مقایسه دیدگاه های نظری عوامل مخرب در ازدواج

رویدادهای استرس­آور زندگی ، شامل مراحل گذار یا رویدادهاییه که بر روابط زن و شوهر تاثیر گذاشته و تنش یا استرس ایجاد می­ کنه.

استرس

آسیب­پذیری هم شامل توانمندیها و نقاط ضعفیه که هر کدوم از زن و شوهر با خود به رابطه می­آورد که می­توان به ویژگیهای شخصیتی، باورها و نگرشهای فرد درباره ازدواج و زمینه خانوادگی و اجتماعی ایشون اشاره کرد و پروسه های سازگارانه یعنی اینکه چیجوری یه زوج با اختلاف مواجه می­شن، چیجوری با هم رابطه برقرار می­ کنن، چیجوری از همدیگه پشتیبانی می­ کنن، چیجوری درباره زندگی مشترکشون، همسرشون و رفتار همسرشون فکر می­ کنن (پارکر[۲]، ۲۰۰۱).

ازدواج

بطور خلاصه براساس الگوی آسیب پذیری- استرس- سازگاری، زن و شوهر با پروسه های سازگارانه موثر، وقتی که با تعداد کمی از رویدادهای استرس آور مواجه می شن و آسیب پذیریهای پایدار کمی دارن، رضایت و ثبات زناشویی رو تجربه می کنن. اما وقتی که پروسه های سازگارانه زن و شوهر ناموثر باشه و با رویدادهای استرس آور زیادی مواجه گردند و آسیب پذیریهای زیادی هم داشته باشن، رضایت زناشویی کم و جدایی یا طلاق رو تجربه می کنن.و زوجینی که در حد میانی این دو وضعیت قرار دارن، رضایت زناشویی متوسطی رو تجربه می­ کنن (استوری[۳] و برادبری، ۲۰۰۴).

زناشویی

پس براساس این دیدگاه رابطه بین این ابعاد (آسیب پذیری- استرس- سازگاری) وقتی خوب درک می شه که هر سه با هم مورد مطالعه قرار گیرند. مثلا زن و شوهر با ویژگیهای ضعیف، توانمندی ضعیفی واسه سازگاری با رویدادهای استرس آور دارن و رضایت زناشویی ضعیفی رو تجربه می کنن. نیرومندی این رابطه زناشویی، به وجود رویدادهای استرس­بیاری که زن و شوهر تجربه می کنن، بستگی داره. زوجینی که سطوح بالای آسیب پذیری شخصی دارن، اگر با رویدادهای استرس آور کمی مواجه شن که ظرفیت سازگاری اونا رو ضعیف کردن نکنه، زندگی زناشویی پایداری دارن. هم اینکه زوجینی که با رویدادهای استرس آور بسیاری مواجه می شن، اگه آسیب پذیری کم و توانمندی بالایی جهت سازگاری با رویدادهای استرس آور داشته باشن، ثبات و رضایت زناشویی رو تجربه می کنن (گراهام و کلنی[۴]، ۲۰۰۶).

[۱] – Vulnerability- stress- adaptation

[۲]. Parker

[۳]. Story

[۴]. Graham & Kelani

علمی