منابع تحقیق درباره برنامه سوم توسعه

<![CDATA[

سازی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۶
جدول ۴- ۴: نتایج حاصل از رتبه بندی عامل های انتخاب شده جهت ارزیابی خصوصی سازی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد مدیریت با فرمت ورد

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

جدول شماره ۴-۵ : آزمون T مستقل با توجه به شاخص جنسیت …………………………………………………….۷۸
جدول شماره ۴-۶ : آزمون ANOVA با توجه به شاخص سابقه شغلی ……………………………………………۷۹
جدول شماره ۴-۷ : آزمون ANOVA با توجه به شاخص تحصیلات…………………………………………………۸۰

فهرست نمودار
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
نمودار(۴-۲-۱-۱) : توزیع فراروانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت ……………………………………………۷۰
نمودار(۴-۲-۱-۳) : توزیع فراروانی پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات………………………………۷۰
نمودار(۴-۲-۱-۴): توزیع فراروانی پاسخ دهندگان بر حسب سطح شغلی یا رتبه سازمانی…………….۷۱
نمودار (۴- ۱): نمودار معادلات ساختاری (Estimate) یا تحلیل عاملی عامل های منتخب جهت ارزیابی خصوصی سازی………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴
نمودار (۴-۲): نمودار ضرایب معنی داری (T-value) عامل های منتخب جهت ارزیابی خصوصی سازی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵

فهرست اشکال
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
شکل شماره ۱-۱ : مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………….۹
شکل شماره ۱-۲ : فرآیند تحقیق ( اقتباس از کیوی و کامپنهود؛ ۱۳۷۶؛ ۳۴) …………………………………۱۰
شکل ۴-۱– شکل آزمون سوال اصلی دوم ………………………………………………………………………………………….۷۴

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه :
خصوصی سازی در مفهوم گسترده آن به شیوه های کاهش نقش دولت و واگذاری آن به بخش خصوصی و پیروی از منطق بازار در تمام تصمیمات اقتصادی اطلاق می شود. از این نقطه نظر ، فاصله از سیاست حفظ برخی از فعالیتهای مشخص در دست دولت برای توسعه بیشتر توسط بخش دولتی (انحصار زدایی)، به کاهش جایگاه نسبی بخش دولتی و واگذاری نقش بیشتر به بخش خصوصی اشاره دارد. خان و رین هارت (۱۹۹۰)
ورود بنگاههای جدید بخش خصوصی می تواند در وضعیتی که بخش دولتی از انحصار بر خوردار بوده است، رقابت را برانگیزد. بنگاههای دولتی موجود مجبور خواهند شد حالت تجاری بگیرند و به ضوابط و نیروهای بازار واکنش نشان دهند. فرآیند انحصار زدایی گاهی در چارچوب امر خصوصی سازی به عنوان فعالیتی موازی و مکمل توصیف شده است . علاوه بر این، خصوصی سازی نیز هنگامی نمود پیدا می کند که دولت ها تصمیم به کاهش تعهدات خود در زمینه تنظیم و هدایت رفتار بازیگران خصوصی در اقتصاد بگیرند. هدف از پیگیری سیاستهای حذف مقررات زاید این است که سیستم تنظیمی محدود کننده اهمیت کمتری بیابد.
در کشور ایران حجم بالای دولت در اقتصاد، حضور شرکتهای دولتی در فعالیتهای غیر ضروری اقتصادی، رقابت پذیری پایین اقتصاد در سطح ملی و بین المللی، عدم توسعه بخش خصوصی فعال در حوزه های سرمایه گذاری، ضعف بازار سرمایه برای توسعه بخش خصوصی، عدم توزیع مناسب منابع و فرصتها بین بخش دولتی و غیر دولتی،مشهود است. خصوصی سازی عملاً بعد از پایان جنگ تحمیلی و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه ؛ از سال ۱۳۶۸ بطور جدی مطرح شد و دولت در صدد واگذاری بخشی از فعالیتهای اقتصادی شرکتهای دولتی به بخشهای غیردولتی بر آمد . اما خصوصی سازی به صورت سازماندهی شده و بر اساس قوانین و مقررات مشخص و شفاف با محوریت متمرکز سازمان خصوصی سازی به عنوان سازمان اجرایی مورد نظر عملاً از سال ۱۳۸۰ با اجرایی شدن فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه آغاز شد و در قانون برنامه چهارم توسعه نیز به عنوان مکملی مناسب برای قانون مذکور دنبال شد.

تعریف مسئله :
در مفهوم عام و گسترده، خصوصی سازی در صنایع دولتی عبارت است از کاهش بخشی از فعالیتهای اقتصادی دولت. در مفهوم خاص و محدود، خصوصی سازی به معنی واگذاری مالکیت بخشی از صنایع دولتی به بخش خصوصی است. خان و کومر (۱۹۹۷)
عموما دو دلیل و یا دو هدف برای واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی ارائه می شود: اول، کاهش مسؤولیت های دولت و خارج سازی صنایع غیر استراتژیک و غیر دولتی از حیطه مدیریت دولت. دوم، کاهش بار مالی صنایع بر بودجه کشور. تجدید ساختار و خصوصی سازی در صنعت برق پدیده ای است که در بسیاری از کشورها ضرورت آن درک و گرایش به سمت آن آغاز شده است. آیا خصوصی سازی باعث افزایش کیفیت خدمات رسانی به مشترکین می شود ؟
از طرفی رشد فزاینده مصرف انرژی الکتریکی در کشور و نیاز به سرمایه گذاری متناسب با مصرف فوق، لزوم پیروی از حرکت های نوین اقتصاد جهانی، وجود تنگناهایی از قبیل محدودیت های اعتباری ناشی از انحصار دولتی صنعت برق، عدم توان دولت برای تأمین منابع مالی لازم جهت سرمایه گذاری های روزافزون مورد نیاز، استراتژی یارانه ای تعرفه های برق و بحث کیفیت برق درارائه خدمات، از عمده عواملی هستند که نشان می دهند ساختار سنتی فعلی پاسخگو نبوده، تجدید ساختار را در این صنعت زیربنایی الزامی می نمایند. آیا خصوصی سازی هزینه ها را کاهش می دهد ؟
اصلاحات ساختاری دقیق و با پیش بینی های لازم می تواند تصور اشتباه منشأ پولی و اعتباری وجود نارسایی ها در بخش توزیع را به تفکر استفاده بهینه از امکانات و سرمایه های موجود تبدیل نماید. از آنجا که برای اصلاحات ساختاری بخش توزیع در سند برنامه سوم توسعه کشور تکالیفی قانونی مشخص شده، اما هنوز بعد از گذشت بیش از سه سال از تصویب برنامه، چشم انداز روشنی از چگونگی و نحوه انجام تکالیف فوق ترسیم نگردیده است. لذا ضروری است که با دیدگاه جهانی و در قالب ملی، ترسیم مناسبی از نحوه اداره بخش توزیع به صورت منطق هائی با توجه به تکالیف فوقارائه گردد. آیا خصوصی سازی قیمت تمام شده نهایی را کاهش می دهد ؟

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پس از بررسی و تبیین اهداف و روش های خصوصی سازی در وزارت نیرو، نقاط قوت، ضعف، تنگناها و روش های اجرائی و اصلاحات ساختاری دربخش توزیع می پردازیم آنگاه در یک مطالعه موردی خصوصی سازی به روش برو نسپاری و نتایج آن را در شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان ( مطالعهی موردی شهرستان نیک شهر) مورد بحث قرار می دهیم و با توجه به آن راهکارهایی برای دستیابی هر چه بهتر به روند مناسب و صحیح خصوصی سازی را استنتاج نمائیم.
اکنون مساله اینست که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی سازی در بسیاری از شرکتهای دولتی انجام شده است به تبع ازآن در شرکت برق سیستان و بلوچستان و شهرستان نیکشهر انجام شده است اما معلوم نیست این خصوصی سازی باعث افزایش کیفیت -رضایت مندی مشترکین – بهره وری -کارائی و اثر بخشی شده است. در پژوهش کوشیده می شود با توجه به سوال مساله به این موارد پرداخته شود.

سابقه و ضرورت انجام تحقیق :
طی دو دهه اخیر مکانیزمهای خصوصی سازی در بسیاری از کشورها طراحی و به مرحله اجرا در آمده است و از آن به عنوان راه حلی در جهت منطقی نمودن ساختار اقتصادی جامعه،کاهش بار مالیدستگاه ها بر بودجه دولت،افزایش کارائی،افزایش بهره وری،گسترش فعالیتها و تجهیز منابع مالی دولت ،استفاده کارآمد از تخصص های موجود،افزایش نیروهای تخصصی و ایجاد انگیزه برای نیروهای تخصصی بهره گیری شده است.
در سالهای اخیر پژوهشهای زیادی در ارتباط با خصوصی سازی در داخل و خارج از کشور انجام شده است. در اینجا به تعدادی از تحقیقات در ارتباط با خصوصی سازی اشاره می کنیم:
ولش و فرموند (۲۰۰۲) در پژوهش خود تحت عنوان “معرفی یک مدل جهت انجام خصوصی سازی “با هدف بهینه بودن فرایند انجان آن پرداخته است.
پژوهش دیگر حیدری در رساله دکترای مدیریت استراتژیک طرح تحقیقی با عنوان “مدل خصوصی سازی برای کشور را از طریق مرور ادبیات و استفاده از نظرات خبرگان و صاحبنظران انجام داده است .
همچنین تحقیقها و مقالات زیادی تحت عنوان بررسی اثرات خصوصی سازی در شرکتهای توزیع نیروی برق مشهد و تهران و اصفهان و همچنین کیفیت بهره وری در خصوصی سازی شرکتهای توزیع نیروی برق در ایران انجام گرفته است.
یکی از مهمترین شروع یک کار تحقیقاتی این است که طرح تحقیقاتی به صورت یک پرسش آغازین عنوان شود؛ در این پرسش محقق سعی می کند آنچه را که می خواهد بداند آشکار کند؛ بهتر بفهمد و به دقیقترین صورت ممکن در گزاره یک پرسش آغازین بیان کند.(کیوی و کامپنود ، ۱۳۷۶).
لذا مسئله اصلی این پژوهش آن است که با توجه به روند خصوصی سازی در شرکتهای توریع نیروی برق، تاثیر این روند قبل و بعد از اقدامات چگونه بوده و توانسته گامی در جهت ارتقا کارایی و اثربخشی سازمان مذکور برداشته و نوع این تاثیر چگونه است ؟

اهداف تحقیق :
پژوهشگر در این تحقیق سعی کرده رویکرد مقایسه ای بصورت ارزیابی خصوصی سازی قبل و بعد از اجرای برنامه های خصوصی سازی را مدنظر قرار دهد. بطور کلی اهداف این پژوهش در دو بعد نظری و کاربردی طبقه بندی می گردد. تدوین ادبیات و کمک به غنی تر شدن مبانی نظری موضوع با استفاده از نظریات علمی از یکسو و شناسایی فعالیت های تئوریک و مفهومی دیگران با رویکرد مقایسه ای از سوی دیگر بخشی از اهداف نظری این تحقیق است. و از بعد کاربردی نیز پژوهشگر قصد دارد ضمن ارزیابی اقدامات خصوصی سازی در بخش های منتخب، به رتبه بندی هر بخش با توجه به دیدگاه پاسخ دهندگان جهت ادامه اقدامات خصوصی سازی و موفقیت های بعدی را مورد مطالعه قرار دهد. و با ارائه پیشنهاداتی حرکت به سوی وضعیت مطلوب و رضایت بخش را فراهم آورد.
به بیان دیگر اهداف کلی این تحقیق عبارتند از:
ارزیابی خصوصی سازی بصورت تطبیقی (قبل و بعد ازخصوصی سازی)
بررسی برازندگی ابزار سنجش مطالعه حاضر از نظر روایی سازه ای و ساختاری
بهبود کیفیت خدمات رسانی شرکتهای توزیع نیروی برق به مشترکین در سطح استان و اعمال سیستم قیمت گذاری مناسب و معقولانه
ارائه راهکارهای علمی و کاربردی به مدیران شرکت توزیع نیروی برق در جهت افزایش بهره وری و کارائی و حرکت بسمت آینده ای مطلوب
تلاش برای کاهش هزینه های برق تحویلی به مشترکین
افزایش کارائی بخش توزیع از طریق اصلاح ترکیب نیروی انسانی و اداره مهندسی فعالیتهای توزیع

ارتقای بهره وری از طریق مشارکت بیشتر کارکنان در اداره امور ، تفویض اختیار،اجرای طرحهای کارانه و واگذاری سهام در زمان اشتغال در صورت ضرورت
تعمیم آموزش در سطوح مختلف کارکنان شرکتها با تاکید بر آموزشهای کاربردی

سوالات تحقیق :
الف) سوال اصلی :
آیااختلاف معنی داری بین میانگین های قبل از خصوصی سازی و بعد از خصوصی سازی وجود دارد؟
آیا مدل مورد استفاده و عامل های انتخاب شده جهت ارزیابی خصوصی سازی؛ در جامعه مورد مطالعه این تحقیق از برازش مناسب و قابل قبولی برخوردار است؟
کدام یک از بخش های انتخاب شده جهت ارزیابی خصوصی سازی،دارای اهمیت بالایی از نظر خصوصی سازی باتوجه به انتظارات پاسخ دهندگان نسبت به عامل های دیگر می باشد؟
آیا شاخص های جمعیت شناختی تاثیری در ارزیابی عامل های انتخاب شده جهت بررسی خصوصی سازی دارند؟
الف) سوال فرعی :
سوالات فرعی مربوط به سوال اصلی اول :
آیا بین میانگین کارائی محاسبه شده قبل از خصوصی سازی و بعد از خصوصی سازی اختلاف معنی داری وجود دارد؟
آیا بین میانگین اثر بخشی محاسبه شده قبل از خصوصی سازی و بعد از خصوصی سازی اختلاف معنی داری وجود دارد؟
سوالات فرعی مربوط به سوال چهارم :
آیا شاخص «جنسیت» از شاخص های جمعیت شناختی تاثیری در ارزیابی بخش های انتخاب شده جهت بررسی خصوصی سازی دارند؟
آیا شاخص «سابقه شغلی» از شاخص های جمعیت شناختی تاثیری در ارزیابی عامل های انتخاب شده جهت بررسی خصوصی سازی دارند؟
آیا شاخص «تحصیلات» از شاخص های جمعیت شناختی تاثیری در ارزیابی عامل های انتخاب شده جهت بررسی خصوصی سازی دارند؟

چارچوب نظری تحقیق :
وقتی پژوهشگر مبانی تئوریک ( منظرهای مختلفی که پدیده مورد پژوهش مطالعه شده است، برای مثال منظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی ، مدیریتی و ….) و مبنای تئوریک( یکی از منظرها یا ترکیبی از آنها را) تعیین کرد، درون آن مبنای تئوریک پیشینه پژوهش را مورد مطالعه قرار می دهد و بر اساس آن نوعی چارچوب مفهومی تدوین می کند. این چارچوب مفهومی خاستگاه مساله، موضوع ، سئوال و بیانه هدف نهایی پژوهش است. چارچوب مفهومی، مدلی مفهومی است از چگونگی تئوری پردازی در مورد روابط بین چند عامل که به عنوان عوامل موثر بر مساله تعریف شده است( دانایی فرد و همکاران،۱۳۸۸ : ۹۹ ).
بنابراین پس از تکمیل بررسی پیشینه،تعریف مسئله و اجرای مصاحبه ها، پژوهشگر در روند پژوهش طراحی و تدوین چارچوب نظری را پدید می آورد. چهار چوب نظری یک مدل و الگوی مفهومی مبتنی بر روابط تئوریک میان تعدادی از عواملی که در مورد مساله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند؛ می باشد. این نظریه با بررسی سوابق پژوهشی در قلمرو مساله به گونه ای منطقی جریان پیدا می کند. در آمیختن باورهای منطقی محقق با پژوهش های انتشار یافته به منظور ایجاد پایه علمی برای مساله مورد تحقیق جایگاه اساسی دارد. بطور خلاصه؛ چارچوب نظری از پیوندهای درونی میان متغییرهایی که سرانجام در پویایی موقعیت مورد بررسی نقش دارند؛ گفتگو می کند. پدید آوردن چنین چهارچوبی به ما کمک می کند تا روابط خاصی را در نظر بگیریم و آنها را بیازماییم و در زمینه پویایی های موقعیتی که قرار است پژوهش در آن صورت گیرد بهبود بخشیم.
سپس می توانیم از محل این چارچوب نظری فرضیه ها یا سئوالات آزمون پذیری را پدید آوریم تا ببینیم نظریه تدوین شده تا چه اندازه معتبر است. از این رو؛ روابط مفروض را می توان به یاری تحلیل های آماری مناسب آزمود؛ بدین گونه است که چارچوب نظری بنیان تمام تحقیق را تشکیل می دهد. (سکاران، ۱۳۸۴: ۸۱) .
در این پژوهش عامل های انتخاب شده جهت ارزیابی خصوصی سازی به ترتیب؛ بهره وری؛ کارآیی؛ و اثربخشی به عنوان عامل هایی که خصوصی سازی در آنها صورت گرفته است. بنابراین چارچوب نظری این تحقیق به صورت شکل زیر ترسیم و مبنای پژوهش حاضر قرار گرفته است.

شکل شماره ۱-۱ : مدل مفهومی تحقیق

فرآیند تحقیق :

شکل شماره ۱-۲ : فرآیند تحقیق ( اقتباس از کیوی و کامپنهود؛ ۱۳۷۶؛ ۳۴)

قلمرو تحقیق :
قلمرو موضوعی :
قلمرو موضوعی این تحقیق شامل مباحث مربوط به ارزیابی خصوصی سازی در شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان است.
قلمرو مکانی :
این تحقیق از نظر مکانی به مقایسه وضعیت خصوصی سازی بصورت قبل و بعد از اقدام،در شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان(مطالعه شهرستان نیکشهر) می پردازد.
قلمرو زمانی :
محدوده زمانی تحقیق دلالت بر بازه ای از زمان دارد که پژوهش در آن انجام می گیرد. بر این اساس

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *