دانلود : یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه […]

نکته مهم : برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
<![CDATA[

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

تکه ای از متن پایان نامه :

 (۵۸-۱) :

بطور مشابه برای میدان الکتریکی نیز می توانیم بنویسیم که :

(۵۹-۱) :

با در نظر گرفتن روابط (۵۹-۱) و (۵۸-۱) می توانیم به ارتباط ی زیر دست پیدا کنیم :

(۶۰-۱) : ( مد های زوج )

اگر همین مراحل را برای مد های  فرد انجام دهیم ، با این تفاوت که برای  (x) در ناحیه ی

عبارت   را داریم می توانیم به ارتباط ی زیر دست یابیم :

(۶۱-۱ ) : (مد های فرد )

شکل ۶-۱موجبر استوانه ای با سطح مقطع دایروی{۱۹}

(۶۶-۱ الف ) :                                                                          

(۶۶-۱ ب ) :                                                                          

 یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته

]]>