رشته مدیریت-دانلود پایان نامه با موضوع استانداردهای حسابداری

<![CDATA[

ی استانداردی تهیه و ارائه می‌گردد. از جمله این گزارشات می‌توان به مجموعه صورت‌های مالی (ترازنامه، صورت سود(زیان)، صورت جریان وجوه نقد و …)، گزارشات هیات‌مدیره و سایر گزارشات اشاره نمود. نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (۱۳۸۸) بیان می‌داردکه هرگاه صورت‌های مالی معطوف به تأمین نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران باشد، اکثر نیازهای سایر استفاده‌کنندگان را نیز در حد توان برآورده می‌کند. به عبارت دیگر اطلاعات تهیه‌شده برای سرمایه‌گذاران، به عنوان یک مرجع اطلاعاتی برای سایر استفاده‌کنندگان نیز مفید است.
سرمایه‌گذاران به عنوان تأمین‌کنندگان سرمایه، اصلی‌ترین گروه استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می‌شوند. این گروه به اطلاعاتی در مورد ریسک ذاتی و بازده سرمایه‌گذاری‌های خود علاقه‌مند می‌باشند. همچنین به اطلاعاتی نیاز دارند که براساس آن بتوانند در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام تصمیم‌گیری کنند و عملکرد مدیریت و توان پرداخت سودسهام را ارزیابی کنند. از طرفی اعطاکنندگان تسهیلات مالی علاقه‌مند به اطلاعاتی درخصوص توان واحد تجاری را در بازپرداخت به‌موقع اصل و متفرعات تسهیلات دریافتی می‌باشند.
تأمین‌کنندگان کالا و خدمات و سایر بستانکاران به عنوان گروه دیگری از استفاده‌کنندگان، به اطلاعاتی درخصوص اتخاذ تصمیم برای فروش کالا و خدمات و ارزیابی توان بازپرداخت بدهی‌های واحد تجاری در سررسید، علاقه‌مند هستند. همچنین علاقه گروه مشتریان، عمدتاً معطوف به کسب اطلاعات در مورد تداوم فعالیت واحد تجاری است. زیرا در صورت وجود روابط تجاری گسترده بین واحدتجاری و مشتری، تداوم فعالیت واحدتجاری به مثابه توان ادامه فعالیت مشتری است. از نظر کارکنان واحدتجاری، اطلاعاتی در مورد ثبات و سودآوری کارفرمایان می‌تواندآنان را در ارزیابی توان واحدتجاری مبنی بر تأمین حقوق و مزایا، ایجاد فرصت‌های شغلی و پرداخت مزایای پایان خدمت یاری دهد.
گروه دیگری از استفاده‌کنندگان، دولت و مؤسسات دولتی هستندکه برای حفظ منافع جامعه و تنظیم فعالیت‌های واحدهای تجاری، تعیین سیاست‌های مالیاتی و تشخیص مالیات به اطلاعات نیاز دارند. همچنین آحاد جامعه از طرق مختلف نیازمند اطلاعات مالی می‌باشند. به‌طور مثال، این گروه علاقه‌مند به دانستن اطلاعاتی در خصوص پرداخت مالیات و عوارض، هزینه‌های حفظ محیط زیست و همچنین رعایت حقوق شهروندان توسط واحدهای تجاری می‌باشند. علاوه بر گروه‌های فوق‌الذکر سایراستفاده‌کنندگان مانند بورس اوراق بهادار، کارگزاران بورس، تحلیل‌گران مالی، پژوهش‌گران و غیره نیز برای رفع برخی نیازهای اطلاعاتی خود به صورت‌های مالی تکیه می‌کنند.
همان‌گونه که مشاهده شد طیف گسترده‌ای از استفاده‌کنندگان و نیازهای آنان وجود دارد. ولی دو هدف اصلی استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی، «توان پیش‌بینی» و «حسابدهی یا پاسخگویی» است (شباهنگ، ۱۳۸۱). یعنی استفاده‌کنندگان یا برای انجام پیش‌بینی و یا برای پاسخگویی به اطلاعات مالی نیاز دارند. از نظر او «توان پیش‌بینی» و «حسابدهی»، اهداف مجزایی محسوب می‌شوند. هدف «توان پیش‌بینی»، به ارقامی توجه دارد که برای پیش‌بینی رویدادهای آتی مفید است در حالی‌که هدف «حسابدهی»، ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی را مدنظر دارد. بنابراین هدف «حسابدهی» عمدتاً معطوف به مدیریت و هدف «توان پیش‌بینی» مربوط به سایر استفاده‌کنندگان است.
با شناخت طیف گسترده استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی که از سهامداران یک واحد تجاری تا آحاد جامعه را در بر می‌گیرد، همچنین آشنایی با نیازهای اطلاعاتی آنان، می‌توان چنین استدلال کرد که استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی، عمدتاً برای اتخاذ تصمیمات در خصوص مسائل مختلف به این اطلاعات مراجعه می‌نمایند. لذا ارائه اطلاعاتی مرتبط با این تصمیمات، می‌تواند باعث افزایش کارایی و اثربخشی اطلاعات ارائه شده گردد. در ادامه به بررسی خصوصیات کیفی اطلاعات مالی خواهیم پرداخت. بررسی خصوصیات کیفی اطلاعات مالی از آن جهت دارای اهمیت است که برای انجام هر تصمیمی وجود اطلاعاتی دقیق، قابلیت اعتماد و مربوط ضروریست و بر دقت تصمیمات متخذه تأثیرگذار است.
۲-۳٫ خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری
همان‌طور که پیشتر اشاره شد، ارائه اطلاعاتی مفید جهت بهبود تصمیمات و افزایش توان پیش‌بینی و ارزیابی استفاده‌کنندگان، از اهداف اولیه حسابداری می‌باشد. با توجه به این هدف باید مشخص نمود که چه اطلاعاتی مفید و سودمند محسوب می‌شود. در واقع باید مشخص نمود که اطلاعات ارائه شده باید دارای چه خصوصیاتی باشند، که برای انجام تصمیم و توانایی پیش‌بینی و ارزیابی، مفید محسوب شوند.
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (۱۳۸۸) در بیانیه مفاهیم نظری گزارشگری مالی و در تعریف خصوصیات‌ کیفی‌ اطلاعات بیان می‌دارد: که «خصوصیات کیفی به‌ خصوصیاتی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ موجب‌ می‌گردد اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در صورت‌های‌ مالی‌ برای‌ استفاده‌کنندگان‌ در راستای‌ ارزیابی‌ وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ مفید واقع‌ شود». همچنین در تعریفی از هندری
کسون و ون‌بردا (۱۹۹۲) برای ویژگی‌های اطلاعات مالی چنین آمده است «ویژگی‌هایی از اطلاعات مالی که مو
جب سودمندی آن‌ها می‌شود».
درگزارش «گروه تروبلاد»، در خصوص ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی بیان شده است که، ویژگی‌های کیفی اطلاعات مندرج در صورت‌‌های مالی باید به میزان زیادی براساس نیازهای استفاده‌کنندگان از این صورت‌های، قرارگیرد. اطلاعات باید، تاحد امکان بی‌طرفانه تهیه شده باشد. استفاده‌کنندگان، هنگام تصمیم‌گیری نه تنها باید اطلاعات ارائه شده را درک کنند، بلکه باید بتوانند قابل اعتماد (اتکا) بودن آنها را مورد قضاوت و ارزیابی قرار بدهند، بتوانند آنها را با اطلاعات ارائه شده مورد قضاوت و ارزیابی قراربدهند و نیز بتوانند آنها را با اطلاعات ارائه شده در مورد انواع فرصت‌ها که پیش رو دارند و تجربه‌های قبلی مقایسه نمایند. در همه موارد اطلاعات زمانی مفیدتر است که بر محتوای اقتصادی، و نه برشکل فنی، تأکید بیشتری بنماید (ریاحی بلکویی، ۲۰۰۰). براساس تعاریف فوق می‌توان چنین استنباط نمود که اطلاعات مالی باید دارای ویژگی‌هایی باشد که علاوه برسودمندی در تصمیم‌گیری، در پیش‌بینی و ارزیابی‌های استفاده‌کنندگان از این اطلاعات مفید واقع شود.
هیأت استانداردهای حسابداری مالی بین کیفیت «ویژگی‌های خاص استفاده‌کنندگان» و ویژگی‌های «خاص تصمیم‌گیری» استفاده‌کنندگان تمایز قائل می‌شود. ویژگی‌های خاص استفاده‌کنندگان آن دسته از ویژگی‌هایی است که در رابطه با استفاده‌کنندگان مورد توجه قرار می‌گیرد. برای مثال، استفاده‌کنندگان آگاه یا متخصص در زمینه‌های حسابداری برخی از اطلاعات را «مهم و اثرگذار» نمی‌دانند، زیرا این افراد از این نوع اطلاعات آگاهی کافی دارند. از آنجا که میزان درک اطلاعات ارائه شده به ماهیت و توان بالقوه استفاده‌کنندگان از این اطلاعات بستگی دارد، این ویژگی‌ها را به عنوان ویژگی «استفاده‌کنندگان» می‌شناسند.

از سوی دیگر ویژگی مربوط به «به‌هنگام بودن» اطلاعات هیچ رابطه ای با استفاده‌کنندگان ندارد، زیرا همه استفاده‌کنندگان خواستار اطلاعات به‌هنگام هستند. برای اتخاذ یک تصمیم خاص باید اطلاعات خاص وجود داشته باشد. برای مثال اغلب در مورد تصمیم‌گیری برای حجم تولید، هزینه‌های تولید مورد نیاز است (و نه هزینه‌های ثابت). این نوع اطلاعات نیز دارای ویژگی خاص برای تصمیم‌گیری هستند. در واقع، به بیان کلی‌تر، با توجه به مفهوم عبارت «مهم و اثرگذار بودن» اطلاعات در رابطه با نوع تصمیم مطرح می‌شود. همچنین «قابل اتکابودن» اطلاعات در زمره ویژگی‌هایی قرار می‌گیرد که مربوط به اتخاذ تصمیمات خاص است.(هندریکسون و ون‌بردا، ۱۹۹۲)
بیانیه مفاهیم نظری گزارشگری مالی خصوصیات‌ کیفی‌ را به دو دسته «مرتبط با محتوای اطلاعات» و «مرتبط با ارائه اطلاعات» تقسیممی کند. خصوصیات‌ کیفی‌ اصلی‌ مرتبط‌ با محتوای‌ اطلاعات‌ شامل «مربوط‌ بودن‌« و «قابل‌ اتکابودن‌« است‌. مربوط‌بودن‌ و قابل‌ اتکابودن‌ خود متشکل‌ از خصوصیات‌ دیگری‌ است که‌ در نگاره شماره ۲-۱ مشاهده‌ می‌شود. همچنین‌ خصوصیات‌ کیفی‌ اصلی‌ مرتبط‌ با ارائه‌ اطلاعات‌ نیز شامل «قابل‌ مقایسه‌بودن» و «قابل‌ فهم‌بودن‌« است‌. حتی‌ اگر اطلاعات‌ مربوط‌ و قابل‌ اتکا باشد، مفید بودن‌ آن‌ درصورت‌ قابل‌ مقایسه‌نبودن‌ و قابل‌ فهم‌نبودن‌ دچار محدودیت‌ خواهد بود (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۸).
تقسیم‌بندی ارائه شده توسط هیات استانداردهای حسابداری مالی (FASB) و کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ایران، هر دو، برای مفید بودن و سودمندی اطلاعات مالی بر ویژگی‌های «مربوط بودن» و «قابل اتکا بودن» تاکید دارد. از نظر هر دو هیأت هرگاه‌ اطلاعات‌ مالی‌ مربوط‌ و قابل‌ اتکا نباشد، مفید نخواهد بود. با توجه به اینکه هدف صورت‌های مالی ارائه اطلاعات درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری واحد تجاری است به نحوی که برای طیف گسترده‌ای از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود، می‌توان نتیجه گرفت که خصوصیات کیفی اطلاعات مالی در تحقق اهداف حسابداری بسیار مهم و حائز اهمیت است.
نکته دیگری که در بحث خصوصیات کیفی اطلاعات می‌بایست مورد توجه قرارگیرد، موضوع «اهمیت» به عنوان‌ یک‌ کیفیت‌ آستانه‌ای‌ است‌. اطلاعاتی‌ بااهمیت‌ محسوب می‌شوند که‌ بتواند برتصمیمات‌ استفاده‌کنندگان‌ که‌ برمبنای‌ اطلاعات‌ مالی‌ اتخاذ می‌شود، تأثیر‌گذارد. اهمیت‌ به‌ جای‌ اینکه‌ یک‌ خصوصیت‌ کیفی‌ اصلی‌ لازم‌ برای‌ اطلاعات‌ باشد یک‌ نقطه‌ انقطاع‌ است‌ و باید قبل‌ از سایر خصوصیات‌ کیفی‌ اطلاعات‌ مورد توجه‌ قرار گیرد. اگر اطلاعات‌ بااهمیت‌ نباشد نیازی‌ به‌ بررسی‌ بیشتر آن‌ نیست (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۸). در ادامه به بررسی خصوصیات مرتبط با محتوای اطلاعات خواهیم پرداخت.
اطلاعاتی که حائز اهمیت نیست نمیتواند مفید باشد
کیفیت آستانهای
اطلاعاتی که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه باشد
اطلاعاتی که بر تصمیم‌گیری‌ها تاثیر گذارد
اهمیت
مربوط بودن
قابل اتکابودن
کامل بودن
احتیاط
بیطرفی
بیان صادقانه
رجحان محتوا برشکل
انتخاب خاصه
ارزش تاییدکنندگی و پیشبینی کنندگی
خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات
نوعی موازنه لازم است
نگاره شماره ۲-۱: خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات

۲-۳-۱٫ مربوط بودن
همان‌طور که در نگاره ۲-۱ مشاهده می‌کنیم اطلاعاتی مربوط می‌باشند که بر تصمیم‌گیری‌ها تأثیرگذار باشد. در واقع مربوط بودن توان بالقوه اطلاعات است که به استفاده‌کنندگان کمک می‌کند تا بتوانند پیش‌بینی‌هایی درباره رویدادهای گذشته، حال و آینده داشته باشند و یا دیدگاه خود را در مورد انتظارات گذشته تأیید یا تصحیح کنند و به این ترتیب باعث ایجاد تغییر در تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان می‌شود. مطابق بیانیه مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران اطلاعاتی‌ مربوط‌ تلقی‌ می‌شود که‌ بر تصمیمات‌ اقتصادی‌ استفاده‌کنندگان‌ در ارزیابی‌ رویدادهای‌ گذشته‌، حال‌ یا آینده‌ یا تأیید یا تصحیح‌ ارزیابی‌های‌ گذشته‌ آنها مؤثر واقع‌ شود (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۸). هیات استانداردهای حسابداری مالی (FASB) نیز همین تعریف را درخصوص ویژگی «مربوط‌بودن» ارائه نموده است.
تقریباً کلیه هیأت‌ها و کمیته‌های مرتبط با قانون‌گذاری و تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری، تعریف واحدی را برای ویژگی «مربوط‌بودن» اطلاعات ارائه نموده‌اند و همگی بر سودمندی و اثرگذاری این ویژگی برای ایجاد تغییر در تصمیم از طریق کمک به استفاده‌کنندگان برای انجام پیش‌بینی‌هایی در مورد نتایج رویه‌های گذشته، حال و آینده یا به منظور تأیید یا تصحیح انتظارات قبلی آنها اتفاق نظرداشته‌اند.
ویژگی «مربوط بودن» متشکل از خصوصیات «ارزش پیش‌بینی‌کنندگی» و « انتخاب خاصه » می‌باشد که در ادامه به تشریح آنها می‌پردازیم.
۲-۳-۱-۱٫ ارزش پیش‌بینی‌کنندگی
در تعریف «مربوط‌بودن» به توان اطلاعات، برای پیش‌بینی اشاره شده است، در واقع اطلاعاتی مربوط تلقی می‌شود که توانایی استفاده‌کنندگان در پیش‌بینی رویدادهای آتی مانند جریان‌های نقدی آتی و یا تأیید (رد) پیش‌بینی‌های قبلی را افزایش دهد. «ارزش پیش‌بینی‌کنندگی» اطلاعات منطبق بر همین مفهوم می‌باشد و از طریق افزایش احتمال پیش‌بینی درست نتایج رویدادهای گذشته یا حال به استفاده‌کنندگان کمک می‌کند.
اطلاعات‌ مربوط‌، یا دارای‌ ارزش‌ پیش‌بینی‌کنندگی‌ و یا حائز ارزش‌ تأییدکنندگی‌ است. نقش‌های‌ پیش‌بینی‌کنندگی‌ و تأییدکنندگی‌ اطلاعات‌ به‌ هم‌ مربوط‌ می‌باشند. به‌طور مثال‌، اطلاعات‌ در مورد وضعیت فعلی‌ دارایی‌ها، توان سودآوری‌ و جریان‌های نقدی واحد تجاری‌، برای‌ استفاده‌کنندگانی‌ که‌ سعی‌ دارند توان‌ واحدتجاری‌ را در استفاده‌ از فرصت‌ها و پرداخت سود‌ پیش‌بینی‌ کنند، دارای‌ ارزش‌ است. همین‌ اطلاعات‌ دارای‌ نقش‌ تأییدکنندگی‌ در مورد پیش‌بینی‌های‌ گذشته‌ نیز می‌باشد. اگرچه عموماً فرض می‌شود ارزش‌های منصفانه ارزش پیش‌بینی‌کنندگی بیش‌تری را نسبت به معیارهای بهای تاریخی فراهم می‌آورد، اما هیچ‌گونه مستندات تجربی در این خصوص موجود نیست. به‌طورکلی، مطالعات نشان داده‌اند که تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت پیش‌بینی سودهای آتی را بهبود می‌بخشد (رحمانی و حمیدی، ۱۳۸۶).
برای‌ اینکه‌ اطلاعات‌ دارای‌ ارزش‌ پیش‌بینی‌کنندگی‌ باشد نیازی‌ نیست‌ که‌ در قالب‌ یک‌ پیش‌بینی‌ صریح‌ ارائه‌ شود. معهذا توان‌ پیش‌بینی‌ براساس‌ صورت‌های‌ مالی‌ تحت‌ تأثیر نحوه‌ نمایش‌ اطلاعات‌ در مورد معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ گذشته‌ ارتقا می‌یابد. به‌طور مثال‌ هرگاه‌ اقلام‌ غیرمعمول‌، غیرعادی‌ و غیر تکراری‌ درآمد یا هزینه‌ جداگانه‌ افشا شود، ارزش‌ پیش‌بینی‌کنندگی‌ صورت‌های‌ عملکرد مالی‌ افزایش‌ می‌یابد (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۸).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲-۳-۱-۲٫ انتخاب خاصه
براساس مفروضات بنیادی حسابداری کلیه اقلام مندرج در صورت‌های مالی باید بر حسب واحد پول ملی که شاخص اندازه‌گیری رویدادهای مالی است، گزارش شود. صورت‌های‌ مالی‌ تنها می‌توانند آن‌ خاصه‌هایی‌ را ارائه‌ کند که‌ برحسب‌ واحد پول‌ قابل‌ بیان‌ است‌. برخی‌ خاصه‌های‌ پولی‌ که‌ می‌توان‌ در صورت‌های‌ مالی‌ ارائه‌ کرد عبارتند از بهای‌ تمام‌ شده‌ تاریخی‌، ارزش متعارف، ارزش فعلی، بهای‌ جایگزینی‌ یا خالص‌ ارزش‌ بازیافتنی‌. انتخاب‌ خاصه‌ای‌ که‌ قرار است‌ در صورت‌های‌ مالی‌ گزارش‌ شود باید مبتنی ‌بر مربوط‌بودن‌ آن‌ به‌ تصمیمات‌ اقتصادی‌ استفاده‌کنندگان‌ باشد.
خاصه اصلی مورد استفاده در ایران عمدتاً بهای تمام شده تاریخی است، لیکن خواص دیگر نیز ممکن است تحت شرایط معین، مربوط تلقی شده و در گزارشات مالی از آن استفاده شود. مثلاً در شرایط تورمی که قیمت‌ها در حال افزایش است، استفاده از ارزش منصفانه و ارزش‌های روز می‌تواند اطلاعات مربوط‌تری ارائه نماید. اطلاعات‌ در مورد سایر خاصه‌ها ازجمله‌ خاصه‌های‌ غیرقابل‌ بیان‌ به‌ پول‌ از قبیل‌ مقادیر و سررسیدها را می‌توان‌ با شرح‌ اقلام‌ در صورت‌های‌ مالی‌ یا یادداشت‌های‌ توضیحی‌ به‌ استفاده‌کننده‌ انتقال‌ داد (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۸).
۲-۳-۲٫ قابلیت اتکا
ویژگی دیگر برای‌ مفید بودن اطلاعات‌ «قابل‌اتکابودن» است. درواقع اطلاعاتی‌ قابل‌اتکاست‌ که‌ عاری‌ از هرگونه خطا و اشتباه‌ و تمایلات‌ جانبدارانه‌ بااهمیت‌ باشد و به‌ شکل منصفانه تهیه شده باشد و بطور صادقانه‌ بیانگر‌ آن‌ چیزی‌ باشد که‌ مدعی‌ بیان‌ آن‌ است‌ یا به‌ گونه‌ای‌ معقول‌ انتظار می‌رود بیان‌ کند. به‌علت وجود تضاد بین ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری، گاهاً اطلاعاتی که از قابلیت اتکای بالایی برخوردارند ممکن است «مربوط» محسوب نشوند و یا بلعکس. در واقع باید نوعی موازنه بین ویژگی‌های «قابلیت

]]>