مدل مفهومی عوامل موثر بر بهره ­وری منابع انسانی

 •  

   

   

   

  همچنان که ذکر شد بهره ­وری منابع انسانی تابعی از عوامل مختلف است. لذا در ادامه این عوامل که از منابع مختلف داخلی و خارجی توسط محقق جمع­آوری شده را بیان می­کنیم:

   

  جدول۲-۸-  عوامل موثر بر بهره ­وری