منابع تحقیق درباره امنیت سرمایه گذاری

<![CDATA[

نهایی دیگری که سرمایه گذاران آن را مورد محاسبه قرار می دهند سطح وصول مالیات است . اگر مالیات کسب و کارها بالا باشد، سرمایه گذاران سودآوری کمتری را تشخیص می دهند و بنابراین اشتیاق کمتری به سرمایه گذاری نشان خواهند داد.

در مجموع، مخاطره، عامل کلیدی در محاسبات سرمایه گذاران به هنگام سرمایه گذاری است . اگر سرمایه گذاران، سودآوری بازده سرمایه گذاری خود را کم تشخیص بدهند، سرمایه گذاری را نیز بطور غیرقابل باوری مخاطره آمیز تشخیص خواهند داد . علاوه بر آن، اگر عدم ثبات نظام سیاسی یا اجرا یی نبودن قوانین را تشخیص بدهند، ریسک سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت . همچنین، سرمایه گذاران سطح دریافت مالیات را نیز به عنوان هزینه سرمایه گذاری در نظر خواهند گرفت.
در توانایی بازیگران اقتصادی، در فرآیند خصوصی سازی باید به نقش سرمایه گذاران داخلی، خارجی، کارگران و اتحادیه ها نیز توجه کرد.

۲-۲۱- چارچوب زیرساخت سیاسی خصوصی سازی :
«فیگمن باوم ، هاروی و جفری هینگ » در مقاله ای تحت عنوان «زیرساخت های سیاسی خصوصی سازی» به عوامل موفقیت خصوصی سازی پرداخته اند.
دیک ولش و الیور ، با استفاده از تجربه جهانی در امر خصوصی سازی، معیارهای موفقیت یک برنامه خصوصی سازی را به شرح زیر اعلام داشته اند.
رویکرد صد در صد درست وجود ندارد؛ یک برنامه خصوصی سازی باید با شرایط کشور و بنگاه مورد نظر هماهنگ باشد. دسته بندی دقیق، برنامه زمان بندی و توالی مناسب، موفقیت را تضمین می کند. واقع بینی، انعطاف پذیری، و تمایل به استفاده از راه حلها وروش های جدید باید مورد استفاده قرار گیرد.
حمایت شدید سیاسی راهبردی مناسب؛ برای کاهش مقاومت حاصل از دستگاه اداری و منافع شخصی، برنامه خصوصی سازی باید از سوی بالاترین مقام های دولتی حمایت شود و تحقق اهداف برنامه باید وظیفه افراد عملگرای ذی نفوذ سیاسی و نیز کسانی باشد که به تخصص و مهارت فنی در سطح جهانی دسترسی دارند و نه کسانی که منافعشان در حفظ وضع موجود نهفته است.
واگذاری درست و برنامه ریزی شده برای جلب سرمایه گذاران؛ سرمایه گذاران داخلی و بین المللی با ایجاد انگیزه های درست به خرید سهام علاقمند می شوند. برای این منظور دولتها از تعیین قیمت های غیرواقعی پرهیز می کنند و ارزش گذاریها به جای اینکه براساس ارزش دفتری یا ارزش جایگزینی صورت گیرد، براساس ارزش بازار انجام شود.
شفافیت بی طرفی، و ایجاد فرصتهای برابر برای همه افراد.
استفاده از مهارت و تخصص افراد خارجی
اصلاحات ساختاری همگام با برنامه خصوصی
اصلاحات مختصر و دفاعی پیش از خصوصی سازی
فراهم کردن موجبات سرمایه گذاری خارجی در برنامه خصوصی سازی
خصوصی سازی بخش به بخش یا به شیوه فروش ترکیبی برای حداکثر رساندن درآمد دولت
به حداقل رساندن شروط مرتبط با اجرای برنامه خصوصی سازی
عدم پایبندی به یک برنامه زمان بندی تثبیت شده مصنوعی.
رویه های داخلی آنها نمی تواند از عهده تقاضاهای خصوصی سازی برآید. تقاضاهای مربوط به اطلاعات، پاسخ داده نمی شود، اطلاعات فنی در مورد شرکت ها و بخش ها ناقص است، حسابها مطابق با استاندارد های بین المللی نیست، مخالفت کارکنان بخش دولتی با خصوصی سازی چه بسا اینرسی بروکراسی را تشدید کند.
خلاصه اینکه، دولتها می توانند با تعهد سیاسی به فرایند خصوصی سازی بر موانع موجود بر سر راه خصوصی سازی فایق آیند. هر قدر این تعهد از طرف دولت بیشتر باشد، راحت تر می شود بر مخالفتها، اینرسی و عدم هماهنگی فائق آمد. این تعهد سیاسی به خصوصی سازی باید در طول فرایند خصوصی سازی حفظ شود. در عین حال باید از مدیریت خود در این زمینه خودداری کرد.
۲-۲۲- شفافیت و عادلانه بودن فرایند خصوصی سازی :
شفافیت در معاملات برای موفقیت برنامه خصوصی سازی بسیار مهم است. مردم باید بدانند آیا برنامه در حال اجرا، فرایند عادلانه و صادقانه است. عدم شفافیت می تواند منجر به سوءتفاهم شود ۰(حتی اگر سوء تفاهمی وجود نداشته باشد) و این به نفع گروه مخالف است که نه تنها فرایند خصوصی سازی را تهدید می کند؛ بلکه اعتبار دولت را نیز خدشه دار می سازد.
شفافیت در چهار مرحله مورد نیاز است: نخست، قوانین و مقرراتی که این برنامه را حمایت میکنند باید شفافیت و باز بودن در اجرای برنامه را الزامی کنند ؛ دوم، انتخاب مشاورین باید عمومی، رقابتی، و بر اساس ملاک های از پیش تعیین شده و از پیش بیان شده باشد؛ سوم، معاملات باید در یک محیط رقابتی و مزایده ای آشکار و در معرض دید مردم باشد؛ چهارم، انتخاب ملاک های ساده و آشکار برای ارزیابی مزاید ه ها، و آ شکار بودن خرید و فروشها، به منظور تشویق طیف وسیعتری از سرمایه گذار ان داخلی و خارجی به امر سرمایه گذاری.

۲-۲۳- استراتژی خصوصی سازی :
دولتهایی که در امر خصوصی سازی موفق بوده اند برای آماده کردن خود برای هر معامله و تعبیه بهترین استراتژی برای خصوصی سازی بسیار زحمت کشیده اند.
اولین گام اصلی در این فرایند، تعیین اهداف خصوصی سازی بطور کلی و اهداف هر معامله بطور خاص می باشد.
در تعیین اهداف برنامه و معامله، دولتها باید توازن بین اهداف مختلف را مدنظر قرار دهند و با اتخاذ تصمیمات آگاهانه بین هدف افزایش عایدات خصوصی سازی و سایر اولویتها نظیر بهبود رقابتی بودن بنگاهها و نظام اقتصادی بطور کل، و نیز تقویت رقابت و توسعه بازارهای سرمایه، تعادل ایجاد کنند. نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
دومین گام اصلی، پاسخ به این پرسش است که آیا شرکت یا بخش مورد نظر، نیاز به تجدید ساختار دارد؟ غالبا تجدید ساختار متضمن یک فرآیند زمانبر تبدیل سازمان دولتی به یک شرکت یا بر چیدن یک انحصار دولتی است. تجدید ساختار همچنین می تواند متضمن کاهش نیروی کار برای افزایش کارایی شرکت و ارتقای بهره وری نیروی کار باشد و همچنین چه بسا مشتمل بر تجدید ساختار مالی نیز بشود.
فرآیند خصوصی سازی، خط مشی هر نوع خصوصی سازی زیر ساختی (ساختار بازار، طرح تنظیمی و غیره)، استفاده از عواید و نگرانیهای اجتماعی و کاری و چگونگی مورد توجه قرار دادن آنها را تهیه می نماید. در این صورت، دولت می تواند شیوه خصوصی سازی مناسب را معین کند.

۲-۲۴- انتخاب شیوه خصوصی سازی مناسب :
شیوه های بسیاری برای خصوصی سازی یا مشارکت بخش خصوصی وجود دارد. انتخاب شیوه مناسب خصوصی سازی باید در سایه ویژگیهای بخش یا بنگاه دولتی که قرار است خصوصی شود، اهداف، خط مشی دولت و وضعیت بازار بین المللی انجام شود.
انتخاب روش و استراتژی خصوصی سازی یکی از عو امل تعیین کننده اصلی موقعیت معامله است . متناسب با ویژگیهای بنگاه یا بخشی که قرار است خصوصی سازی شود، باید شیوه مناسب انتخاب و استراتژی لازم طراحی شود.

۲-۲۵- یک معامله مدیریت شده به طرز حرفه ای :
زمانی که دولت شیوه ای را انتخاب کرد، خصوصی سازی وارد مرحله پایانی خود؛ یعنی مرحله معامله خواهد شد . این فرآیند با توجه به روش انتخابی ، متفاوت خواهد بود و در واقع دو فرآیند مختلف وجود دارد که بستگی دار د به اینکه آیا شیوه خصوصی سازی نیازمند ورود به بازار مالی است یا به یک بازار محدودتر نیاز دارد ، که در آن شرکت کنندگان در مزا یده یا مناقصه طبق معیارهای فنی (شرکتهای با تجربه وسیع در این بخش، شاخصهای مالی و غیره) از قبل انتخاب شده باشند . هر فرآیند نیازمند آماده سازی دقیق و کار مشورتی گسترده و پر هزینه است . بهتر آن است که در این مرحله مقامات سیاسی موضع نظارتی را حفظ کرده و از مدیریت خود اجتناب کنند.
در هر مرحله از این فرایند، داشتن کارشناسان داخلی و اختصاصی که مبادرت به سرپرستی کار مشاوران خارجی می کنند (بانک های سرمایه گذاری، ماموران رسیدگی و غیره) توصیه می شود.

۲-۲۶- ابعاد و مؤلفه های خصوصی سازی :
با عنایت به ادبیات و پیشینه پژوهش و تجارب پژوهشگران، نه (۹) بعد در قالب ۱۹۰ مولفه استخراج شد و که تحت عنوان ابعاد و مولفه های نهایی خصوصی سازی به شرح ذیل می باشد.
۲-۲۶-۱- بعد اقتصادی :
هماهنگی بین زمان اجرای فرایند خصوصی سازی و شرایط اقتصادی؛
در نظر گرفتن خصوصی سازی به عنوان بخشی از سیاست اقتصادی کشور؛
تجدید ساختارهای اقتصادی؛
ایجاد محیط کاملاً رقابتی و شفاف؛
کاهش هزینه های معاملاتی و مبادلاتی؛
ثبات اقتصادی؛
جامعیت (در برگرفتن تمامی بخشهای اقتصادی) ؛

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تقویت و گسترش بازار سرمایه ؛
توجه به فعالیتهای مولد به منظور حصول خودکفایی و حضور مؤثر در بازارهای رقابتی؛
تقویت و گسترش بازار سرمایه متشکل و نقل و انتقال صحیح و مستمر منابع مالی از طریق این بازار؛
انحصارزدایی دولت در کسب درآمدها و تخصیص و توزیع آن در سطح کلان اقتصاد
تسهیل مراحل سرمایه گذاری و صادرات؛
آزادسازی اقتصادی؛
توسعه و تقویت بازار بورس بهادار؛
تضمین رشد اقتصادی برای تشویق مردم؛
ایجاد و تقویت بازارهای فرابورسی؛
کاهش نگاه درآمدزایی به خصوصی سازی؛
تسهیل شرایط حضور سرمایه گذاران خارجی و کاهش ریسک سرمایه گذاری؛
سیاستهای حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی؛
جلوگیری از انحصار بخش خصوصی؛
عدم سرمایه گذاری بیشتر دولت و شرکتهای دولتی در فعالیتهای تصدی به موازات خصوصی سازی؛
ادامه تحویل کار توسط دولت به شرکتهای واگذارشده و عدم قطع ارجاع به آنها، بخصوص واگذاری شرکتهای پیمانکاری؛
کاهش هزینه های دولت در طول برنامه خصوصی سازی؛
کاهش نرخ تورم و مهار آن؛
آزاد سازی نرخ ارز.
۲-۲۶-۲- ابعاد سیاسی :
تعهد سیاسی دولت و مدیران رده بالا؛
ثبات سیاسی؛
عزم ملی و اعتقاد راسخ سیاسی و اقتصادی؛
استفاده از مشاوران سیاسی و اقتصادی قوی داخلی و خارجی؛
نظارت مطلوب از سوی مراجع ذیربط مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
عدم توقف برنامه خصوصی سازی به لحاظ اعتراضات کارگری و سایر تنشهایگروه های ذینفع؛
عدم توقف برنامه خصوصی سازی به تبع تغییر دولتها؛
عدم مداخله مجدد و غیر مستقیم لایه هایی از دولت در خرید شرکتها؛
عدم لغو تصمیمات دولتهای قبلی؛
عزم ملی یا مصادره کردن مجدد شرکتهای خصوصی شده؛
حمایت سیاسی از خریداران خارجی احتمالی و عدم موضع گیری سیاسی خاص نسبت به یک خریدار خارجی بخصوص؛
هماهنگی اعتقادات سیاسی مسئولان استانی و مسئولان عالی کشور در امر خصوصی سازی؛
کاهش تدریجی نقش دولت در طول برنامه خصوصی سازی (کاهش انحصارات دولتی)
انسجام و هماهنگی در بخش دولتی در روند خصوصی سازی.
۲-۲۶-۳- ابعاد قانونی و حقوقی :
برقراری مجدد نظام نظارت به منظور حمایت از مشتریان؛
ایجاد نهادهای نظارت و کنترل بازار برای اطمینان از کیفیت خدمات و منصفانه بودن قیمتها (ایجاد نهادهای انضباطی و تنظیمی)؛
تعیین و اجرای چارچوب مشروح و مفصل کنترل قیمت؛
تضمین سازوکارهای تنظیمی و قانونی قبل از سرمایه گذاری؛
تنظیم نظام حمایت از محیط زیست؛
تعیین حد مجاز مالکیت خارجی؛
نظارت بر بازار برای حصول اطمینان از ارائه مناسب محصولات و خدمات؛
نظارت مستمر بر بازار برای حصول اطمینان از جریان رقابت؛
تسهیل در ورود بازیگران جدید؛
تأمین حقوق مالکیت؛
اصلاح قانون اساسی؛

اصلاح قانون کار؛
اصلاح بورس اوراق بهادار؛
اصلاح قانون تجارت؛
اصلاح قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی؛
تدوین چارچوب قانونی منسجم با پشتوانه و ضمانت اجرایی لازم؛
اصلاح نظام مالیاتی؛
ثبات در قانونگذاری؛
آزادسازی قیمتها در بازارها قبل از مبادرت به خصوصی سازی بویژه در شبکه ها و خدمات عمومی دولت؛
لغو بسیاری از انحصارات قبل از مبادرت به خصوصی سازی؛
مراقبت در عدم تشکیل توافقهای غیرقانونی و تشکیل انحصارات به تبع خرید چند شرکت توسط یک شرکت که موجب ایجاد انحصار شود؛
مراقبت در عدم خرید و سپس انحلال یک شرکت توسط رقیب؛
عدم تصویب قوانین مخالف خصوصی سازی؛
ایجاد نهادهای واحد، متخصص و بی طرف در امر نظارت؛
تأمین و تضمین امنیت سرمایه گذاری داخلی؛
تأمین و تضمین امنیت سرمایه گذاری خارجی؛
جذب سرمایه های ایرانی خارج از کشور؛
نظام حقوقی جامع، مستقل و قوی برای حمایت از برنامه؛
محترم شمردن حقوق مالکیت مردم؛
استقرار یک نظام ارزیابی و کنترل سراسری؛
حذف موانع گمرکی و سود بازرگانی؛
آزاد سازی کسب وکار، تجارت، بانکداری، صادرات و واردات؛
نظارت به شکل عامل اصلاح و تقویت بازار و حمایت از فعالیتهای اقتصادی سالم و نه تهدید و تضعیف آن.

۲-۲۶-۴- ابعاد نهادی و سازمانی (تجدید ساختار) :
مقررات زدایی؛
تدوین مقررات جدید ناظر بر بازار هدف؛
شکل دهی نهادهای بازار هدف؛
تدوین استراتژی های جدید با توجه به شرایط بازار؛
بازسازی نظام مدیریت؛
بازسازی فرایندهای عملیاتی؛
بازسازی فرایندهای مالی؛
بازسازی نظام حقوقی؛
بازسازی فنی و تکنولوژیکی؛
بازسازی ساختار نیروی انسانی؛
تفکیکدستگاه های واگذارنده سهام و نهاد مجری خصوصی سازی؛
تعریف نقشها و حوزه های دخالت افراد ودستگاه های مختلف در فرایند اجرا؛
تقویت سازمانها و نهادهای غیردولتی؛
توسعه زیرساختها برای جذب بیشتر سرمایه گذاران داخلی و خارجی؛
چارچوب نهادی قوی؛
تجدید ساختار نهادهای درگیر؛
ایجاد و توسعه نهادهای قانونی و مالی؛
ایجاد ساختارهای شفاف و رویکرد تعریف شده در خصوصی سازی؛
اصلاح ساختار شرکتها قبل از انجام عملیات واگذاری؛
هماهنگی نهادهای مکمل خصوصی سازی همچون نظام بانکی، بیمه ها، گمرک، مالیاتی درتوسعه بخش خصوصی خریدار شرکتها؛
اتخاذ تصمیم برای نیروی مازاد شرکتها؛
تصمیم گیری برای خاتمه برخی فعالیتها و یا انحلال خرید شرکتها به جای خصوصی سازی آنها؛
توسعه بانکداری و نظام مالی؛
خدمات بیمه ای قوی؛
فراهم کردن امکان دسترسی سریع بخش خصوصی به منابع مالی؛
هماهنگی بین نهادها و مسئولان ذیصلاح.
۲-۲۶-۵- ابعاد اجتماعی و فرهنگی :
مشارکت تمامگروه های ذینفع در فرایند خصوصی سازی؛
ایجاد نظام انگیزشی مناسب؛
جداسازی کارکردهای اقتصادی و اجتماعی از هم؛
مشارکت گسترده مردم؛
گسترش آگاهی عمومی از بازار سهام جهت تسهیل ورورد بنگاههای عمومی و خصوصی به بازار برای عرضه سهام؛
ایجاد تعهد در سهامداران؛
جلب اعتماد و مشارکت فعال بخش خصوصی در امر واگذاریها؛
تأمین خدمات رفاهی و امنیت اجتماعی؛
شفاف سازی عملکرد خصوصی سازی از طریق انتشار اطلاعات؛
جلب اعتماد بخش خصوصی به صحت و سلامت فرایند خصوصی سازی؛
برقراری نظام تأمین اجتماعی گسترده؛
طراحی نظام توزیع مجدد درآمد برای اقشار آسیب پذیر؛
برقراری تسهیلات مالی لازم سهام مجانی و سهام جایزه وفاداری برای اقشار پایین و متوسط جامعه؛
آموزش جهت اصلاح رفتارهای اقتصادی؛
ایجاد بانک اطلاعاتی قوی قبل از خصوصی سازی؛
ایجاد اعتماد عمومی نسبت به بحث سرمایه و سرمایه گذار در کشور؛
ایجاد نظام تأمین اجتماعی کارکنان بیکار شده ناشی از واگذاریها؛
تغییر رضایت بخش در نظام حقوق و دستمزد برای ایجاد انگیزش؛
اطلاع رسانی گسترده جهت جذب مردم و ایجاد انگیزه؛
جلب حمایت سازمانهای کارگری و نیروی کار؛

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *