رشته مدیریت-دانلود پایان نامه با موضوع تجدید ارزیابی

<![CDATA[

حساب سود (زیان) انباشته منظور شود.

در خصوص دارایی‌های تجدید ارزیابی شده که در واحد تجاری مورد‌استفاده قرارمی‌گیرند (پیش از برکناری یا واگذاری)، مازاد تجدید ارزیابی معادل تفاوت بین استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدیدارزیابی دارایی و استهلاک مبتنی بر بهای تمام شده دارایی خواهد بود. از آنجا که کاربرد روش تجدید ارزیابی در برخی شرکت‌ها موجب نمایش سود کمتر (به علت افزایش هزینه استهلاک) نسبت به شرکت‌هایی می‌شود که از روش تجدیدارزیابی استفاده ننموده‌اند، و از طرفی این کاهش سود در حساب‌ها منعکس گردیده، لذا معادل افزایش در هزینه استهلاک باید مازاد تجدیدارزیابی به حساب سود (زیان) انباشته منظور می‌شود تا بدین ترتیب سودقابل تخصیص تحت تأثیر قرارنگیرد.
با بررسی استانداردهای حسابداری ایران درخصوص روش تجدید ارزیابی و استفاده از ارزش منصفانه دارایی‌ها، چنین به‌نظر می‌رسد که کلیه پیش‌بینی‌های لازم درخصوص به‌کارگیری این روش در ایران مدنظر قرارگرفته است. و کمبود یا نقصانی در خصوص استانداردگذاری و ارائه مجوزها و رویه‌های لازم برای استفاده از روش تجدید ارزیابی و ارائه و افشاء ارزش‌های جاری وجود ندارد.
۲-۶٫ موانع تجدید ارزیابی
کاهش قدرت خرید پول کشورها درطول زمان یا به عبارت دیگر تورم و همچنین تغییرات عمده در قیمت‌های نسبی کالا و خدمات موجب می‌شود که اطلاعات مربوط به ارزش‌های تاریخی دارایی‌های ثابت و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت که در صورت‌های مالی منعکس می‌باشد از ارزش‌های جاری که بیان‌کننده واقعیات اقتصادی هستند، به‌شدت فاصله بگیرد و در نتیجه، اطلاعات مزبور برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، نامربوط و غیرقابل استفاده شوند.
برای رفع این نقیصه دو روش حسابداری جامع وجود دارد که عبارتند از «حسابداری برحسب ارزش‌های جاری» و «حسابداری برحسب قدرت خرید». اما اجرای هریک از این روش‌ها نیازمند حسابداران ورزیده، سیستم‌های پیشرفته حسابداری، وجود شاخص‌های مختلف قیمت وملزومات دیگری است که فراهم نمودن آن‌ها پیچیده و دشوار است. راه‌حل دیگر تجدید ارزیابی دارایی‌هاست که از دیرباز در بریتانیا و اغلب کشورهای مشترک‌المنافع و برخی دیگر از کشورهای اروپایی مورد استفاده بوده است. بطور خلاصه هدف تجدید ارزیابی بهبود کیفیت مربوط بودن اطلاعات از لحاظ تصمیم‌گیری است. (علی‌مدد، ۱۳۸۱).
همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد فرآیند بازنگری در ارزش و استهلاک انباشته دارایی‌های ثابت و انعکاس آثار افزایش قیمت‌ها از طریق ثبت در حساب‌ها، با عنوان تجدید ارزیابی دارایی‌ شناسایی می‌شود (کلانتری بنگر، ۱۳۸۴). بنابراین برای انجام تجدید ارزیابی دارایی‌ها، ابتدا باید ارزش جاری دارایی ارزیابی شود و سپس ارزش قبلی دارایی را براساس ارزش ارزیابی شده تعدیل نمود. با بررسی دقیق‌تر تعریف فوق نکاتی مشاهده می‌شود که می‌تواند بر روند تجدید ارزیابی و همچنین انجام یا عدم انجام و اثرات بعدی تجدید ارزیابی تأثیرگذار باشد.
