمهوری و اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود. وزیر آموزش و پرورش در شورای عالی آموزش و پرورش عضو می‌باشد. شورای عالی آموزش و پرورش از سوی شورای انقلاب اسلامی و هم چنین مجلس شورای اسلامی مرجع سیاست گذاری آموزش و پرورش عمومی و متوسطه شناخته شده است. در مصوبه مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهوری به ریاست این شورا برگزیده شده است.
ملاحظه می‌شود اهداف، وظایف شورای عالی آموزش و پرورش بیانگر آن است که این شورا نه تنها در شکل‌گیری ساختاری و محتوایی آموزش و پرورش کشور، بلکه به لحاظ عضویت شخصیت‌های برجسته سیاسی و فرهنگی در آن، از جایگاه خاصی برخوردار می‌باشد.

بند دوّم) اهمیّت آموزش و پرورش
آموزش و پرورش در هر جامعه‌ای از اهمیّتی خاصی برخوردار است و در بیان آن مطالب زیادی مطرح گردید. برخی در اهمیت آن عنوان نمودند«اهمیّت آموزش و پرورش ناشی از گسترش کارکردهای آن است که به طور روز افزون آن را در کانون جامعه قرار داده و توجّه خاص و عام را بدان جلب می‌کند.» نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

بند سوم) اهداف آموزش و پرورش
آموزش و پرورش در هر کشورى با اهدافى خاص و متفاوت، انجام مى‏گیرد. امّا آن چه در این آموزش ها مورد توجّه است، اهداف کلى که در چگونگى شکل‏گیرى و تعیین آن ها، اختلاف نظر وجود دارد.
در تعیین اهداف این گونه عنوان شد که:«تعیین هدف‌های آموزش و پرورش امر ساده و آسانی نیست و نمی‌شود آن را تابع نظر شخصی یا میل و خواست مقامی کرد بلکه باید فلسفه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، میراث تمدن نیاکان، نیازهای حال و آینده کودکان و نوجوانان و سایر عومامل مؤثر را در نظر گرفت.»
هم‌چنین در خصوص اهداف گفته شد:«اهداف در آموزش و پرورش، باید به تحصیل کیفیات خاص ذهنى، نگرش‌ها و احساسات خاصى مربوط باشند تا آموخته‏هاى مدرسه، در جامعه سودمند افتد و دانش‏آموزان را براى زندگى در آن جامعه آماده سازد.«هدف آموزش وپرورش را درچهارچوب نیازها و ضرورتهای زندگی فردی و گروهی انسان‌ها باید بنیاد کرد.»
به طور کلی به اهداف متعددی می‌توان اشاره کرد لیکن در اینحا به طورعمده اهداف آموزش و پرورش اشاره می‌کنیم.
الف) اهداف عالى آموزش و پرورش
اهداف عالى آموزش و پرورش به طور معمول به غایتى کلى و دراز مدت اشاره دارد، که اغلب تعریف واضح آن‌ها بر حسب سلوکى خاص مشکل است. اهداف بلند مدت آموزش و پرورش به یقین باید درجه‏اى از کلیّت را دارا باشند.
ب) اهداف‌ کلی‌ آموزش‌ و پرورش‌
کمال‌ انسان‌ درنظام‌ تعلیم‌ و تربیّت‌ اسلامی‌ رسیدن‌ به‌ قرب‌ الهی‌ است‌. این‌ هدف‌ غایی‌ به ‌اهداف‌ اعتقادی‌، اخلاقی، علمی‌آموزشی‌، اجتماعی، زیستی‌، سیاسی و‌ اقتصادی‌ تقسیم‌ می‌شود.

بند چهارم) نظام آموزش و پرورش و قوانین آن
هر فعالیّت اجتماعی که به شکل گروهی و هدفمند اجرا شود؛ باید دارای نظام و ضوابطی باشد آموزش و پرورش نیز با توجّه به اهداف و رسالت رفیعی که بر عهده دارد مستلزم نطام می‌باشد که در این خصوص عنوان شد:«نظام آموزش و پرورش، پدیده اجتماعی عامی است که در تمام جوامع امروز یافت می‌شود. با وجود این که ساختار و طرز کار نظام‌های آموزشی از جامعه‌ای به جامعه‌ای متغیرند، ویژگی‌های مشترکی دارند. پیدایی و توسعه این نظام‌ها حاکی از اهمیّت و ضرورت انتقال و حفظ میراث فرهنگی، القای الگوهای فکری و ارزشهای اجتماعی و توسعه و ترویج دانش‌ها و فنون، در هر جامعه‌ای است .
آموزش و پرورش یک جریان است که این جریان در بستر زمان همراه با تحولات‌ سایر پدیده‌های اجتماعی متحول می‌شود و این تحول نیاز بنیادی رشد و ترقی هر آموزش و پرورشی خواهد بود.

الف) تحوّل در نظام آموزشی
نظام آموزشی یکی از مهم‌ترین نظام‌های کشور است. بنا به ضرورت تحوّل در نظام آموزشی کشوری اصلاح ساختار تشکیلات و نظام مدیریت آموزش و پرورش با روی کرد تمرکز زدایی و مشارکت جویی، کارآمد کردن شوراهای آموزش وپرورش مناطق وتحققّ مدرسه محوری به عنوان یکی از راهکارها توسط صاحب نظران ارائه گردید . سرانجام در راستای تحققّ اهداف سند تحوّل راهبردی، ساختار تحصیل دانش‌آموزان، در سنین لازم التعلیم راطی ۱۲ پایه تحصیلی (چهار دوره سه ساله ) به منظور بازنگری و بازسازی ساختارها و رویّه‌ها در نظام تعلیم و تربیّت رسمی عمومی، تعیین گردید.
به منظور تحقق اهداف و برخورداری از نتایج تحولات، آیین‌نامه مجتمع‌های آموزشی و پرورشی تصویب شد و با هدف عمده تمرکززدایی مدیریت مرکزی به اجرا درآمد.

ب) مجتمع‌های آموزشی و پرورشی

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در راستای تحققّ بند ۸ سیاست‌های کلی ابلاغی، تحوّل بنیادی در آموزش و پرورش و ارتقای کیفیّت آن و به منظور بهسازی نظام آموزشی، بهبود برنامه‌های آموزشی و پرورشی، توسعه دانش و مهارت‌های انسانی آموزش و پرورش و بهبود اداره‌ی مدرسه در جهت ارائه خدمات مطلوب تر به دانش‌آموزان با بازنگری وضعیت آموزشی و پرورشی اصلاح ساختار و تشکیلات و مدیریت آموزشی طرح تأسیس مجتمع‌های آموزشی و پرورشی را تدبیر نمود. اکنون این وزارت با حفظ و تقویت ساختار متمرکز، نظارت و کنترل بیشتر بر امور سازمانی وسیع، بزرگ و پیچیده و دیوان سالاری می‌باشد.
شورای عالی کمیسیون‌هایی دارد که بررسی مقدماتی مباحث را قبل از طرح در شورا را بر عهده دارند.

گفتار دوّم) اهداف و انواع فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزان]]>