زمانی‌که تجدید ارزیابی را «فرآیند بازنگری در ارزش» تعریف می‌نماییم. در واقع منظور از بازنگری، تعدیل ارزش‌های تاریخی و تبدیل نمودن آن‌ها به ارزش‌های جاری است. همان‌طور که در بخش خصوصیات کیفی اطلاعات بیان شد دو ویژگی اصلی اطلاعات «قابل اتکابودن» و «مربوط بودن» است. با توجه به اینکه ارزش‌های تاریخی براساس معامله واقعی و شواهد عینی حاصل شده است بنابراین دارای قابلیت اتکای بالایی می‌باشند ولی به تغییرات قیمت‌ها و عواملی از این دست از ویژگی مربوط‌بودن این ارزش‌ها کاسته شده‌است. از طرف دیگر ارزش‌های جاری به دلیل ارائه واقعیات اقتصادی ارتباط بیشتری با تصمیم‌گیری دارد ولی به دلیل آن‌که محاسبه ارزش‌های جاری به خاطر نبود بازار فعال برخی دارایی‌ها، روش‌های متفاوت محاسبه و دیگر عوامل، از قابلیت اتکای پایین‌تری برخوردار است. بنابراین قابلیت اتکا پایین ارزش‌های جاری می‌تواند مانعی در مسیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها باشد.
در ارزیابی دارایی‌ها جهت تعیین ارزش جاری آن‌ها، موضوعاتی مانند ارزیاب، تداوم ارزیابی، مخارج ارزیابی و بازار دارایی بسیار موثر است. برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیازمند کارشناس و ارزیاب خبره برای ارزیابی دارایی‌ها هستیم. با توجه به این‌که در روش تجدید ارزیابی با اعمال نفوذ در مبلغ ارزیابی، می‌توان ارزش دارایی‌های شرکت را تحت تاثیر قرارداد، لذا انجام ارزیابی نیازمند کارشناسان و ارزیابان خبره و مستقل از شرکت می‌باشد، تا از تحریف گزارشات مالی جلوگیری شود. علاوه بر این تجدید ارزیابی می‌تواند به علت گستردگی و حجم بالای دارایی‌های شرکت، هزینه زیادی را به شرکت متحمل کند و فزونی مخارج بر منافع تجدید ارزیابی، مانعی برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها گردد.
به‌طوری که گفته شد تجدیدارزیابی، انتساب ارزش‌های جدید به دارایی‌های موجود است و از این انتساب عایدی یا درآمدی تحصیل نمی‌شود که مشمول مالیات قرارگیرد. در قوانین کشورهای مختلف مازاد حاصل از تجدید ارزیابی مشمول مالیات نمی‌شود (علی‌مدد، ۱۳۸۱). ولی براساس قوانین آمره ایران اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی درمورد دارایی‌های استهلاک‌پذیر، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰ درصد در مورد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و نیز شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی و برای سایر شرکت‌ها به نرخ مقطوع ۱۵ درصد می‌باشد (رحمانی و حمیدی، ۱۳۸۶). با انجام تجدید ارزیابی عایدی یا
درآمدی برای شرکت حاصل نمی‌شود و وضعیت مالی واقعی شرکت قبل و بعد از تجدید ارزیابی یکسان است. به‌نظر می‌رسد هدف از برقراری این مالیات، جبران کاهش مالیات ناشی از افزایش هزینه استهلاک دارایی‌های استهلاک‌پذیر شرکت‌ها به قیمت ‌های جاری می‌باشد.
با در نظر گرفتن این موضوع که مالیات پرداختنی مرتبط با مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها قابل تقسیط به صورت ده ساله می‌باشد، ولی خروج نقدینگی برای این امر می‌تواند شرکت‌ها را از انجام تجدید ارزیابی دارایی‌ها منصرف نماید. علاوه بر موارد پیش‌گفته روش‌های مورد استفاده در تعیین ارزش جاری دارایی‌ها هریک نیازمند محاسبات و مبانی و معیار‌هایی است که استفاده از آن‌ها را برای شرکت‌ها دشوارترمی کند. برای مثال زمانی‌که از روش تنزیل جریان‌های نقدی برآوردی استفاده می‌نماییم وجود نرخ تنزیل قابل اتکا که نشان دهنده واقعیات بازار باشد ضروریست. در حالیکه محاسبه و استخراج نرخ تنزیل معتبر و متناسب با بازده دارایی‌ها کاری بسیار دشوار است.
با توجه به موارد یاد شده، برخی ایرادات وارد بر روش تجدید ارزیابی دارایی‌ها و موانع محیطی و قانونی، می‌تواند زمینه عدم استفاده از ارزش‌های جاری را فراهم نماید. در این حالت با توجه به ناتوانی ارزش‌های تاریخی در ارائه اطلاعات مربوط برای تصمیم‌گیری، اهداف اولیه حسابداری که همانا ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم‌گیری ذینفعان و افزایش توان پیش‌بینی و ارزیابی آنان می‌باشد در هاله ای از ابهام قرار می‌گیرد. در قسمت بعدی از منظر نسبت‌های مالی وعلاقه سرمایه‌گذاران به استفاده از نسبت‌های مبتی بر ارزش بازار به بررسی سودمندی ارزش‌های جاری می‌پردازیم.
۲-۷٫ ارزش بازار و نسبت‌های مالی
در مسیر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری، تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نسبت‌های مالی با اهمیت برای سرمایه‌گذاران نسبت‌هایی است که به سودتقسیمی و ارزش‌های بازار مرتبط باشد. همان‌طورکه بیان شد ارزش منصفانه دارایی‌ها باید به‌جای اصل بهای تمام شده تاریخی در تهیه صورت‌های مالی مورد استفاده قرارگیرد (بنستون و وال، ۲۰۰۵). مدیران پس از انباشته نمودن درآمدها می‌توانند سودتقسیمی بین سهامداران را اعلام و پرداخت نمایند. سرمایه‌گذاران نیز برای انجام قضاوت صحیح در خصوص ارزش سرمایه‌گذاری‌های خود به صورت‌های مالی اعتمادمی کند. به‌نظر بیکر و همکاران (۲۰۰۲) مدیران بر اهمیت تداوم سود تقسیمی تأکید دارند و اظهار می‌کنند که تغییر در سود تقسیمی بر ارزش شرکت تأثیرگذار است. از طرف دیگر سرمایه‌گذاران نیز خواستار بیشترین سودتقسیمی می‌باشند.
سرمایه‌گذاران به آن‌دسته از نسبت‌های مالی که نشان‌دهنده واقعیت‌های بازار هستند اعتماد می‌نمایند(نسبت‌هایی مانند نقدشوندگی، سودآوری و ورشکستگی)، آنان به‌منظور اطمینان از ثبات بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سودتقسیمی از این نسبت‌ها استفاده می‌کنند. استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی به تجزیه و تحلیل این صورت‌ها برای اخذ تصمیمات منطقی در دستیابی به اهدافشان اعتماد می‌کنند. علاوه بر این سرمایه‌گذاران احتمالاً به افشائات عمومی وام‌گیرندگان، درخصوص عملکرد و چشم‌انداز آتی شرکت اتکا می‌نمایند(لارسن، ۲۰۰۵).
نسبت‌های مالی با اهمیت برای سرمایه‌گذاران نسبت‌هایی است که به سودتقسیمی و ارزش‌های بازار مرتبط باشد. سرمایه‌گذاران به این نسبت‌ها به‌عنوان دو معیار برای تعیین میزان بازده سرمایه‌گذاری‌های خود اتکا می‌کنند. معیار اول تقسیم ارزش بازار هر سهم از سهام عادی شرکت بر مبلغ سود هر سهم می‌باشد، این معیار با عنوان «نسبت P/E » شناخته می‌شود (ویگانت و همکاران، ۲۰۰۳). معیار دوم مبتنی بر سودتقسیمی است. در این معیار سودتقسیمی متعلق به هر سهم از سهام عادی شرکت بر قیمت بازار شرکت، تقسیم می‌شود (هورن‌گرن و هریسون، ۱۹۸۹).
نسبت‌های مورد استفاده در متن این پژوهش، اهمیت قیمت بازار برای اخذ یک تصمیم خوب درخصوص سرمایه‌گذاری یک سهم معین را بیان می‌کند. نسبت سودتقسیمی مبتنی بر این نظریه است که قیمت بازار، یکی از اجزاء اولیه برای تصمیم‌گیری در خصوص خرید یک سهم می‌باشد. محاسبه هر دو نسبت مذکور مبتنی بر ارزش بازار است، اما ارزش بازار یکی از اجزاء اصلی رویدادهای پولی و حسابداری است (ویگانت و همکاران، ۲۰۰۳).
شرکت‌ها معمولاً نسبت سود هرسهم به ارزش دفتری (E/B) را ارائه می‌نمایند. در شرایط عادی نتیجه حاصل از نسبت سود هر سهم به ارزش دفتری (E/B) خیلی بزرگتر از نسبت قیمت بازار به سودهرسهم می‌باشد. سرمایه‌گذاران نگران ارتباط بین سود هرسهم و ارزش دفتری آن نیستند بلکه آنان در جستجوی ارتباط بین قیمت بازار با سود هرسهم (EPS) و سودتقسیمی هرسهم (DPS) می‌باشند (لارسن، ۲۰۰۵).
برای اهداف این پژوهش فرض شده که در ادبیات حسابداری نسبت E/B برای مقایسه با نسبت E/P بکار رفته است. نسبت E/B بندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد زیرا این نسبت بیانگر ارزش دفتری هرسهم می‌باشد که برای تصمیمات سرمایه‌گذاران بی اهمیت محسوب می‌شود. بطور کلی نسبت P/E بسیار مهم است زیرا قیمت بازار عامل اصلی برای تصمیمات سرمایه‌گذاران و استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی است (هورن‌گرن و هریسون، نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
۱۹۸۹). پژوهش حاضر مبتنی بر این فرض است که سرمایه‌گذاران جزء استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی می‌باشند و می‌بایست در خصوص سرمایه‌گذاری در یک شرکت تصمیم‌گیری کند.
برای بدست آوردن نسبت سودتقسیمی باید سودتقسیمی هر سهم را به قیمت بازار آن تقسیم نمود. همچنین به‌منظور انعکاس بازده صحیح سرمایه‌گذاری‌ها می‌بایست بازده دارایی‌ها از طریق تقسیم ارزش منصفانه سودخالص بر میانگین ارزش منصفانه جاری کل دارایی‌ها محاسبه شود. این پژوهش مبتنی بر این بحث است که تهیه‌کنندگان صورت‌های مالی باید ارزش منصفانه را مورد استفاده قرارداده و مدیران نیز از این صورت‌ها استفاده می‌کنند.
۲-۸ . پیشینه تحقیق
۲-۸-۱ . تحقیقات داخلی
دستگیر و امیدعلی (۱۳۸۳) در پژوهش خود سعی کردند تا دلایل عدم به‌کارگیری حسابداری تورمی در ایران را مورد بررسی قرار دهند. آنها با انجام بررسی‌ پنج مورد اساسی که می‌توانست بیش‌ترین تأثیر را در به‌کارگیری حسابداری تورمی در یک کشور داشته باشند درقالب پنج فرضیه به شرح زیر بیان کردند:
۱- عدم آشنایی مسئولین حسابداری با مفاهیم حسابداری تورمی، باعث عدم به‌کارگیری حسابداری تورمی در ایران است.
۲- ناکافی و غیرقابل اعتماد بودن شاخص‌های تغییر سطح عمومی قیمت‌ها در ایران، باعث عدم به‌کارگیری حسابداری تورمی در ایران است.
۳- افزایش بدهی مالیاتی ناشی ازتجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت، یکی از دلایل عدم به‌کارگیری حسابداری تورمی در ایران است.
۴- بیش‌تر بودن مخارج به‌کارگیری حسابداری تورمی در ایران از منافع حاصل از آن، یکی از دلایل عدم به‌کارگیری حسابداری تورمی در ایران است.
۵- عدم‌حمایت دولت از بخش‌های اقتصادی در خصوص به‌کارگیری حسابداری تورمی باعث عدم به‌کارگیری حسابداری تورمی در ایران است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جامعه آماری این تحقیق به ۵ دسته تقسیم شده و طبق بررسی‌هایی که به‌عمل آوردند تعداد ترکیب اعضای آن به شرح نگاره شماره ۲-۲ بود.
نگاره شماره ۲-۲٫ ترکیب جامعه آماری تحقیق
ردیف
شرح
تعداد اعضاء
درصد
۱
اعضای هیات علمی دانشگاه‌های دولتی
۷۰
۱۲
۲
دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد رشته حسابداری
۱۵۰
۲۵
۳
شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
۳۰۰
۵۱
۴
موسسات حسابرسی مستقل
۵۰
۹
۵
موسسات دولتی
۲۰

۳
جمع
۵۹۰
۱۰۰
از جامعه ۵۹۰ عضوی ۱۱۵ عضو با انتساب نسبی و انتخاب تصادفی ساده اخذ گردیده که درصد مشارکت هر طبقه در نمونه مساوی است. این امر به یکنواختی نتایج حاصل از تحقیق کمکمی کند. چرا که اگر تعداد اعضای طبقه‌ای بیش‌تر باشد مشارکت آن نیز در تحقیق و نتایج حاصل از آن بیش‌تر خواهد بود. برای آزمون فرضیات، از روش‌های استنباط آماری Z و کای مربع استفاده شده است، استفاده از آزمون Z بدین خاطر بوده که حجم نمونه بیش از ۳۰ است. سطح زیر منحنی برای رد فرضیات به میزان ۵%P در نظر گرفته شده است. بعد از آزمون فرضیات نتایج زیر به دست آمد:
همان‌گونه که عنوان گردید، موضوع این تحقیق، شناسایی موانع به‌کارگیری حسابداری تورمی در ایران است، که با طرح فرضیه‌هایی سعی گردید دلایل عدم استفاده از حسابداری تورمی در ایران مورد بررسی قرار گیرد. نتایج آزمون فرضیه‌ها، نشان از تأیید پنج فرضیه اصلی تحقیق داشت. با استفاده از آن نتایج و همچنین مصاحبه‌هایی که با بعضی از آزمون‌شوندگان انجام شد، نتایج زیر به‌دست آمده:
آزمون فرضیه اول تأیید نمود که «مدیران در حال حاضر آشنایی لازم با حسابداری تورمی ندارند و همین امر باعث بی‌اعتمادی آن‌ها به حسابداری تورمی شده است.» از جنبه تئوریک، متأسفانه در کشور ما به حسابداری تورمی، بهای لازم داده نشده است. چرا که از بعد آموزشی جایگاه حسابداری در سرفصل دروس دانشگاهی رشته حسابداری مبهم است.
یکی از فرضیات این تحقیق، آن بود که مدیران شاخص‌های قیمت‌های اعلام شده از طرف دولت را کافی برای انجام حسابداری نمی‌دانند و به آن‌ها اعتماد ندارند. مدیران شاخص‌های اعلام شده را صرفاً اعداد و ارقامی صوری می‌دانند که نمی‌تواند بیانگر واقعیات اقتصادی باشد. استفاده از شاخص‌های عمومی قیمت‌ها که در ایران ارائه می‌شود تنها می‌تواند برای تعدیل حساب‌ها جهت قدرت خرید جاری پول استفاده شود، در حالی که استانداردهای آمریکا و انگلستان تأکید بر استفاده از ارزش‌های جایگزینی دارایی‌های برای تعدیل حساب‌ها دارند. متأسفانه ارزش‌های جایگزینی دارایی‌ها برای آن دسته از ماشین‌آلات و تأسیسات خارجی که در عمده کارخانجات ما استفاده می‌شود یا وجود ندارد و یا با سختی فراروان قابل دستیابی است. متأسفانه شاخص‌های خاص برای تعیین ارزش‌های جایگزینی دارایی‌ها در ایران تهیه نمی‌شود، و این مشکل یکی از عوامل عدم استفاده از حسابداری تورمی در ایران است.
همان‌گونه که عنوان گردید فرضیه سوم بیان نمود که «افزایش بدهی مالیاتی ناشی از تجدید‌ارزیابی دارایی‌های ثابت در شرایط تورم مانعی در به‌کارگیری حسابداری تورمی است». با توجه به نتایج حاصل از پرسش‌نامه این فرضیه نیز تأیید گردید. در انجام حسابداری تورمی نیاز است ارزش دارایی‌های غیرپولی براساس ارزش‌های جاری آن‌ها تعیین شوند. مسلماً با توجه به افزایش قیمت‌های در شرایط تورم، تعدیل قیمت دارایی‌ها، منجر به افزایش ارزش دفتری دارایی‌های غیرپولی چون ماشین‌آلات و تأسیسات می‌شود.

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *